Til innhold

Parkering

Årsaken er oppgradering av designet. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

Parkerer du langs en kommunal vei, plikter du å se etter nye skilter i gata minst én gang i døgnet. Endring i parkeringsbetingelsene, eller beskjed om at du må flytte bilen, varsles med skilting.