Til innhold

Når hentes avfallet

Finn ut når vi henter papir, grønn pose, blå pose og restavfall

Ved store mengder snø

Stort snøfall kan forsinke innhentingen av avfall. Det er derfor viktig at den enkelte abonnent måker og strør godt hele veien fra beholderen til der hvor renovasjonsbilen kan stoppe. Dette bidrar til å renovatørene for gjort jobben sin og at forsinkelsene i innsamlingen begrenses.

Avvik i forbindelse med offentlige helligdager

Er ikke avfallet hentet i løpet av første virkedag etter oppsatt hentedag kan du melde fra til oss. Unntaket er i forbindelse med røde dager, da kan det være avvik mellom faktisk hentetid, og det som vises i hentekalenderen. 

Meld fra om manglende henting. 

Abonner på varsling for henting av avfall der du bor.