Meld fra om skade i forbindelse med avfallshenting

Dette må være klart før du melder fra til oss

Tre vilkår må oppfylles

  • det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  • skadelidte må være påført et økonomisk tap
  • det økonomiske tapet må stå i årsakssammenheng med den erstatningsbetingede handlingen/ansvarsgrunnlaget

Du må dokumentere skaden

Du er selv ansvarlig for å vise til at vilkårene for erstatning er oppfylt gjennom klagen du sender oss, og du må legge ved bilder av skaden.

Hvis det kun er avfallsbeholderne som er skadet kan du gi oss beskjed om dette så kjører vi ut ny beholder.

Ikke begynn å utbedre skaden før vi har vurdert saken

Dersom vi ikke får mulighet til å vurdere ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap, kan vi ikke garantere tilbakebetaling.

Hvis du av sikkerhetsmessige årsaker har behov for å utbedre skaden før Renovasjons- og gjenvinningsetaten tar kontakt, må du dokumentere skadene godt, for eksempel med bilder.

Slik melder du fra

  1. Meld inn skaden

  2. Henvendelsen blir behandlet

    Henvendelsen blir registrert og behandlet. En saksbehandler kontakter deg når saken er registrert.