Beboerparkering

Beboerparkering er innført i deler av Oslo. Her finner du informasjon om hvordan ordningen fungerer, hvem som kan søke, og hva det koster.

Illustrasjonsbilde av en grønn bil

Utvidet beboerparkering

Etter vedtak i bydelene skal Bymiljøetaten i løpet av høsten utvide beboerparkering i visse områder i bydelene Ullern, Vestre Aker, Bjerke og Alna.

Beboerparkeringstillatelser for privatpersoner i ytre by koster 1 krone fra 1. januar

Beboere i disse områdene må fortsatt søke for å få en gyldig tillatelse. De som har en tillatelse fra før 1. januar 2024, må avslutte tillatelsen og søke på nytt for å få ny pris. Ytre by omfatter bydel Ullern, Nordre Aker, Alna, Stovner, Bjerke og Vestre Aker.