Faktura og betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Se faktura og betalingsstatus i fakturaoversikten (for fakturamottaker)

Hvor og når mottar du faktura? Betalingsfrist

Kommunale avgifter og eiendomsskatt betaler du 4 ganger i året. Hvis en eiendom har flere eiere eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Fakturaen sender vi til fakturamottaker.

Faktura til privatpersoner

 • Du får automatisk eFaktura hvis du har innstillingen Ja-takk-til-alle/Alltid eFaktura i nettbanken din. Vi sender også purringer som eFaktura. Har du spørsmål om eFaktura, må du kontakte banken din. Hvis du bruker Vipps og har godkjent «Motta eFaktura overalt» og «Vis eFaktura i Vipps», er fakturaen tilgjengelig også i Vipps.
 • Du får faktura i digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller Altinn hvis du ikke har eFaktura. Hvis du ønsker å få eFaktura, må du velge innstillingen Ja-takk-til-alle/Alltid eFaktura i nettbanken din. Da får du eFaktura fra neste termin. Ta kontakt med banken din ved spørsmål.
 • Du får faktura i posten, hvis du har reservert deg mot digital post fra det offentlige.
 • Fakturamottaker finner fakturaen og betalingsstatus ved å logge inn i fakturaoversikten.

Avtalegiro

Har du Avtalegiro blir terminbeløpet trukket automatisk. Du må selv opprette Avtalegiro. Husk å sette beløpsgrensen høyt nok. Bruker du Avtalegiro i kombinasjon med eFaktura, blir terminbeløpet trukket automatisk. Du kan alltid se fakturaene i nettbanken din.

Faktura til organisasjoner

 • Bruker du EHF-faktura, finner du fakturaen i det systemet du mottar EHF-fakturaer i.
 • Har du ikke EHF-faktura, får du fakturaen i Altinn. For å åpne fakturaen i Altinn, må du ha rollen post/arkiv eller kommunale tjenester i Altinn.
 • Du finner også fakturaen i organisasjonens fakturaoversikt ved å logge inn. For å åpne fakturaoversikten for din organisasjon, må du ha rollen kommunale tjenester i Altinn.

Daglig leder og styreleder har rollene "Kommunale tjenester" og "Post/arkiv" automatisk, men andre kan også få disse rollene. Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller i Altinn.

Forfall og terminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt
TerminPeriodeNår får du faktura?Når må du betale
1januar, februar, marsI starten av mars27. mars
2april, mai, juniI starten av mai25. mai
3juli, august, septemberI starten av juli25. august
4oktober, november, desemberI starten av oktober25. oktober

5. termin - avregning

Du får faktura for en 5. termin hvis

 • du har vannmåler
 • du har fått forsinkelsesrenter fordi du har betalt tidligere fakturaer for sent

Har du betalt inn for mye, får du tilbake det du har betalt for mye.

Har du betalt for mye?

Har du penger til gode, vil beløpet bli brukt til å dekke kommende terminer. Ønsker du å få beløpet utbetalt, må du melde inn hvilket kontonummer vi skal tilbakebetale til.

Kontonummer for utbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt (logg inn)

Har du fått kreditfaktura og du har meldt inn kontonummeret til oss, får du pengene tilbake ved neste forfall.

Mangler du en faktura?

Når fakturaen er sendt, finner fakturamottaker den i nettbanken, i Vipps eller i digital postboks/Altinn. Fakturamottaker finner også fakturaen og betalingsstatus ved å logge inn i fakturaoversikten. Vi kan ikke sende deg kopi av fakturaer som ennå ikke er produsert. Husk at eiendomsskatteseddelen ikke er en faktura.

Hvis du ikke kan se fakturaen i fakturaoversikten, kan du bestille kopi av faktura på vegne av:

 • deg selv
 • noen du har fullmakt for
 • en bedrift eller organisasjon du representerer

Bestill kopi av faktura (logg inn)

Vanligvis får du en kopi av fakturaen innen et par dager, men det kan ta inntil to uker.

