Bymiljøetaten

Vi forvalter fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten har også ansvar for luft, støy, vann, jord.

Bymiljøetatens mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, grønn og aktiv by.

Offentlig journal og innsyn

Bymiljøetaten publiserer offentlig journal over alle dokumenter som er gjenstand for saksbehandling på eInnsyn. Bymiljøetaten på eInnsyn

Av journalen fremkommer avsenders/mottakers navn, dokumentdato, og dokumenttittel, så fremt det ikke er taushetsbelagte opplysninger.

Alle dokumenter til og fra Bymiljøetaten er som hovedregel offentlige, og den som ønsker kan be om innsyn.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger vil disse bli strøket før det gis innsyn. Det som ikke er taushetsbelagt vil andre kunne få innsyn i.

Dokumenter som vurderes som offentlige kan også publiseres med filer på eInnsyn.
Dette skjer kun etter en grundig vurdering om innholdet er egnet for publisering på internett.
Om du ikke er komfortabel med at dokumentet du har sendt inn blir publisert, kan du be oss om å unnta det fra publisering.

Vil du vite mer om hvordan Bymiljøetaten ivaretar ditt personvern og dine personopplysninger, kan du lese Oslo kommunes personvernerklæring

Kundesenter, vaktsentralen og pressekontakt

Bymiljøetatens kundesenter
Telefon
Feilparkerte biler
Vaktsentralen (døgnåpen)
Telefon
Pressekontakt
Betjent hverdager fra 8:00-15:00. SMS besvares ikke, bruk gjerne e-post.
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Fakturaadresse: Oslo kommune Fakturasentralen, Firma 56 Bymiljøetaten, Pb. 6532 Etterstad, 0606 OSLO

Organisasjonsnummer: 996 922 766

Faktura til Oslo kommune

Åpningstid kundesenter

22. juli — 28. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
29. juli — 4. august
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
5. august — 11. august
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag