Ny nøkkelløsning for henting av avfall

I 2023 og 2024 skal Renovasjons- og gjenvinningsetaten bytte nøkkelløsning for innelåste avfallsbeholdere.

Hvorfor skal vi bytte?

I Oslo er det mange eiendommer hvor avfallsbeholderne er innelåst. For å hente avfall fra disse eiendommene, bruker renovatørene ukentlig cirka 8000 nøkler som kommunen disponerer på vegne av beboerne. Det er tungvint og tidkrevende. I tillegg hender det dessverre at nøkler kommer på avveie.

Det nye systemet skal gjøre avfallsinnsamlingen tryggere og mer effektiv. På denne måten kan renovatørene gjøre jobben raskere samtidig som risikoen ved å miste en nøkkel blir borte.

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bytte nøkkelløsning til et system med elektro-mekaniske universalnøkler hvor alle adressene på en gitt kjørerute programmeres i nøkkelen. Det betyr at det må monteres en ekstra låssylinder ved alle adressene med lås. Monteringen skjer uten boring eller andre inngrep på dør/port.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er ansvarlig for prosjektet, og står for både installasjon og kostnader.

Hvor og hvem gjelder dette?

Det gjelder for eksempel portrom i bygårder, avfallsrom eller garasjeanlegg i blokker, eller veier med låst bom. For det meste er det snakk om borettslag og sameier, men også enkelte eneboliger og idrettsanlegg.

Det er abonnenten ved hver adresse som er vår kontaktperson dersom det må gjøres avklaringer før eller under installasjonen. I borettslag, sameier og aksjeselskap deler alle beboerne på ett renovasjonsabonnement, og ansvarlig abonnent er styreleder.

Hvordan skal det foregå?

Totalt er det snakk om cirka 4000 låser spredt over hele byen hvor det skal monteres en ekstra låssylinder. Monteringen foregår ved at vår leverandør reiser ut og installerer den nye låssylinderen på de aktuelle dørene eller portene. Den gamle låssylinderen blir ikke fjernet eller byttet. Den nye sylinderen monteres rundt den eksisterende.

Enkelte eiendommer har ikke lås, men en nøkkelbryter for å åpne bommer eller lignende. Her monterer vi en ekstra nøkkelbryter som kan brukes med elektro-mekanisk nøkkel.

De enkelte abonnentene blir ikke varslet om nøyaktig dato for monteringen, og representanter for eiendommen trenger ikke være til stede.

Det er også eiendommer som bruker en RFID-brikke eller kode i stedet for nøkkel. Les mer om disse under "Praktisk informasjon" lenger nede på siden.

Når skal monteringen foregå?

Etter planen begynner monteringen i Oslo vest inkludert sentrumsområder 19. juni 2023. Når dette området er ferdig, fortsetter utrullingen fortløpende i denne rekkefølgen:

  • Oslo syd med sentrumsområder (oppstart 1. september 2023)
  • Oslo nord med sentrumsområder (fra oktober 2023)
  • Oslo øst med sentrumsområder (fra november/desember 2023)
  • Siste runde med ytre by (våren 2024)

Installasjon i hele byen kommer til å være ferdig i løpet av mai 2024. Informasjonen om fremdriften oppdateres fortløpende på denne siden.

Praktisk informasjon

Koster dette noe for abonnentene?

Alle abonnenter som har innelåste avfallsbeholdere, betaler et årlig "låst dør"-gebyr. Dette gebyret videreføres også med ny nøkkelløsning. Utover dette koster ikke installasjonen noe ekstra for abonnentene.

Er det valgfritt å få en ny låssylinder?

Nei, alle eiendommer med låst dør/port inn til avfallsbeholderne får i utgangspunktet den nye løsningen. Dersom en abonnent ikke ønsker dette, krever vi at avfallsbeholderne gjøres tilgjengelig for oss på en annen måte - enten ved at låsen fjernes/åpnes for godt eller at beholderne trilles frem på tømmedag.

REG må godkjenne alle endringer av hentested: Mer informasjon og søknadsskjema. Spørsmål til REG: postmottak@reg.oslo.kommune.no (merk e-posten med "Ny nøkkelløsning + adressen").

Er det lov å montere ny sylinder hos folk uten samtykke?

§ 2-5 i renovasjonsforskriften for Oslo sier at "innsamlingsløsningen hos abonnenten skal til enhver tid være tilpasset kommunens avfallsordning". Den nye nøkkelløsningen er en del av den totale innsamlingsløsningen. Alle hentesteder er godkjent av Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Hvis en abonnent nekter å få montert sylinder, kan godkjennelsen trekkes tilbake: "Ny kommunal avfallsordning, eller endrede faktiske forhold hos abonnenten, kan medføre at godkjenningen endres eller bortfaller."

Hvordan kan man være sikker på at dører og porter ikke blir ødelagt under monteringen?

Den nye låssylinderen monteres sammen med den eksisterende uten at det må bores, sages eller lignende, og er godkjent av Byantikvaren.

Kan den nye nøkkelen misbrukes dersom renovatøren mister den?

I motsetning til dagens nøkler, er ikke den elektro-mekaniske nøkkelen merket med gatenummer eller andre kjennetegn. I det nye systemet programmeres kjøreruten i nøkkelen hver morgen, og vi skal også legge inn et klokkeslett for når nøkkelen skal slutte å fungere - for eksempel at den kun virker kl. 06 -14.

Hva skjer med dagens nøkler som Renovasjons- og gjenvinningsetaten disponerer på vegne av beboerne?

De tar vi vare på i minst ett år etter at installasjonen er ferdig i 2024, fordi vi trenger å ha dem i beredskap hvis noe skulle skje i oppstarten. Etter dette blir de destruert på en sikker måte. Abonnenter som eventuelt ønsker å få tilbake nøkkelen sin, må ta kontakt innen 31. desember 2024 ved å sende e-post til postmottak@reg.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Ny nøkkelløsning + adressen".

Hva gjør dere ved eiendommer som ikke har vanlig lås, men i stedet RFID-brikke, kode eller lignende?

Her kan vi montere en låsbar boks hvor brikke eller kode kan ligge oppbevart. Boksen åpnes med en elektro-mekanisk nøkkel slik som de nye låssylindrene. Boksen er ikke FG-godkjent. Disse abonnentene kontakter vi direkte for å avtale hva som er best å gjøre.

Hvem er leverandør av løsningen?

Leverandøren Swedlock ble valgt gjennom en vanlig anbudskonkurranse. De er et av Nordens største og mest erfarne firmaer innenfor nøkkel- og låssystemer. Les mer om hvordan Oslos nye nøkkelsystem skal brukes i hjemmehjelpen i Stockholm.

Kontakt oss

Lurer du på noe som ikke er forklart i teksten over? Kontakt Renovasjons- og gjenvinningsetaten på e-post: postmottak@reg.oslo.kommune.no

Hvis det oppstår problemer med den nye låsen på kveldstid eller i helgen, kan du ringe Swedlocks support på nummer +46 10-434 86 60.