Faktura og betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Se faktura og betalingsstatus i fakturaoversikten (for fakturamottaker)

Faktura og betalingsfrist

Kommunale avgifter og eiendomsskatt betaler du 4 ganger i året. Ved flere eiere eller eierskifte, må dere bli enige om hvordan dere fordeler fakturaen. Vi sender faktura til den som står som fakturamottaker på faktureringstidspunktet.

Privatpersoner

 • Du får automatisk eFaktura hvis du har innstillingen Ja-takk-til-alle/Alltid eFaktura i nettbanken din. Vi sender også purringer som eFaktura. Har du spørsmål om eFaktura, må du kontakte banken din. Fakturaen er også tilgjengelig i Vipps, hvis du har godkjent dette i innstillingene i Vipps.
 • Du får faktura i digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller Altinn hvis du ikke har eFaktura. Hvis du ønsker å få eFaktura, må du velge innstillingen Ja-takk-til-alle/Alltid eFaktura i nettbanken din. Da får du eFaktura fra neste termin. Ta kontakt med banken din ved spørsmål.
 • Du får faktura i posten, hvis du har reservert deg mot digital post fra det offentlige.
 • Fakturamottaker finner fakturaen og betalingsstatus ved å logge inn i fakturaoversikten.

Avtalegiro

Har du Avtalegiro, blir terminbeløpet trukket automatisk. Du må selv opprette Avtalegiro. Husk å sette beløpsgrensen høyt nok. Har du eFaktura, må du ha Avtalegiro i tillegg for at terminbeløpet skal trekkes automatisk. Du kan alltid se fakturaene i nettbanken din.

Organisasjoner

 • Bruker du EHF-faktura, finner du fakturaen i regnskapssystemet ditt.
 • Har du ikke EHF-faktura, får du fakturaen i Digipost eller Altinn.
  • For å åpne fakturaen i Digipost, må du ha rollen "Administrator" eller "Dokumentbehandler".
  • For å åpne fakturaen i Altinn, må du ha rollen "Post/arkiv" eller "Kommunale tjenester".
 • Du finner også fakturaen i organisasjonens fakturaoversikt ved å logge inn. Du må ha rollen "Kommunale tjenester" i Altinn.

Daglig leder og styreleder får automatisk rollene "Kommunale tjenester" og "Post/arkiv", men kan også delegere disse til andre. Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller.

Forfall og terminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt 2024
TerminPeriodeNår får du faktura?Når må du betale
1januar, februar, marsI starten av mars25. mars
2april, mai, juniI starten av mai27. mai
3juli, august, septemberI starten av juli26. august
4oktober, november, desemberI starten av oktober25. oktober

5. termin - avregning

Du får faktura for en 5. termin hvis

 • du har vannmåler
 • du har fått forsinkelsesrenter fordi du har betalt tidligere fakturaer for sent

Har du betalt inn for mye i løpet av året, får du tilbake det du har til gode.

Er eiendomsadressen på fakturaen feil?

I noen tilfeller kan det stå en annen eiendomsadresse på fakturaen, enn det som er den faktiske adressen. Det er gårds- og bruksnummer og seksjonsnummer som identifiserer eiendommen din. Hvis det er riktig, har du fått faktura for riktig eiendom, selv om eiendomsadressen er feil.

Eksempel: Har to boliger samme gårds- og bruksnummer, men har A og B i adressen, vil fagsystemet automatisk hente adressen med A, fordi det er den første bokstaven. Tilsvarende hvis et gårds- og bruksnummer har flere adresser med forskjellige tall eller gatenavn.

Mangler du en faktura?

Når vi har sendt fakturaen, finner fakturamottaker den

 • i nettbanken, i Vipps eller i digital postboks/Altinn.
 • Fakturamottaker kan også se fakturaen og betalingsstatus ved å logge inn i fakturaoversikten.

Hvis du ikke kan se fakturaen i fakturaoversikten, kan du bestille kopi av faktura på vegne av deg selv, noen du har fullmakt for eller en bedrift eller organisasjon du representerer.

Fakturakopi til privatpersoner får du i din digitale postkasse eller i Altinn.

