Hvor mye skal du betale i eiendomsskatt?

Er boligen du eier verdt mindre enn 6,85 millioner kroner, skal du sannsynligvis ikke betale eiendomsskatt for 2024. 

Eiendomsskatteseddel

Hvis du skal betale eiendomsskatt, får du en eiendomsskatteseddel som viser hvor mye du skal betale og hvordan eiendomsskatten er beregnet. Eiendomsskatteseddelen sender vi til din digitale postkasse. Har du reservert deg mot digital post fra det offentlige, får du den på papir. Virksomheter får eiendomsskatteseddelen i Altinn.

Vi sender ut eiendomsskatteseddelen før 1. mars hvert år. Du får beskjed når din er klar.

Når eiendomsskatten for 2024 er skrevet ut, kan du logge inn for å se eiendomsskatten for dine eiendommer.

Borettslag

Borettslag får eiendomsskatt for hele borettslaget. Bor du i borettslag får du derfor ikke eiendomsskatteseddel fra kommunen.

Har du spørsmål om eiendomsskatten for din andel, må du ta kontakt med styret i borettslaget ditt.

Betale eiendomsskatt

All informasjon om betaling av eiendomsskatt, fakturaer og forfallsdatoer finner du på Faktura og betaling.

Boliger og fritidsboliger

Slik beregner du eiendomsskatten

For boliger og fritidsboliger er eiendomsskatten 2,8 promille av eiendomsskattegrunnlaget minus bunnfradraget. Bunnfradraget for 2024 er på inntil 4,7 millioner kroner.

Eiendomsskatten beregnes etter denne formelen:

(Eiendomsskattegrunnlag – bunnfradrag) x 0,0028 = eiendomsskatt per år

  1. Hva er eiendomsskattegrunnlaget?
  2. Hva er bunnfradrag?
  3. Eiendomsskatten er 2,8 promille av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget og bunnfradraget.
Regneeksempel for boliger
Boligverdi *3 600 000 kr6 850 000 kr9 000 000 kr
Eiendomsskattegrunnlag**2 520 000 kr4 795 000 kr6 300 000 kr
Bunnfradrag***- 2 520 000 kr- 4 700 000 kr- 4 700 000 kr
Grunnlaget for beregning
av eiendomsskatt
0 kr95 000 kr1 600 000 kr
Eiendomsskatt (2,8 promille
av grunnlaget for beregning)
0 kr266 kr ****4 480 kr

* Boligverdi er tilnærmet lik boligens markedsverdi.

** Eiendomsskattegrunnlag er 70 % av boligverdien fra Skatteetaten, eller av eiendomsskattetaksten fra kommunen.

*** Bunnfradraget er maksimalt 4,7 mill. kroner, og er begrenset til eiendomsskattegrunnlaget.

**** Blir eiendomsskatten for eiendommen under 300 kroner, skrives det ikke ut eiendomsskatt.

Boligverdi

Boligverdien er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligen din.

Eiendomsskatten for 2024 er beregnet med boligverdien i skattemeldingen for 2022. I skattemeldingen for 2022, under tema Bolig og eiendeler, punktet Bolig og eiendom, finner du grunnlaget og beregnet markedsverdi (boligverdi).

Boligverdien påvirkes ikke av om boligen din er primær- eller sekundærbolig. Det betyr at det heller ikke påvirker eiendomsskatten.

Les mer om boligverdi hos Skatteetaten.

Mener du boligverdien er feil?

Boligverdien skal være tilnærmet lik boligens markedsverdi. Hvis du mener boligverdien er feil, kan du sende endringsmelding til Skatteetaten.

Boligverdien er beregnet ut fra boligens areal (P-rom), byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om solgte boliger i kommunen.

Næringseiendom og ubebygd tomt

  1. Vi takserer eiendommen/tomten og fastsetter eiendomsskattegrunnlaget.
  2. Eiendomsskatten er 3,7 promille av eiendomsskattegrunnlaget.
  3. Det er ingen bunnfradrag for næringseiendom og ubebygd tomt.

Eiendomsskattegrunnlag x 0,0037 = eiendomsskatt per år

Dersom eiendommen består av flere typer (for eksempel både bolig og næring), er det fastsatt egen verdi for hver type.

For næringseiendom hvor det er festeforhold, er eiendomsskatten fordelt forholdsmessig mellom fester og bortfester etter Retningslinjer for taksering av næringseiendom (PDF). Dette finner du nærmere forklart på eiendomsskatteseddelen din.

Lover og forskrifter