Faktura og betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2023

Eiendomsskattseddelen sendes ut fra 14. - 28. februar. Første faktura kommer i begynnelsen av mars, omtrent to uker før forfall. Forfall er 27. mars. Bor du i et borettslag? Kontakt styret for spørsmål om din andel.

Har eiendomsskatten for din bolig økt mye?

Du må betale mer eiendomsskatt fordi boligverdien fra Skatteetaten har økt. Vi bruker boligverdiene for 2021 for å beregne eiendomsskatten for 2023. I 2021 steg boligprisene mye i Oslo, og derfor økte også boligverdiene.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Unntaket er sameier som mottar en felles faktura for kommunale avgifter. Seksjonseierne i slike sameier får egen faktura for eiendomsskatt.

Les mer om hvordan eiendomsskatten beregnes.

Borettslag

Borettslag får eiendomsskatt og kommunale avgifter fakturert til borettslaget. Bor du i borettslag får du derfor ikke faktura for kommunale avgifter eller eiendomsskatt fra kommunen.

Har du spørsmål om kommunale avgifter eller eiendomsskatt for din andel, må du ta kontakt med styret i borettslaget ditt.

Forfallsdatoer og terminer

Kommunale avgifter og eiendomsskatt betaler du 4 ganger i året. Hvis en eiendom har flere eiere eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn klage.

Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Forfall og terminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt
TerminPeriodeNår får du faktura?Når må du betale
1januar, februar, marsI starten av mars27. mars
2april, mai, juniI starten av mai25. mai
3juli, august, septemberI starten av juli25. august
4oktober, november, desemberI starten av oktober25. oktober

5. termin - avregning

Du får faktura for en 5. termin hvis

 • du har vannmåler
 • du har fått forsinkelsesrenter fordi du har betalt tidligere fakturaer for sent

Har du betalt inn for mye, får du tilbake det du har betalt for mye.

Har du solgt eiendommen?

Hvis du har solgt en eiendom og overdragelsen blir tinglyst hos Kartverket, trenger du ikke informere oss om at ny eier skal få neste faktura for eiendomsskatt og kommunale avgifter. Vi sender fakturaen til den som til enhver tid er eier av eiendommen. Hvis eiendommen får ny eier etter at vi har sendt ut faktura, må selger og kjøper selv avtale hvordan fakturaen skal betales. Dere trenger ikke informere oss om dette.

Hvis du er fakturamottaker for kommunale avgifter i et sameie som ikke er registrert i foretaksregisteret, må du kontakte oss når du selger din seksjon. Vi må ha beskjed om dette for at vi skal få registrert ny fakturamottaker for kommunale avgifter. Bruk kontaktskjema for å informere oss om ny fakturamottaker for kommunale avgifter.

Hvor finner du fakturaen din?

Du får fakturaen elektronisk.

Faktura til privatpersoner

 • Har du eFaktura, finner du fakturaen i nettbanken din.
 • Hvis du bruker Vipps og har slått på funksjonen «Alltid Vipps eFaktura», får du fakturaen elektronisk i Vipps og som eFaktura i nettbanken. Hvis du ikke betaler til forfall, vil vi sende deg purring i Vipps. Du velger selv om du betaler i nettbank eller i Vipps. eFakturaen forsvinner fra nettbanken når du betaler den i Vipps, og motsatt. Du må slå av funksjonen «Vis regninger i Vipps» hvis du ikke vil ha den i Vipps. Kontakt Vipps kundesenter ved spørsmål.
 • Har du ikke eFaktura, får du faktura i din digitale postkasse (Digipost eller eBoks) eller i Altinn.
 • Du finner også fakturaen i fakturaoversikten ved å logge inn.
 • Har du reservert deg mot digital post, får du faktura i posten.

Faktura til organisasjoner

 • Bruker du EHF-faktura, finner du fakturaen i det systemet du mottar EHF-fakturaer i.

 • Har du ikke EHF-faktura, får du fakturaen i Altinn. For å åpne fakturaen i Altinn, må du ha rollen post/arkiv eller kommunale tjenester i Altinn.

 • Du finner også fakturaen i organisasjonens fakturaoversikt ved å logge inn. For å åpne fakturaoversikten for din organisasjon, må du ha rollen kommunale tjenester i Altinn.

Daglig leder og styreleder har rollene "Kommunale tjenester" og "Post/arkiv" automatisk, men andre kan også få disse rollene. Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller i Altinn.

Viktig informasjon om eFaktura

Innen 15. mai 2022 må du ha gitt en generell aksept for eFaktura for at vi skal sende deg eFaktura.

