Meld fra om manglende henting

Du kan melde fra til oss om manglende henting av husholdningsavfall og fulle returpunkter for glass og metall.

Meld fra om manglende henting av husholdningsavfall

Avfallsbeholderen din blir satt tilbake med håndtaket ut etter tømming. Vi ønsker at den står sånn hver tømmedag.

Hvis avfallsbeholderen din ofte er full, kan det være at du trenger større beholder, flere beholdere eller oftere henting. Endre beholder eller abonnement

Ønsker du å si fra om forsøpling i parker of på offentlige plasser? Meld fra om forsøpling i parker og på offentlige plasser her.

Erstatning for manglende henting av avfall

Oslo kommune er ikke rettslig forpliktet til å refundere utgifter du har hatt på grunn av fjerning av husholdningsavfall i privat regi. Dersom du likevel ønsker å fremme et krav om refusjon av oppståtte utgifter må du sende dette til postmottak@reg.oslo.kommune.no .

Beskriv situasjonen, og legg ved dokumentasjon på oppståtte utgifter (for eksempel bilde av kvitteringer). Alle krav behandles individuelt, og med utgangspunkt i alminnelig erstatningsrett. Har du spørsmål kan du ta kontakte med oss på telefon 23 48 36 50, hverdager mellom klokken 09:00 og 15:00.