Bestill eller endre beholder og abonnement

Her kan du opprette et renovasjonsabonnement eller endre det du har, hvis du for eksempel trenger større eller mindre beholder. Du kan også bestille ny beholder fordi den gamle er ødelagt eller forsvunnet.

Opprett renovasjonsabonnement for husholdninger (inkludert borettslag, sameier o.l.)

Opprette privat renovasjonsabonnement

Alle private husholdninger må ha et renovasjonsabonnement.

 • Du er selv ansvarlig for å bestille dette om boligen din ikke har det. I borettslag, sameier o.l. deler boenhetene på ett abonnement. Vanlig er at f.eks. styreleder er abonnent.
 • Ved nye boliger er det utbygger eller ny eier som bestiller renovasjonsabonnement.
 • Behandlingstiden er cirka ti dager når du bestiller nytt abonnement.

Beskrivelser og illustrasjoner av abonnementsløsningene finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger (PDF).

Opprett renovasjonsabonnement for private husholdninger

Avslutt renovasjonsabonnement for husholdninger (inkludert borettslag, sameier o.l.)

Abonnementet følger eiendommen, og ikke deg personlig. Det vil si at de som overtar boligen også overtar abonnementet når du flytter.

Du kan si opp hvis ingen skal bo i boligen mer. Dette kan for eksempel være ved brann, rivninger eller permanent fraflytting. Du må sende en skriftlig oppsigelse av abonnementet for å slutte å få regning. Oppsigelsen sendes på e-post til postmottak@reg.oslo.kommune.no

Endre, erstatt eller flytt avfallsbeholder for husholdninger (inkludert borettslag, sameier o.l.)

Visste du at størrelsen på avfallsbeholderen for mat-, plast- og restavfall påvirker hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr? Hvis du har så lite avfall at du kan endre til en mindre beholder, kan du spare penger.

Hvis beholderne dine derimot ofte er fulle, kan det hende du trenger større eller flere beholdere. I tillegg kan vi vurdere å tømme oftere hvis det er mulig.

 • Når du endrer størrelse på beholderen for mat-, rest- og plastavfall, vil det påvirke hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr. Du kan velge å få et prisoverslag før endringene trer i kraft.
 • Det påvirker ikke renovasjonsgebyret hvis du kun endrer størrelse på beholderen for papp- og papiravfall.
 • Du kan også be om at vi erstatter skadde/forsvunne beholdere eller søke om å flytte avfallsbeholderne dine til et nytt hentested. Dette gjelder uansett om du bor i enebolig eller sameie/borettslag. Det koster ingenting å erstatte en ødelagt eller forsvunnet beholder.

For å gjøre dette, sender du en e-post til oss:

Endre, erstatte eller flytte avfallsbeholdere (e-post)

Vi trenger denne informasjonen:

 • I emnefeltet skriver du adressen din (gatenavn/-nr) og hva det gjelder (endre, erstatte eller flytte).
 • Navn og telefonnummer.
 • Hvis du kontakter oss på vegne av et borettslag/sameie, må vi vite om du er styreleder, vaktmester eller har annen rolle.
 • Hvilken beholder det gjelder (rest-, mat- og plastavfall eller papiravfall).
 • Hvis du skal endre beholderstørrelse, må vi vite hvilken størrelse du vil bytte fra/til.
 • Hvis du skal erstatte ødelagt beholder, er det fint om du beskriver skaden og om det gjelder flere beholdere.
 • Gårds- og bruksnummer, hvis du har det tilgjengelig. Dette står blant annet på fakturaen for kommunale avgifter.

Finn beholderen som passer for deg

Vi tar med oss den gamle beholderen når du bytter beholder eller om du har for mange. Ta kontakt med oss dersom beholderen ikke blir hentet, eller du har andre spørsmål om abonnement: postmottak@reg.oslo.kommune.no.

Opprett, avslutt eller endre renovasjonsabonnement for næringskunder

Næringskunder og bedrifter med mindre mengder avfall kan velge selv om de vil bestille abonnement for renovasjonstjenester fra oss eller fra et privat renovasjonsselskap.

Opprette et abonnement for næringskunder

 • Det er viktig å lese avtalebetingelsene (PDF) før du bestiller (du huker av for at du godkjenner inne i skjemaet).
 • I Oslo kommune skal alle næringskunder kildesortere avfallet sitt. Renovasjons- og gjenvinningsetaten tilbyr henting og behandling av matavfall, plastemballasje, restavfall og papp, papir og drikkekartong.

 • Behandlingstiden er cirka ti dager når du bestiller nytt abonnement.

Beskrivelser og illustrasjoner av abonnementsløsningene finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger (PDF).

Bestill renovasjonsabonnement for næringskunder (logg inn)

Endre et eksisterende abonnement for næringskunder

Du kan:

 • endre beholderstørrelse. Hvis du endrer en beholder, kan det påvirke hvor mye abonnementet koster. Du kan velge å få et prisoverslag før endringene trer i kraft.
 • søke om å flytte beholderne til et nytt hentested.

Endre renovasjonsabonnement for næringskunder (logg inn)

Finn beholderen som passer for deg

Vi tar med oss den gamle beholderen når du bytter beholder eller om du har for mange. Ta kontakt med oss dersom beholderen ikke blir hentet, eller du har andre spørsmål om abonnement: postmottak@reg.oslo.kommune.no.

Avslutte et abonnement for næringskunder

Avtalen gjelder til en av partene skriftlig sier opp avtalen.

 • Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra den første i påfølgende måned etter at REG har mottatt skriftlig varsel på e-post til postmottak@reg.oslo.kommune.no.
 • Dersom virksomheten flytter til ny lokasjon, skal abonnementet sies opp, og nytt bestilles.
 • Ved eierskifte må nåværende eier si opp avtalen, og ny eier må opprette nytt abonnement dersom REG ønskes som leverandør.

Abonnement på henting av hageavfall fra husholdninger

Vi henter hageavfall i enkelte områder av byen. Dette er en betalingstjeneste utover vanlig renovasjonsgebyr. Les mer om henting av hageavfall.

Vedlikehold av avfallsbeholdere

Avfallsbeholderne tilhører Renovasjons- og gjenvinningsetaten, men det er du som abonnement som er ansvarlig for vedlikehold av dem.

Ta kontakt med oss om du trenger etiketter eller nøkler til beholderne, eller om du trenger å gi oss tilgang til bakgården eller lignende.

Etablere eller endre nedgravd avfallsløsning

Renovasjons- og gjenvinningsetaten må godkjenne plassering, løsning og volumdimensjonering før du kan etablere nedgravd avfallsløsning.

I motsetning til andre avfallsbeholdere eies nedgravde avfallsløsninger av abonnentene. Det er du som abonnent som er ansvarlig for etablering og vedlikehold og kostnadene knyttet til dette.

Send oss en e-post dersom du ønsker å etablere eller endre nedgravd avfallsløsning, eller ønsker veiledning: postmottak@reg.oslo.kommune.no

Veileder og renovasjonsforskrift

Ny nøkkelløsning for for henting av avfall

I 2023 monterer vi nye låssylindere ved adresser hvor avfallsbeholderne er bak låst dør/port. Du kan lese mer om den nye nøkkelløsningen her.