Dette gjør du ved å huke av for «Ja-takk-til-alle»/ «Alltid eFaktura» i nettbanken din. Kontakt banken din ved spørsmål.

Hvis du i dag har en eFakturaavtale med oss, og du ikke har «Ja-takk-til-alle»/ «Alltid eFaktura», vil vi ikke kunne sende deg efaktura etter 15. mai 2022.

Nå får du også purringer i Vipps

Hvis du får faktura i Vipps, vil vi fremover sende deg purringer i Vipps hvis du ikke betaler til forfall.

Dette gjelder deg som har aktivert «Alltid Vipps eFaktura». Både original faktura og purring kommer i Vipps og som eFaktura i nettbanken, og du velger selv om du betaler i nettbanken eller i Vipps. eFakturaen vil forsvinne fra nettbanken hvis du betaler den i Vipps, og motsatt. Du må slå av funksjonen «Vis regninger i Vipps» hvis du ikke vil ha den i Vipps. Kontakt Vipps kundesenter ved spørsmål.

De som ikke bruker Vipps vil få purring i Altinn/digital postkasse, som før.

Mangler du en faktura?

Vi produserer og sender ut faktura rundt tre uker før forfall. Forfallene er fastsatt til 25. mars, 25. mai, 25. august og 25. oktober. Når fakturaen er sendt vil fakturamottaker finne den i fakturaoversikten ved å logge inn, i nettbanken, i Vipps eller i digital postboks/Altinn. Vi kan ikke sende deg kopi av fakturaer som ennå ikke er produsert. Husk at eiendomsskatteseddelen ikke er en faktura. Du kan bestille kopi av faktura på vegne av:

 • deg selv
 • noen du har fullmakt for
 • en bedrift eller organisasjon du representerer

Bestill kopi av faktura (logg inn)

Vanligvis får du en kopi av fakturaen innen et par dager, men det kan ta inntil to uker.

Fakturakopi til privatpersoner

Fakturakopien får du i din digitale postkasse eller i Altinn.

Fakturakopi til bedrifter og organisasjoner

Bedrifter og organisasjoner får fakturakopien i Altinn.

For å åpne fakturaen i Altinn eller må du ha rollen Post/arkiv eller Kommunale tjenester i Altinn. Daglig leder og styreleder har denne rollen automatisk, men kan også delegere den til andre.

Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller i Altinn.

Har du betalt for mye?

Har du betalt for mye i eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Da får du tilbake det du har betalt for mye.

Har du fått vedtak om nedsatt krav, får du tilbakebetalt til forfall.

Pengene får du på kontoen du betalte fra. Ønsker du pengene tilbake på en annen konto, kan du endre kontonummer for tilbakebetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Endre fakturamottaker eller fakturaadresse

Betale uten faktura

Har du ikke fakturaen, kan du bruke denne betalingsinformasjonen:

Kontonummer:

 • DnB 1315 01 02000

KID-nummer:

 • Mangler du KID-nummer, skriver du gårds- og bruksnummeret til eiendommen i meldingsfeltet.

Betaling fra utlandet:

 • Swift/BIC: DNBANOKK
 • NO0313150102000

Kan du ikke betale?

Betaler du ikke fakturaen til forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Dette gjelder for både eiendomsskatt og kommunale avgifter som blir betalt for sent. Kravet er sikret med pant i eiendommen.

Har du betalingsproblemer, kan du søke om betalingsutsettelse.

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis du har kommet i en spesiell og uventet situasjon som gjør at det er urimelig å betale eiendomsskatten.

Ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatt i noen tilfeller. Dette kan for eksempel være hvis:

 • du nylig har mistet inntekt på grunn av en alvorlig sykdom eller ulykke, og ikke har mulighet til å betale. Det vil si at du for eksempel ikke har sparepenger eller annen formue du kan bruke.
 • eiendommen plutselig har mistet verdi. For eksempel etter en brann.

Les mer om ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt

Søk om å få ettergitt eiendomsskatt

Søknaden om ettergivelse av eiendomsskatt må inneholde:

 • Gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummeret til eiendommen. Dette står på eiendomsskatteseddelen og fakturaen.
 • Hvorfor du mener det er urimelig å betale hele eller deler av eiendomsskatten.
 • Siste skattemelding for å dokumentere inntekt og formue
 • Annen relevant dokumentasjon

Adresse

Send søknaden til:

Eiendomsskattekontoret
Postboks 4594 Nydalen
0404 Oslo

Etter du har søkt

Det er byrådet som behandler søknader om ettergivelse.

Får du ettergitt eller nedsatt eiendomsskatt, gjelder dette kun for et år. Det betyr at du må søke på nytt for hvert år.