Høring – forskrift om tilskudd til dyrevelferd

Oslo bystyre har vedtatt å sette av 2 millioner kroner i årlig tilskudd til dyrevelferd i perioden 2023–2026. Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har i den forbindelse bedt Bymiljøetaten om å utarbeide en forskrift til ordningen.

I vedlagte høringsnotat presenteres forslag til forskrift om tilskudd til dyrevelferd i Oslo kommune. Høringsfristen er 12. august 2024.

Høringssvar merkes med saksnummer 24/75018 og sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller Bymiljøetaten, postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Høringsdokumenter

Høringsnotat inkludert forslag til forskrift (PDF)