Når hentes avfallet?

Det er ikke avfallsinnsamling 17. mai

Hos de som normalt har henting på tirsdager, henter vi avfallet 18. mai

Renovasjons- og gjenvinningsetaten henter kildesortert avfall fra alle husholdninger i Oslo.

Se når avfallet hentes hos deg