Når hentes avfallet?

Renovasjons- og gjenvinningsetaten henter kildesortert avfall fra alle husholdninger i Oslo.

Bestilling av abonnement på henting av hageavfall i 2023 er åpen.

Se når avfallet hentes hos deg