Faktura og betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Unntaket er sameier som mottar en felles faktura for kommunale avgifter. Seksjonseierne i slike sameier får egen faktura for eiendomsskatt. 

Les mer om hvordan eiendomsskatten beregnes.

Borettslag

Borettslag får eiendomsskatt og kommunale avgifter fakturert til borettslaget. Bor du i borettslag får du derfor ikke faktura for kommunale avgifter eller eiendomsskatt fra kommunen.

Har du spørsmål om kommunale avgifter eller eiendomsskatt for din andel, må du ta kontakt med styret i borettslaget ditt.

Forfallsdatoer og terminer

Kommunale avgifter og eiendomsskatt betaler du 4 ganger i året. Hvis en eiendom har flere eiere eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn klage. 

Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Forfall og terminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt
TerminPeriodeNår får du faktura?Når må du betale
1januar, februar, marsI starten av mars25. mars
2april, mai, juniI starten av mai25. mai
3juli, august, septemberI starten av juli25. august
4oktober, november, desemberI starten av oktober25. oktober

5. termin - avregning

Du får faktura for en 5. termin hvis

 • du har vannmåler
 • du har fått forsinkelsesrenter fordi du har betalt tidligere fakturaer for sent

Har du betalt inn for mye, får du tilbake det du har betalt for mye.

Hvor finner du fakturaen din?

Du får fakturaen elektronisk.

Faktura til privatpersoner

Faktura til organisasjoner

 • Bruker du EHF-faktura, finner du fakturaen i det systemet du mottar EHF-fakturaer i.

 • Har du ikke EHF-faktura, får du fakturaen i Altinn. For å åpne fakturaen i Altinn, må du ha rollen post/arkiv eller kommunale tjenester i Altinn. 

 • Du finner også fakturaen i organisasjonens fakturaoversikt på Min side (logg inn). For å åpne fakturaoversikten på Min side, må du ha rollen kommunale tjenester i Altinn. 

Daglig leder og styreleder har rollene "Kommunale tjenester" og "Post/arkiv" automatisk, men andre kan også få disse rollene. Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller i Altinn.

Mangler du en faktura? Bestill fakturakopi

Du kan bestille kopi av faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Husk at eiendomsskatteseddelen ikke er en faktura. Første faktura kommer i mars, rundt tre uker før forfall. Du kan bestille kopi av faktura på vegne av: 

 • deg selv
 • noen du har fullmakt for
 • en bedrift eller organisasjon du representerer

Bestill kopi av faktura (logg inn) 

Vanligvis får du en kopi av fakturaen innen et par dager, men det kan ta inntil to uker.

Fakturakopi til privatpersoner

Har du eFaktura, finner du den originale fakturaen i nettbanken. Fakturakopien får du på Min side (logg inn) og i din digitale postkasse eller i Altinn.

Fakturakopi til bedrifter og organisasjoner

Bedrifter og organisasjoner får fakturakopien i Altinn. De får fakturakopien også på organisasjonens Min side.

For å åpne fakturaen i Altinn eller Min side må du ha rollen Post/arkiv eller Kommunale tjenester i Altinn. Daglig leder og styreleder har denne rollen automatisk, men kan også delegere den til andre.

Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller i Altinn.

Har du betalt for mye?

Har du betalt for mye i eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Da får du tilbake det du har betalt for mye. 

Har du fått vedtak om nedsatt krav, får du tilbakebetalt til forfall.

Pengene får du på kontoen du betalte fra. Ønsker du pengene tilbake på en annen konto, kan du endre kontonummer for tilbakebetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Endre fakturamottaker eller fakturaadresse

Betale uten faktura

Har du ikke fakturaen, kan du bruke denne betalingsinformasjonen:

Kontonummer:

 • DnB 1315 01 02000

KID-nummer:

 • Mangler du KID-nummer, skriver du gårds- og bruksnummeret til eiendommen i meldingsfeltet.

Betaling fra utlandet:

 • Swift/BIC: DNBANOKK
 • NO0313150102000

Kan du ikke betale? 

Betaler du ikke fakturaen til forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrentesatsen er i Oslo midlertidig satt ned til fast sats på 3 % for kommunale krav. Dette gjelder for både eiendomsskatt og kommunale avgifter som blir betalt for sent. Det betyr at fra 25. mars 2020 beregnes forsinkelsesrente med en fast sats på 3 % i stedet for forsinkelsesrentelovens sats. Kravet er sikret med pant i eiendommen.

Har du betalingsproblemer, kan du søke om betalingsutsettelse.

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis du har kommet i en spesiell og uventet situasjon som gjør at det er urimelig å betale eiendomsskatten.

Ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatt i noen tilfeller. Dette kan for eksempel være hvis: 

 • du nylig har mistet inntekt på grunn av en alvorlig sykdom eller ulykke, og ikke har mulighet til å betale. Det vil si at du for eksempel ikke har sparepenger eller annen formue du kan bruke.
 • eiendommen plutselig har mistet verdi. For eksempel etter en brann.

Les mer om ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt

Søk om å få ettergitt eiendomsskatt

Søknaden om ettergivelse av eiendomsskatt må inneholde:

 • Gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummeret til eiendommen. Dette står på eiendomsskatteseddelen og fakturaen.
 • Hvorfor du mener det er urimelig å betale hele eller deler av eiendomsskatten.
 • Siste skattemelding for å dokumentere inntekt og formue
 • Annen relevant dokumentasjon

Adresse

Send søknaden til:

Eiendomsskattekontoret
Postboks 4594 Nydalen
0404 Oslo

Etter du har søkt

Det er byrådet som behandler søknader om ettergivelse.

Får du ettergitt eller nedsatt eiendomsskatt, gjelder dette kun for et år. Det betyr at du må søke på nytt for hvert år.