Til innhold
Parkering

Priser og betaling for parkering

Endringer i priser for parkering fra 1. mars

Fra 1. mars 2020 må du betale parkeringsavgift for elbil på kommunale plasser, og prisen for beboerparkering og avgiftsbelagte plasser settes opp med 20 prosent.

Du må betale parkeringsavgift for å parkere på kommunale parkeringsplasser der det er skiltet. Avgiftstiden starter på ulike tidspunkt i ulike soner. Se tabell for pris.

Betalingsmåter for parkering

Du kan betale for parkering via app eller parkeringsautomat. Følg med på skiltene i gaten du parkerer.

Betale med app

Med app betaler du kun for tiden du faktisk står parkert. Du kan stoppe eller forlenge parkeringen uten å gå tilbake til bilen, og blir varslet når p-tiden nærmer seg utløp. Du kan legge inn flere betalingskort.

Du kan betale via appene

Mynt

Parkeringsautomatene tar alle gyldige norske mynter. Hvis andre betalingsmåter ikke fungerer, på grunn av teknisk feil eller lignende, må du betale med mynt.

Kort

Automatene tar Visa, American Express, MasterCard/Eurocard, Shell og Circle K (A og B). Automatene tar ikke vanlige bankkort uten visa-merke.

P-automater

I løpet av 2018 skal vi skifte ut alle gamle P-automater med billetter, med nye digitale automater. De nye automatene skriver ikke ut P-billett, og du slipper å gå tilbake til bilen for å legge den i frontruten.

Du taster inn registreringsnummeret på bilen når du betaler. 

Det vil bli større avstand mellom automatene og vi anbefaler å benytte appen «Bil i Oslo». Da kan du betale ved bilen.

Kart over automater

Kart over parkeringsautomater og takstgrupper.

Når må du betale for å parkere?

Du må betale for å parkere på kommunale parkeringsplasser der det er skiltet. Hvis parkeringsskiltet har et underskilt som viser klokkeslett, gjelder skiltet kun i det eller de tidsrommene som er angitt:

  • Sorte tall: mandag - fredag
  • Sorte tall i parentes: lørdag
  • Røde tall: søndag, helligdag og offentlig høytidsdag

Helligdager og offentlig høytidsdager

På helligdager og offentlig høytidsdager gjelder samme regler som for søndager. 

Helligdager og offentlige høytidsdager er 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 1. og 2. pinsedag, 1. mai og 17. mai.

Julaften, påskeaften og pinseaften er ikke helligdager. Faller de på en ukedag, er avgiftstiden og prisen som på en vanlig hverdag.

Priser og avgiftstid for parkering

  • Parkeringsautomatene er merket med takstgruppe og priser. 
  • Du kan parkere gratis utenfor avgiftstiden med unntak av takstgruppe 2040 rød/parkering kun for varebil. Da er det forbudt å parkere utenom avgiftstiden.
  • Du må betale for å parkere MC og scooter på lik linje med bil.
  • Det er gratis å parkere for de med HC- kort.
Takstgrupper og priser
TakstgruppeMaks tidTidspunkt du må betaleTakst
2010 rød2 timer09:00-20:00 (mandag - lørdag)30 min 30 kroner
1 time 61 kroner
1,5 timer 96 kroner
2 timer 143 kroner
2012 rød2 timer13:00-20:00 (mandag - lørdag)30 min 30 kroner
1 time 61 kroner
1,5 timer 96 kroner
2 timer 143 kroner
2020 rød2 timer09:00-20:00 (mandag - lørdag)30 min 30 kroner
1 time 61 kroner
1,5 timer 96 kroner
2 timer  143 kroner
2040 rød/parkering kun for varebil8 timerHele døgnet alle dager30 min 30 kroner
1 time 60 kroner
1,5 timer 90 kroner
2 timer 120 kroner
30 kroner per halvtime de neste 6 timer
2210 gulUbegrenset09:00-20:00 (mandag - lørdag)1 time 27 kroner
2200 gul2 timer09:00-20:00 (mandag - lørdag)1 time 27 kroner
2 timer 55 kroner
2250 gulUbegrenset09:00-20:00 (mandag - lørdag)1 time 27 kroner
2260 gul2 timer09:00-20:00 (mandag - lørdag)1 time 27 kroner
2 timer 55 kroner
2300 gul/beboerparkeringUbegrenset09:00-20:00 (mandag - lørdag)1 time 27 kroner
2 timer 55 kroner
3 timer 83 kroner
4 timer 111 kroner
5-24 timer sammenhengende 139 kroner
Parkerer du i flere omganger kan prisen bli høyere enn 139 kroner
2520 gulTime / uke / måned09:00-20:00 (mandag - lørdag)1 time 27 kroner
1 uke 163 kroner
4 uker 584 kroner
2600 blå2 timer09:00-20:00 (mandag - lørdag)1 time 26 kroner
2 timer 53 kroner
2650 blåTime / dag / uke / måned09:00-20:00 (mandag - lørdag)1 time 13 kroner
1 døgn 63 kroner
1 uke 163 kroner
4 uker 584 kroner
2700 blåUbegrenset09:00-20:00 (mandag - lørdag)1 time 13 kroner
2850 grønnTime / dag09:00-20:00 (mandag - søndag)1 time 13 kroner
1 døgn 63 kroner
2880 grønnUbegrenset09:00-20:00 (mandag - søndag)1 time 13 kroner
2960 grønnTime / dag / uke / måned09:00-20:00 (mandag - søndag)1 time 13 kroner
1 døgn 63 kroner
1 uke 163 kroner
4 uker 584 kroner
3051 lilla/ladeplikt3 timer mandag - lørdag kl. 9-20. Ubegrenset utenom dette tidsrom.Hele døgnet1 time 15 kroner kl. 9-20
1 time 5 kroner kl. 20-09
3052 lilla/ladeplikt3 timer mandag - lørdag kl. 9-20. Ubegrenset utenom dette tidsrom.Hele døgnet1 time 10 kroner kl. 9-20
1 time 5 kroner kl. 20-09
3053 lilla/ladeplikt24 timerHele døgnet1 time 15 kroner kl. 9-20
1 time 5 kroner kl. 20-09
3054 lilla/ladeplikt24 timerHele døgnet1 time 10 kroner kl. 9-20
1 time 5 kroner kl. 20-09

Bot og inntauing