Bestill eller endre beholder og abonnement

Her kan du opprette et renovasjonsabonnement eller endre det du har, hvis du for eksempel trenger større eller mindre beholder. Du kan også bestille ny beholder fordi den gamle er ødelagt eller forsvunnet.


For husholdninger: Opprett abonnement for innsamling av avfall (inkludert borettslag, sameier og lignende)

Opprette privat abonnement

Alle private husholdninger må ha et abonnement for innsamling av avfall.

 • Du er selv ansvarlig for å ha et gyldig abonnement. I borettslag, sameier og lignende deler beboerne på ett abonnement. Vanlig er at for eksempel styreleder er abonnent.
 • Ved nye boliger er det utbygger eller ny eier som bestiller abonnementet.
 • Behandlingstiden er cirka ti dager.

Beskrivelser og illustrasjoner av abonnementsløsningene finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger (PDF).

Vedlegg til veilederen –Dette må du tenke på ved valg av renovasjonsløsninger og bruk av låst dør i fremtiden (PDF).

Opprett renovasjonsabonnement for husholdninger

For husholdninger: Avslutt abonnement for innsamling av avfall (inkludert borettslag, sameier og lignende)

 • Abonnementet følger eiendommen, og ikke deg personlig. Det vil si at de som overtar boligen også overtar abonnementet når du flytter.
 • Du kan si opp hvis ingen skal bo i boligen mer. Dette kan for eksempel være ved brann, riving eller permanent fraflytting.
 • Du må sende en skriftlig oppsigelse av abonnementet for å slutte å få faktura. Oppsigelsen sendes på e-post til postmottak@reg.oslo.kommune.no

For husholdninger: Endre, erstatte eller bestille flere avfallsbeholdere (inkludert borettslag, sameier og lignende)

Visste du at størrelsen på avfallsbeholderen for mat-, plast- og restavfall påvirker hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr? Hvis du har så lite avfall at du kan endre til en mindre beholder, kan du spare penger.

Hvis beholderne dine derimot ofte er fulle, kan det hende du trenger større eller flere beholdere.

 • Når du endrer størrelse på beholderen for mat-, rest- og plastavfall, vil det påvirke hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr.
 • Det påvirker ikke renovasjonsgebyret hvis du kun endrer størrelse på beholderen for papp- og papiravfall.
 • Du kan også be om at vi erstatter skadde/forsvunne beholdere. Dette gjelder uansett om du bor i enebolig eller sameie/borettslag. Det koster ingenting å erstatte en ødelagt eller forsvunnet beholder.

Endre, erstatt eller bestill avfallsbeholdere for husholdninger (logg inn)

Finn beholderen som passer for deg

Vi tar med oss den gamle beholderen når du bytter beholder eller om du har for mange.

Ta kontakt med oss dersom beholderen ikke blir hentet, eller du har andre spørsmål om abonnement: postmottak@reg.oslo.kommune.no.

For husholdninger: Abonnement på henting av hageavfall

Vi henter hageavfall i enkelte områder av byen. Dette er en betalingstjeneste utover det vanlige avfallsgebyret. Les mer om henting av hageavfall.

For næringskunder: Opprett, avslutt eller endre abonnement for innsamling av avfall

Næringer og bedrifter med mindre mengder avfall kan bestille abonnement for innsamling av avfall fra oss. De kan også bruke et privat renovasjonsselskap.

Opprette et abonnement

 • Det er viktig å lese avtalebetingelsene (PDF) før du bestiller (du huker av for at du godkjenner inne i skjemaet).
 • I Oslo kommune skal alle næringskunder kildesortere avfallet sitt. Renovasjons- og gjenvinningsetaten tilbyr henting av matavfall, plastemballasje, restavfall og papp, papir og drikkekartong.

 • Behandlingstiden er cirka ti dager.

Beskrivelser og illustrasjoner av abonnementsløsningene finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger (PDF).

Bestill renovasjonsabonnement for næringskunder (logg inn)

Endre et eksisterende abonnement

Du kan:

 • endre beholderstørrelse. Hvis du endrer en beholder, kan det påvirke hvor mye abonnementet koster. Du kan velge å få et prisoverslag før endringene trer i kraft.
 • søke om å flytte beholderne til et nytt hentested.

Endre renovasjonsabonnement for næringskunder (logg inn)

Finn beholderen som passer for deg

Vi tar med oss den gamle beholderen når du bytter beholder eller om du har for mange. Ta kontakt med oss dersom beholderen ikke blir hentet, eller du har andre spørsmål om abonnement: postmottak@reg.oslo.kommune.no.

Avslutte et abonnement

Avtalen gjelder til en av partene skriftlig sier opp avtalen.

 • Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra den første i påfølgende måned etter at REG har mottatt skriftlig varsel på e-post til postmottak@reg.oslo.kommune.no eller via lenken nedenfor.
 • Dersom virksomheten flytter til ny lokasjon, skal abonnementet sies opp, og nytt bestilles.
 • Ved eierskifte må nåværende eier si opp avtalen, og ny eier må opprette nytt abonnement dersom REG ønskes som leverandør.

Avslutt renovasjonsabonnement for næringskunder (logg inn)

Vedlikehold av avfallsbeholdere

 • Avfallsbeholderne tilhører Renovasjons- og gjenvinningsetaten, men det er du som abonnement som er ansvarlig for å vedlikeholde dem.
 • Det gjelder både for husholdninger og næringskunder.

Ta kontakt med oss om du trenger etiketter eller nøkler til beholderne, eller om du trenger å gi oss tilgang til bakgården eller lignende.

Etablere eller endre nedgravd avfallsløsning

Renovasjons- og gjenvinningsetaten må godkjenne plassering, løsning og volumdimensjonering før du kan etablere nedgravd avfallsløsning.

I motsetning til andre avfallsbeholdere, eies nedgravde avfallsløsninger av abonnentene. Det er du som abonnent som er ansvarlig for etablering og vedlikehold, og kostnadene knyttet til dette.

Send oss en e-post dersom du ønsker å etablere eller endre nedgravd avfallsløsning, eller ønsker veiledning: postmottak@reg.oslo.kommune.no

Veileder og renovasjonsforskrift

Ny nøkkelløsning for for henting av avfall

I 2023 monterer vi nye låssylindere ved adresser hvor avfallsbeholderne er bak låst dør/port. Du kan lese mer om den nye nøkkelløsningen her.