Bestill eller endre beholder og abonnement

Du kan søke om å endre renovasjonsabonnementet ditt hvis du trenger større eller mindre beholder. Du kan også melde fra til oss om at du trenger ny beholder fordi den gamle er ødelagt eller forsvunnet.

Opprett, avslutt eller endre renovasjonsabonnement for husholdninger (inkludert borettslag, sameier o.l.)

Alle private husholdninger må ha et renovasjonsabonnement. Du er selv ansvarlig for å bestille dette om boligen din ikke har det. Ved nye boliger er det utbygger eller ny eier som bestiller renovasjonsabonnement. Hvis beholderne dine ofte blir fulle, kan det hende du trenger større eller flere beholdere. I tillegg kan vi vurdere hyppigere tømming der det er mulig.

Beskrivelser og illustrasjoner av abonnementsløsningene finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger (PDF 1MB).

Behandlingstiden er cirka ti dager når du bestiller nytt abonnement, både for private husholdninger og næring.

Start eller avslutt renovasjonsabonnement for private husholdninger

Avslutt privat renovasjonsabonnement

Abonnementet følger eiendommen, og ikke deg personlig. Det vil si at de som overtar boligen også overtar abonnementet når du flytter.

Du kan si opp hvis ingen skal bo i boligen mer. Dette kan for eksempel være brann, rivninger eller permanent fraflytting. Du må sende en skriftlig oppsigelse av abonnementet for å slutte å få regning. Oppsigelsen sendes på e-post til postmottak@reg.oslo.kommune.no

Endre, erstatte eller flytte avfallsbeholder

Du kan endre beholderstørrelse, erstatte skadde beholdere eller søke om å flytte avfallsbeholderne til et nytt hentested. Dette gjelder uansett om du bor i enebolig eller sameie/borettslag.

Når du endrer størrelse på restavfallsbeholderen, vil det påvirke hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr. Du kan velge å få et prisoverslag før endringene trer i kraft.

Det koster ingenting å erstatte en ødelagt eller forsvunnet beholder. Det påvirker heller ikke renovasjonsgebyret hvis du kun endrer papiravfallsbeholderen.

Finn beholderen som passer for deg

Endre avfallsbeholdere (logg inn)

Vi tar med oss den gamle beholderen når du bytter beholder eller om du har for mange. Ta kontakt med oss dersom beholderen ikke blir hentet, eller du har andre spørsmål om abonnement: postmottak@reg.oslo.kommune.no.

Opprett, avslutt eller endre renovasjonsabonnement for næringskunder

Næringskunder og bedrifter med mindre mengder avfall kan velge selv om de vil bestille abonnement for renovasjonstjenester fra oss. Du må lese avtalebetingelsene (PDF) før du bestiller (du huker av for at du godkjenner inne i skjemaet).

Behandlingstiden er cirka ti dager når du bestiller nytt abonnement.

Beskrivelser og illustrasjoner av abonnementsløsningene finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger (PDF 1MB).

Ønsker du å endre et eksisterende abonnement? Du kan:

  • endre beholderstørrelse/-type
  • erstatte skadde beholdere
  • søke om å flytte beholderne til en ny plassering

Hvis du endrer restavfallsbeholderen, kan det påvirke hvor mye abonnementet koster. Du kan velge å få et prisoverslag før endringene trer i kraft. Det koster ingenting å erstatte en ødelagt eller forsvunnet beholder.

Bestill eller endre renovasjonsabonnement for næring
(Logg inn med elektronisk ID)

Finn beholderen som passer for deg

Vi tar med oss den gamle beholderen når du bytter beholder eller om du har for mange. Ta kontakt med oss dersom beholderen ikke blir hentet, eller du har andre spørsmål om abonnement: postmottak@reg.oslo.kommune.no.

Avslutt næringsabonnement

Avtalen gjelder til en av partene skriftlig sier opp avtalen. Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra den første i påfølgende måned etter at REG har mottatt skriftlig varsel på e-post til postmottak@reg.oslo.kommune.no.

Dersom virksomheten flytter til ny lokasjon, skal abonnementet sies opp, og nytt bestilles.

Ved eierskifte må nåværende eier si opp avtalen, og ny eier må opprette nytt abonnement dersom REG ønskes som leverandør.

Abonnement på henting av hageavfall

Vi henter hageavfall i enkelte områder av byen.

Etablere eller endre nedgravd avfallsløsning

Renovasjons- og gjenvinningsetaten må godkjenne plassering, løsning og volumdimensjonering, før du kan etablere nedgravd avfallsløsning. I motsetning til andre avfallsbeholdere eies nedgravde avfallsløsninger av abonnenten, og det er du som abonnent som er ansvarlig for etablering og vedlikehold, og kostandene knyttet til dette.

Send oss en e-post dersom du ønsker å etablere eller endre nedgravd avfallsløsning, eller ønsker veiledning: postmottak@reg.oslo.kommune.no

Vedlikehold av avfallsbeholdere

Avfallsbeholderne tilhører Renovasjons- og gjenvinningsetaten, men det er du som abonnement som er ansvarlig for vedlikehold av dem.

Ta kontakt med oss om du trenger etiketter eller nøkler til beholderne, eller om du trenger å gi Renovasjons- og gjenvinningsetaten tilgang til bakgården eller lignende.

Du kan enkelt se når avfallet skal hentes og melde fra om manglende henting

Veileder og renovasjonsforskrift