Betalingsutsettelse for kommunale avgifter og eiendomsskatt

Du kan søke om betalingsutsettelse i inntil 3 måneder. Du kan søke om å utsette enten hele eller deler av fakturaen.

Har du klaget på eiendomsskatten eller kommunale avgifter?

Du må i utgangspunktet betale fakturaen selv om du har klaget på eiendomsskatten eller kommunale avgifter. Men du kan søke om betalingsutsettelse hvis du ikke kan betale nå.

Får du medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye.

Betalingsutsettelse og forsinkelsesrenter

Du må betale forsinkelsesrenter fra fakturaen forfaller, selv om du får betalingsutsettelse. Du betaler forsinkelsesrenter til hele kravet er betalt. Dette gjelder for både eiendomsskatt og kommunale avgifter som blir betalt for sent.

Les mer om forsinkelsesrenter på regjeringen.no

Når kan du søke om betalingsutsettelse?

Du kan søke om betalingsutsettelse hvis

  • du ikke kan betale
  • du skal betale på vegne av et dødsbo

Søk om betalingsutsettelse

Søk om betalingsutsettelse (logg inn)

Du får svar på søknaden innen 2 uker.

Hvor finner du svaret på søknaden?

Privatpersoner

Søker du på vegne av deg selv, finner du svaret på søknaden

  • i din digitale postkasse, Digipost eller e-Boks
  • i Altinn, hvis du ikke har digital postkasse

Organisasjoner

Søker du på vegne av en organisasjon, finner du svaret på søknaden i Altinn.

Du må ha rollen Post/arkiv eller Kommunale tjenester for å få tilgang til svaret i Altinn. Denne rollen er forhåndstildelt til daglig leder og styreleder, men kan også delegeres til andre.

Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller i Altinn.