Søk om beboerparkering for privatpersoner

Tillatelsen er elektronisk. Du trenger ikke synlig bevis i kjøretøyet. Tillatelsen er gyldig i ett år fra den datoen du betaler. Du kan si opp når du vil.

Sjekk om gaten har beboerparkering

Skriv inn og klikk på adressen din.

Krav til søker og kjøretøy

Det er to vilkår som må oppfylles for å få tildelt beboerparkering i Oslo:

 • Du må være folkeregistrert på en adresse i Oslo som har beboerparkering.
  • Du må ikke være folkeregistrert i Oslo hvis du kan dokumentere at du er student, pendler eller militærpersonell.
 • Du må være eier eller medeier av kjøretøyet du ønsker å søke om beboerparkering for.
  • Unntak for privatpersoner som leier bil av autorisert bilutleiefirma
  • Unntak for privatpersoner som bruker firmabil privat

Det kan tildeles parkeringstillatelse til kjøretøy som er registrert som personbil, varebil, motorsykkel eller moped. Det tildeles ikke parkeringstillatelse til andre kjøretøygrupper, eller til kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg uavhengig av kjøretøygruppe. Det tildeles kun én beboerparkeringstillatelse per person.

Forskrift om beboerparkering i Oslo

Hydrogenbil, el-varebil eller HC-kort

Hvis du har hydrogenbil, el-varebil eller HC-kort trenger du ikke søke om beboerparkering. Du kan parkere gratis, og det er ingen tidsbegrensning på plassene skiltet med beboerparkering.

Vi tildeler ikke parkeringstillatelse til bobiler, campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Hva koster det?

Slik søker du

Du kan søke om beboerparkering hele året.

Du må ha registreringsnummeret på bilen din klart når du skal søke.

 • Hvis du er medeier av kjøretøyet må du legge ved kopi av vognkortet som dokumenterer dette
 • Hvis du har firmabil må du legge ved signert bekreftelse fra arbeidsgiver. Bekreftelsen må inneholde registreringsnummer på kjøretøyet. dersom firmaet leaser bilen, trenger vi en kopi av leasingavtale.
 • Hvis du har leaset bil må du legge ved signert leasingkontrakt med navn på leietaker og registreringsnummer på kjøretøyet
 • Hvis du har utenlandsk registrert bil må du legge ved kopi av vognkortet
 • Hvis du har personlig bilskilt er det bilens registreringsnummer du må bruke når du søker

Hvis du benytter et kjøretøy eid av forelder, ektefelle eller venn, får du ikke beboerparkeringstillatelse. Du må være medeier i vognkortet.

Les om omregistrering hos Statens vegvesen

Tilleggsdokumentasjon som pendler/militær personell

 • bekreftelse fra arbeidsgiver på pendlerstatus. Bekreftelsen må vise at du jobber og har pendleropphold i Oslo, hvor lenge arbeidsforholdet ditt varer og hvor mange dager i måneden du pendler med overnatting i Oslo. Bekreftelsen må være datert, og ikke være eldre enn fire uker.
 • signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i beboerparkeringssonen

Tilleggsdokumentasjon som student

 • kopi av ditt gyldige studentbevis
 • kopi av kvittering på betalt semesteravgift
 • signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i beboerparkeringssonen

Send søknad

Søk om beboerparkering (logg på)

Hva skjer etter at du har søkt?

Er du folkeregistrert på en adresse i et område med beboerparkering, og står registrert som eier eller medeier av kjøretøyet du søker for, vil du få automatisk godkjent søknaden. Parkeringstillatelsen vil være aktiv fra den er betalt.

Andre søknader behandles fortløpende og du vil motta et svar innen 14 dager. Svaret kan du finne i din digitale post. Se mer om digital post fra Oslo kommune.

Når du har betalt kan du parkere på alle plasser merket med beboerparkering i sonen din, og stå der uten tidsbegrensning. Tillatelsen gir ikke rett til reservert plass, og du må se etter nye skilter i gaten minst én gang i døgnet.

Klage på avslag

Hvis du har fått avslag på søknaden og ønsker å klage, sender du klage med begrunnelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Forny, endre eller si opp beboerparkeringen

Kontakt oss