Parkering

Parkerer du langs en kommunal vei, plikter du å se etter nye skilter i gata minst én gang i døgnet. Vi setter opp skilt ved endring i parkeringsbetingelsene eller hvis du må flytte bilen.