Klage på eiendomsskatten

Eiendomsskatteseddelen viser hvordan eiendomsskatten din er beregnet. Hvis du mener den er feil, kan du klage.

Mener du boligverdien er feil?

Vi bruker boligverdien oppgitt i skattemeldingen din fra 2022 for å beregne eiendomsskatten for 2024. Det er kun Skatteetaten, som kan endre boligverdien.

I skattemeldingen for 2022, under tema Bolig og eiendeler, punktet Bolig og eiendom, finner du beregnet markedsverdi (boligverdi) og opplysningene som er brukt for å beregne boligverdien:

 • Boligtype (leilighet, småhus, enebolig)
 • Opprinnelig byggeår
 • Boligens areal (P-rom)

Hvis boligopplysningene er feil, eller du mener at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, må du sende endringsmelding til Skatteetaten.

Endre grunnlaget for eiendomsskatten hos Skatteetaten

Skatteetaten endrer ikke automatisk boligverdien for påfølgende år, husk derfor å endre for alle årene du mener boligverdien er feil.

Dersom du har kjøpt boligen etter 31.12.2022, må du sende inn en klage til Skatteetaten, for å endre grunnlaget for eiendomsskatten for 2024.

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du endrer på boligverdien hos Skatteetaten. Hvis Skatteetaten endrer boligverdien, får vi melding om dette og retter eiendomsskatten. Det kan ta tid fra Skatteetaten har sendt deg vedtaket om endring, til kommunen mottar ny boligverdi. Du får brev fra oss når vi har rettet eiendomsskatten. Det nye terminbeløpet står på neste faktura for eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

 • Du kan klage til kommunen på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt, for eksempel antall boenheter (bunnfradrag).
 • Hvis kommunen har rettet eiendomsskatten i løpet av året, får du en ny eiendomsskatteseddel. Du kan også klage på de endringene som vi har gjort.
 • Du kan klage over grunnlaget for eiendomsskatten for tidligere år, men ikke samme forhold som du har klaget over tidligere.

Slik sender du klagen

Klagen må være skriftlig.

Når du har mottatt eiendomsskatteseddelen for 2024, kan sende klagen via vårt elektroniske skjema.

Logg inn for å sende klage

Hvis du ikke kan sende klagen via vårt elektroniske klageskjema, kan du sende den per post til:
Eiendomsskattekontoret, Innkrevingsetaten, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo.

Dette må du skrive i klagen:

 • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen)
 • hvilken endring du ønsker
 • hvis du klager etter fristen, må du begrunne hvorfor du klager for sent

I klagen bør du også skrive hva som er feil i eiendomsskatten og hvorfor.

Frist for å klage til kommunen

 • Du kan klage på den årlige utskrivningen innen 11. april.
 • Hvis eiendomsskatten blir rettet i etterkant, kan du klage på det som er endret. Fristen er 6 uker etter at du har fått ny eiendomsskatteseddel.

Klager du etter fristen, er det et vilkår at du eller fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Du må begrunne hvorfor du sender klagen etter fristen.

Klagen kan bli avvist fordi du har klaget for sent.

Etter at du har sendt klage

Når Eiendomsskattekontoret mottar klagen, vurderer vi om opplysningene i klagen gjør at vi kan rette eiendomsskatten uten klagebehandling. Hvis vi ikke kan rette, forbereder Eiendomsskattekontoret klagen for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

Vi behandler klager fortløpende. Hvis det tar tid å behandle klagen, sender vi et foreløpig svar med informasjon om behandlingstid.

Du får beskjed når klagen er behandlet.

Du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn en klage

Får du medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye.

Kan du ikke betale?

Hvis du ikke kan betale, kan du søke om betalingsutsettelse på hele eller deler av fakturaen. Du betaler forsinkelsesrenter til hele kravet er betalt.

I noen tilfeller kan du få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatt.

Les mer om faktura, betalingsvansker og ettergivelse.

Relevante lenker