Fakturakopi til privatpersoner

Fakturakopien får du i din digitale postkasse eller i Altinn.

Fakturakopi til bedrifter og organisasjoner

Bedrifter og organisasjoner får fakturakopien i Altinn.

For å åpne fakturaen i Altinn eller må du ha rollen Post/arkiv eller Kommunale tjenester i Altinn. Daglig leder og styreleder har denne rollen automatisk, men kan også delegere den til andre.

Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller i Altinn.

Har du solgt eiendommen?

Vi sender fakturaen til den som står som eier av eiendommen (fakturamottaker) på faktureringstidspunktet. Hvis eiendommen får ny eier etter at vi har sendt ut faktura, må selger og kjøper selv avtale hvordan fakturaen skal fordeles mellom eierne og betales. Ta kontakt med eiendomsmegleren dersom dere har spørsmål, dere trenger ikke informere oss om dette.

Hvis du er fakturamottaker for kommunale avgifter i et sameie som ikke er registrert i foretaksregisteret, må du kontakte oss når du selger din seksjon. Vi må ha beskjed om dette for at vi skal få registrert ny fakturamottaker for kommunale avgifter.

Bruk kontaktskjema for å informere oss om ny fakturamottaker for kommunale avgifter.

Endre fakturamottaker

Eiendomsskatt

Du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Unntaket er sameier som mottar en felles faktura for kommunale avgifter. Seksjonseierne i slike sameier får egen faktura for eiendomsskatt. Les mer om hvordan eiendomsskatten beregnes.

Du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn klage. Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Borettslag

Borettslag får eiendomsskatt og kommunale avgifter fakturert til borettslaget. Bor du i borettslag får du derfor ikke faktura for kommunale avgifter eller eiendomsskatt fra kommunen.

Har du spørsmål om kommunale avgifter eller eiendomsskatt for din andel, må du ta kontakt med styret i borettslaget ditt.

Betale uten faktura

Har du ikke fakturaen, kan du bruke denne betalingsinformasjonen:

Kontonummer:

 • DnB 1315 01 02000

KID-nummer:

 • Mangler du KID-nummer, skriver du gårds- og bruksnummeret til eiendommen i meldingsfeltet.

Betaling fra utlandet:

 • Swift/BIC: DNBANOKK
 • NO0313150102000

Kan du ikke betale?

Har du betalingsproblemer, kan du søke om betalingsutsettelse.

Du må betale forsinkelsesrenter fram til kravet er betalt. Dette gjelder for både eiendomsskatt og kommunale avgifter og selv om du har fått betalingsutsettelse. Kravet er sikret med pant i eiendommen.

Ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatt i noen tilfeller. Dette kan for eksempel være hvis:

 • du nylig har mistet inntekt på grunn av en alvorlig sykdom eller ulykke, og ikke har mulighet til å betale. Det vil si at du for eksempel ikke har sparepenger eller annen formue du kan bruke.
 • eiendommen plutselig har mistet verdi. For eksempel etter en brann.

Les mer om ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt

Søk om å få ettergitt eiendomsskatt

Søknaden om ettergivelse av eiendomsskatt må inneholde:

 • Gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummeret til eiendommen. Dette står på eiendomsskatteseddelen og fakturaen.
 • Hvorfor du mener det er urimelig å betale hele eller deler av eiendomsskatten.
 • Siste skattemelding for å dokumentere inntekt og formue
 • Annen relevant dokumentasjon

Adresse

Send søknaden til:

Eiendomsskattekontoret
Postboks 4594 Nydalen
0404 Oslo

Etter du har søkt

Det er byrådet som behandler søknader om ettergivelse.

Får du ettergitt eller nedsatt eiendomsskatt, gjelder dette kun for et år. Det betyr at du må søke på nytt for hvert år.