Til innhold

Når hentes avfallet

Hjemme hos deg henter vi grønne poser, blå poser, restavfall og papp/papir. Om sommeren henter vi hageavfall i utvalgte områder, og etter jul henter vi juletrær rundt om i hele byen. Større avfallstyper leveres ved våre gjenbruksstasjoner.

 

Finn ut når vi henter papir, grønn pose, blå pose og restavfall

Grønne og blå poser finner du gratis i matbutikken. Ønsker du å endre beholder eller hvor ofte vi tømmer beholderne?

Hvis avfallet er for stort for åpningen til beholderne må du levere avfallet til en gjenbruksstasjon. Gå til oversikt over gjenbruksstasjoner i Oslo.

Avvik i forbindelse med røde dager

  • Er ikke avfallet hentet i løpet av første virkedag etter oppsatt hentedag kan du melde fra til oss. 
  • Unntaket er i forbindelse med røde dager, da kan det være avvik mellom faktisk hentetid, og det som vises i hentekalenderen. 

Hvis det er fullt kan du ikke sette igjen avfall utenfor avfallsdunken

Meld fra om manglende henting 

 

Abonner på varsling for henting av avfall der du bor.