Bestill kopi av faktura (logg inn)

Bedrifter og organisasjoner får fakturakopien i Altinn. For å åpne fakturaen i Altinn må du ha rollen "Post/arkiv" eller "Kommunale tjenester". Daglig leder og styreleder får disse rollene automatisk, men kan også delegere til andre. Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller.

Har du solgt eiendommen?

Vi sender fakturaen til den som står som eier av eiendommen (fakturamottaker) på faktureringstidspunktet. Hvis eiendommen får ny eier, må selger og kjøper selv avtale hvordan fakturaen skal betales. Ta kontakt med eiendomsmegleren dersom dere har spørsmål.

Les mer om eierskifte og fakturamottaker.

Endre fakturamottaker

Hvis en annen person eller organisasjon skal motta fakturaene for kommunale avgifter og/eller eiendomsskatt, må du endre fakturamottaker.

Eiendomsskatt

Alle som skal betale eiendomsskatt, får en eiendomsskatteseddel før 1. mars. Den viser hvordan skatten er beregnet. Eiendomsskatteseddelen er ikke en faktura. Faktura sender vi til fakturamottaker i begynnelsen av mars.

Du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Unntaket er sameier som mottar en felles faktura for kommunale avgifter. Seksjonseierne i slike sameier får egen faktura for eiendomsskatt.

Les mer om hvordan eiendomsskatten beregnes.

Du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn klage. Les om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Borettslag

Borettslag får eiendomsskatt og kommunale avgifter fakturert til borettslaget. Bor du i borettslag får du derfor ikke faktura for kommunale avgifter eller eiendomsskatt fra kommunen.

Har du spørsmål om kommunale avgifter eller eiendomsskatt for din andel, må du ta kontakt med styret i borettslaget ditt.

Betale uten faktura

Har du ikke fakturaen, kan du bruke denne betalingsinformasjonen:

Kontonummer:

 • DnB 1315 01 02000

KID-nummer:

 • Mangler du KID-nummer, skriver du gårds- og bruksnummeret til eiendommen i meldingsfeltet.

Betaling fra utlandet:

 • Swift/BIC: DNBANOKK
 • NO0313150102000

Har du betalt for mye?

Vi betaler deg automatisk tilbake på slutten av året, dersom du har betalt for mye (avregning). Hvis du betaler 1. termin før du får fakturaen i begynnelsen av mars, blir også beløpet automatisk tilbakebetalt.

Har du betalt for mye for termin 1, 2 eller 3, blir beløpet automatisk brukt til å dekke kommende terminer. Ønsker du å få beløpet utbetalt, må du melde inn hvilket kontonummer vi skal tilbakebetale til.

Kontonummer for utbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt (logg inn)

Kan du ikke betale?

Hvis du har betalingsproblemer, kan du søke om betalingsutsettelse. Du må betale forsinkelsesrenter fram til kravet er betalt. Dette gjelder både eiendomsskatt og kommunale avgifter. Kravet er sikret med pant i eiendommen.

Slik søker du om betalingsutsettelse.

Ettergivelse av eiendomsskatt

I noen tilfeller kan du få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten. Dette kan for eksempel være hvis:

 • du nylig har mistet inntekt på grunn av en alvorlig sykdom eller ulykke, og ikke har mulighet til å betale. Det vil si at du for eksempel ikke har sparepenger eller annen formue du kan bruke.
 • eiendommen plutselig har mistet verdi. For eksempel etter en brann.

Les mer om ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt

Slik søker du

Søknaden må inneholde:

 • Gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummeret til eiendommen. Dette står på eiendomsskatteseddelen og fakturaen.
 • Hvorfor du mener det er urimelig å betale hele eller deler av eiendomsskatten.
 • Siste skattemelding for å dokumentere inntekt og formue.
 • Annen dokumentasjon som viser hvorfor du søker.

Adresse

Send søknaden til:

Eiendomsskattekontoret
Postboks 4594 Nydalen
0404 Oslo

Etter du har søkt

Det er byrådet som behandler søknader om ettergivelse.

Får du ettergitt eller nedsatt eiendomsskatt, gjelder dette kun for et år. Det betyr at du må søke på nytt for hvert år.