Alle gjenvinningsstasjoner

Detaljerte leveringsbetingelser finner du på siden til hver enkelt stasjon.

Privatpersoner

Oslobeboere kan levere eget husholdningsavfall inntil 20 ganger per år på Grefsen, Grønmo, Haraldrud, Ryen og Smestad, uten ekstra kostnad. Last ned GjenbruksID for å levere uten ekstra kostnad. Privatpersoner fra andre kommuner kan levere husholdningsavfall mot gebyr (se pris på stasjonen sin side). Vi aksepterer kun betaling med kort.

Du trenger ikke GjenbruksID for å levere ved minigjenbruksstasjonene.

Husholdningsavfall er avfall som normalt oppstår i en husholdning, inkludert møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre vedlikeholdsarbeider på eiendommen eller boligen som du har utført selv.

Næringskunder

Næringskunder kan levere avfall mot gebyr ved Grønmo, Haraldrud og hageavfallsmottakene. Næringsavfall er alt avfall som oppstår som følge av næringsvirksomhet, f.eks. håndverkervirksomhet, vaktmestertjenester og utleie av bolig. Vi aksepterer kun betaling med kort.

Næringskunder med farlig avfall kan kun levere det på Haraldrud, mot betaling. Avfallet må deklareres. Du finner deklarasjonsskjema, prisliste og åpningstider på mottakets nettside.