Alle gjenvinningsstasjoner

Oversikt over alle gjenvinningsstasjoner i Oslo. Detaljerte leveringsbetingelser finner du på siden til hver enkelt stasjon.

Privatpersoner

Oslobeboere kan levere eget husholdningsavfall inntil 20 ganger per år på Grefsen, Grønmo, Haraldrud, Ryen og Smestad, uten ekstra kostnad.

Husholdningsavfall er avfall som normalt oppstår i en husholdning, inkludert møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre vedlikeholdsarbeider på eiendommen eller boligen som du har utført selv.

Last ned GjenbruksID for å levere uten ekstra kostnad. Privatpersoner fra andre kommuner kan levere husholdningsavfall mot gebyr (se pris på stasjonen sin side). Vi aksepterer kun betaling med kort.

Du trenger ikke GjenbruksID for å levere ved de små og mobile gjenvinningsstasjonene.

Oslo kommune har ingen hentetjeneste for stort avfall. Ved dugnader, ryddeaksjoner eller lignende som samler mye avfall uten mulighet for å kjøre det bort selv, må beboere/borettslag/sameier selv betale for henting fra et privat avfallsselskap.

Næringskunder

Næringskunder kan levere avfall mot gebyr ved Grønmo, Haraldrud og hageavfallsmottakene. Næringsavfall er alt avfall som oppstår som følge av næringsvirksomhet, for eksempel håndverkervirksomhet, vaktmestertjenester og utleie av bolig. Vi aksepterer kun betaling med kort.

Næringskunder med farlig avfall kan kun levere det på Haraldrud, mot betaling. Avfallet må deklareres. Deklarasjonsskjema, prisliste og åpningstider på mottakets nettside.

Når er det mest travelt?

Se når det er mest travelt ved de store gjenvinningsstasjonene.