Til innhold
Avfall og gjenvinning

Meld fra om manglende henting

Du kan melde fra til oss om manglende henting av husholdningsavfall og fulle returpunkter for glass og metall.

Du kan si fra om manglende henting på fire forskjellige måter.

Vi behandler kun klager som kommer inn via en disse kanalene. Ikke meld fra om manglende henting ved hjelp av ja/nei-funksjonen nederst på denne siden. 

Krav om erstatning

Private husholdninger som har hatt utlegg knyttet til innsamling av avfall kan ha rett til erstatning/refusjon av utgifter. Send e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no med dokumentasjon av det økonomiske tapet (for eksempel kvitteringer), og skriv hvilken periode avfallet ikke ble hentet. Vi behandler hvert krav individuelt.

Ring 23 48 36 50 dersom du har spørsmål (08:00-15:30).

Renovasjonsetatens serviceerklæring (PDF).

Er avfallsbeholderen ofte full?

Hvis avfallsbeholderen din ofte er full kan det være at du trenger større beholder, flere beholdere eller oftere henting.

Meld fra om forsøpling i parker eller offentlig plass

Du kan melde fra om forsøpling og klage på renhold i parker eller andre offentlige plasser via Bymelding/Bymiljøetaten.