Til innhold
Avfall og gjenvinning

GjenbruksID for å besøke gjenbruksstasjonene i Oslo

Du må ha GjenbruksID når du skal besøke gjenbruksstasjonene i Oslo. GjenbruksID er en QR-kode du skal vise frem i bommen når du kommer frem til stasjonen, og du kan bruke den både på papir og mobil. GjenbruksID er gratis, og enkel både å hente og bruke.

Skaff deg GjenbruksID, på mobil, i app eller på papir

Du viser frem GjenbruksID-en i bommen når du kommer frem til stasjonen. For å kunne fortsette å levere avfall uten å betale må du vise fram koden ved hvert besøk fremover. GjenbruksID har varighet ut gjeldende kalenderår, og må fornyes hvert år. 

Du skaffer deg GjenbruksID gjennom en av de to fremgangsmåtene under. 

Få tilgang til GjenbruksID gjennom appen Oslonøkkelen

Vi anbefaler at du bruker Oslonøkkelen. Det er en app som er integrert med GjenbruksID.

Last ned Oslonøkkelen i Appstore

Last ned Oslonøkkelen i Google Play

I tillegg til GjenbruksID fungerer Oslonøkkelen som en elektronisk nøkkel som gir deg tilgang til flere av kommunens tjenester ut over ordinære åpningstider. Les mer om Oslonøkkelen.

Last ned GjenbruksID på mobil eller PC

Du finner også GjenbruksID via Oslo kommunes Min side. Inne på Min side kan du enkelt velge om du vil laste ned QR-koden til telefonen din, eller skrive den ut på papir

Last ned GjenbruksID (Logg inn)

Videoer: Slik gjør du det

Hvem kan få GjenbruksID?

Du må være bostedsregistrert i Oslo for å ha tilgang til koden. 

Hvis du er bor i Oslo, men er folkeregistrert i en annen kommune, kan du også ha rett til GjenbruksID. Du finner et søknadsskjema etter at du har logget deg inn.

Legg ved dokumentasjon på at du er bosatt i kommunen (for eksempel leiekontrakt). 

Hvis du bor utenfor Oslo kan du fortsatt levere avfall, men da må du betale, og trenger ikke GjenbruksID.

Hvorfor?

Gratis inngang ved Renovasjonsetatens gjenbruksstasjoner er et tilbud til alle oslofolk. Som oslobeboer betaler du allerede for denne tjenesten gjennom renovasjonsgebyret.

Vi tar også imot bedriftskunder og kunder bosatt i andre kommuner. Disse skal betale et gebyr hver gang de leverer, men det er vanskelig for våre ansatte å skille disse kundene fra oslobeboere.

Renovasjonsetaten har beregnet at rundt femten prosent av de besøkende er bedriftskunder eller innbyggere fra nabokommuner. Det betyr at opp mot 100 000 kunder ikke betaler for levering.

Derfor innfører vi nå GjenbruksID, så vi kan være sikre på at de som bruker gjenbruks-stasjonene er de samme som er med på å betale for dem. Enkelt og rettferdig.

Personvern

GjenbruksID henter din bostedsadresse fra Folkeregisteret. Fødselsnummeret ditt er ikke synlig for andre enn deg selv. Du kan selv se besøkshistorikken din på Min side. 

Hvis du ikke ønsker å oppgi personnummer eller registrere en GjenbruksID kan du betale for levering ved hvert besøk på lik linje med kunder fra andre kommuner.

Vi lagrer besøksstatistikk for å gjøre tilbudet ved gjenbruksstasjonene enda bedre, blant annet gjennom å kontrollere at ikke næringsdrivende utnytter systemet. Hvert nye kalenderår anonymiserer vi alle data, slik at de ikke lenger kan knyttes til enkeltpersoner. 

Renovasjonsetaten er behandlingsansvarlig og vi har også inngått en avtale om årlige sikkerhetsrevisjoner for GjenbruksID. 

Vi baserer behandlingen av personopplysningene på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og avfallsforskriften, som du kan lese i fulltekst hos Lovdata.  

Video: Dette er GjenbruksID

Slik fungerer GjenbruksID