Søk om å samle inn husholdningsavfall

Søk om å samle inn husholdningsavfall

Private aktører kan hente avfall fra private husholdninger, men må ha godkjenning fra kommunen. På denne siden kan din bedrift søke om godkjenning til en slik tjeneste. Ingen kan samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke.

Hva kan du søke om å samle inn?

Dere kan søke om å samle inn vanlig privat husholdningsavfall med unntak av farlig avfall. Farlig avfall kan medføre skader på miljø og helse dersom det håndteres feil, og det gis i utgangspunktet ikke samtykke til  å samle inn dette. Bedriften må selv kjenne til regelverket om farlig avfall, og hva som er farlig avfall (miljødirektoratet.no).

Dere kan også søke om å samle inn EE-avfall med unntak av enheter med lagringsmuligheter, som for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner. Dette for at sensitiv informasjon ikke skal havne på avveie. Elektroniske artikler som samles inn skal ikke demonteres på noe tidspunkt i innsamlingen, men må leveres intakt til godkjent mottak.

Dersom dere mottar avfall dere ikke har søkt om å samle inn, eller ikke har lov til å samle inn, må dere rapportere det til kommunen. Ved alvorlige avvik, eller andre brudd på avtalen, kan vi trekke tilbake samtykket for å samle inn privat avfall.

Krav til søker

 • Bedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Bedrifter som får godkjent søknaden må rapportere årlig hvor mye avfall som er er samlet inn.
 • Bedriften må så langt det er mulig sørge for at behandlingen av avfallet følger de mest foretrukne behandlingsmåtene (de mest foretrukne behandlingsmåtene står øverst):
  • Avfallsreduksjon
  • Gjenbruk
  • Materialgjenvinning
  • Energigjenvinning
  • Deponering

Frist for å søke

Det er ingen fastsatt søknadsfrist. Vi behandler søknadene løpende etter hvert som de kommer inn til oss.

Slik søker du

 1. 1Finn frem dokumentasjon til søknaden
  • Bedriftens navn, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon
  • Avfallstyper dere ønsker å  samle inn og antatt årlig mengde
  • Hvordan dere planlegger å samle inn avfallet
  • Oversikt over godkjente mottak der dere ønsker å levere fra dere avfallet
  • Oversikt over eksterne transportører dere ønsker å benytte
  • Skatteattest
 2. 2Fyll ut og send inn søknadsskjema
 3. 3Du får svar etter cirka seks uker

  Vi sender deg svaret skriftlig. Får bedriften innvilget søknaden får du en tillatelse som viser hvilke avfallstyper som kan samles inn sammen med svarbrevet.

Krav til rapportering

Bedrifter som får samtykke til innsamling av husholdningsavfall skal føre oversikt over type og mengde avfall som samles inn fra husholdninger, samt hvor og når avfallet er levert til godkjent avfallsmottak. Bedriftene skal rapportere til Renovasjonsetaten på e-post til postmottak@reg.oslo.kommune.no innen 15. januar hvert år.

 

Klage

Hvis du vil klage på vedtaket, finner du informasjon om hvordan du gjør dette i svarbrevet du mottar.

Kontakt Renovasjons- og gjenvinningsetaten


Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Telefon: 23 48 36 50
E-post:

Besøksadresse
Haraldrudveien 20, 0581 OSLO