Bestill eller endre beholder og abonnement

Du kan søke om å endre renovasjonsabonnementet ditt hvis du trenger større eller mindre beholder. Du kan også melde fra til oss om at du trenger ny beholder fordi den gamle er ødelagt eller forsvunnet.

Start, avslutt eller endre renovasjonsabonnement

Alle private husholdninger må ha et renovasjonsabonnement. Du er selv ansvarlig for å bestille dette om boligen din ikke har det. Ved nye boliger er det utbygger eller ny eier som bestiller renovasjonsabonnement. Hvis beholderne dine ofte blir fulle, kan det hende du trenger større eller flere beholdere. I tillegg kan vi vurdere hyppigere tømming der det er mulig.

Næringskunder og bedrifter med mindre mengder avfall kan velge selv om de vil bestille abonnement for renovasjonstjenester fra oss. Renovasjonsløsningene tilpasses abonnenten og kan endres. 

Beskrivelser og illustrasjoner av abonnementsløsningene finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger (PDF 1MB).

Behandlingstiden er cirka ti dager når du bestiller nytt abonnement, både for private husholdninger og næring.

Start eller avslutt renovasabonnement for private husholdninger

Bestill eller endre renovasjonsabonnement for næring

Abonnementet følger eiendommen, og ikke deg personlig. Det vil si at de som overtar boligen også overtar abonnementet når du flytter. 

Avslutt privat renovasjonsabonnement

Et privat renovasjonsabonnement kan kun sies opp hvis ingen skal bo i boligen mer. Dette kan for eksempel være brann, rivninger eller permanent fraflytting. Du må sende en skriftlig oppsigelse av abonnementet for å slutte å få regning. 

Søk om å endre, erstatte eller flytte avfallsbeholdere

Pris

  • Når du endrer restavfallsbeholdere vil det påvirke hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr. Du kan velge å få et prisoverslag før endringene trer i kraft.
  • Det koster ingenting å erstatte en ødelagt eller forsvunnet beholder. 
  • Det påvirker ikke renovasjonsgebyret når du endrer tjenestene for papiravfall.

Finn beholderen som passer for deg

Slik endrer du beholdere

Du kan endre hvilke beholdere du skal ha, erstatte skadede beholdere eller flytte avfallsbeholderne til et nytt hentested. Dette er gjelder uansett om du bor i enebolig eller sameie/borettslag. 

Endre renovasjonsbeholdere (logg inn)

Vi tar med oss den gamle beholderen når du bytter beholder eller om du har for mange. Ta kontakt med oss dersom beholderen ikke blir hentet, eller du har andre spørsmål om abonnement: postmottak@ren.oslo.kommune.no.

Abonnement på henting av hageavfall

Du kan abonnere på henting av hageavfall på Røa og Risløkka i 2020.

Etablere eller endre nedgravd avfallsløsning

Renovasjonsetaten må godkjenne plassering, løsning og volumdimensjonering, før du kan etablere nedgravd avfallsløsning. I motsetning til andre avfallsbeholdere eies nedgravde avfallsløsninger av abonnenten, og det er du som abonnent som er ansvarlig for etablering og vedlikehold, og kostandene knyttet til dette. 

Send oss en e-post dersom du ønsker å etablere eller endre nedgravd avfallsløsning, eller ønsker veiledning: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Vedlikehold av avfallsbeholdere

Avfallsbeholderne tilhører Renovasjons- og gjenvinningsetaten, men det er du som abonnement som er ansvarlig for vedlikehold av dem. 

Ta kontakt med oss om du trenger etiketter eller nøkler til beholderne, eller om du trenger å gi Renovasjons- og gjenvinningsetaten tilgang til bakgården eller lignende.

Se vår guide til kildesortering for mer informasjon om hva som skal i de ulike beholderne.

Du kan enkelt se når avfallet skal hentes og melde fra om manglende henting

Klage på manglende henting

 

Klage på manglende henting

Veileder og renovasjonsforskrift