Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjonsgebyret faktureres fire ganger i året. Faktura sendes fra Innkrevingsetaten og gjelder alle de kommunale avgiftene.

Private husholdninger

Pris

Tømming av papp- og papiravfall er inkludert i renovasjonsgebyret. Du betaler altså ikke noe ekstra for dette.

Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med henting av avfall, kan du ha rett til erstating eller refusjon

Standplass er stedet beholderen(e) er plassert. Du betaler bare for ett standplassgebyr, selv om du har flere beholdere. Hvis dere er flere som deler på standplassen, deles gebyret på antall kunder. Standplassgebyret multipliseres med tømmehyppigheten.

Overskytende avfall (mer avfall enn det er plass til i beholderne)

Hvis du har behov for å kvitte deg med mer restavfall enn det er plass til i beholderen, for eksempel etter selskap eller i forbindelse med flytting, kan du be oss om en ekstratømming. Vi kan bare hente ekstra avfall hvis vi har ledig kapasitet.

Hvis du ofte har for mye avfall for beholderen bør du endre til en større beholder eller hyppigere tømming:

Næringskunder

Pris

Slik betaler du

Innkrevingsetaten sender ut faktura i god tid før forfall. Fakturen omfatter alle de kommunale avgiftene. Les mer om betaling av kommunale avgifter.

Gjenvinningsstasjoner

I Oslo kan innbyggerne levere husholdningsavfall ved gjenvinningsstasjonene inntil 20 ganger per år uten ekstra kostnad (med mengdebegrensninger). Dette er inkludert i gebyret. Næringskunder og innbyggere fra andre kommuner må betale per levering. Les mer om pris og leveringsbetingelser på sidene til hver enkelt gjenvinningsstasjon