Lade elbil og hybridbil

Du må lade og betale på kommunale ladeplasser der dette er skiltet. Dette gjelder selv om du har beboerparkering. Du må også betale for å parkere elbil på kommunale parkeringsplasser.

Gradvis overgang til Bil i Oslo-appen fra 5. juni

Fra 5. juni og gradvis utover sommeren kan du ta i bruk appen Bil i Oslo for å betale og starte å lade. Frem til 1. juli må du enten bruke RFID-brikke eller Bil i Oslo for å starte å lade. Hvilket alternativ som benyttes vil variere fra ladepunkt til ladepunkt frem til alle ladepunktene kun kan åpnes med Bil i Oslo-appen. Du kan betale på parkeringsautomat, men strømtilgangen må du starte og stoppe fra Bil i Oslo.

Hvor er ladestasjonene?

App

Med Bil i Oslo-appen kan du finne ladestasjoner, sjekke hvor lenge du kan stå parkert og hva det koster. Du kan også betale for parkering og lading.

Kart over ladestasjoner

Kartet er veiledende og endringer kan forekomme. Sjekk alltid skiltingen i gaten der du parkerer.

Kart over ladestasjoner med priser

Ladeplasser under Akershus festning

Det er 85 ladeplasser for ladbare motorkjøretøy i parkeringsgarasjen. For å komme inn i anlegget, må du først registrere registreringsnummeret på kjøretøyet ditt.

Det er lade- og betalingsplikt for parkering i anlegget. Takstgruppen for parkering under Akershus festning er 3054. Se tabell under. Du kan betale via Bil i Oslo-appen eller på parkeringsautomat på stedet.

Hva koster det og hvor lenge kan du stå?

Det er ladeplikt og betalingsplikt alle dager hele døgnet for elbil og ladbare hybridbiler på kommunale ladeplasser som er skiltet med «Ladbar motorvogn under lading mot avgift».

Takstgrupper og priser for ladeplasser
Takstgr.Kl. 09-20Kl. 20-09Maks tidType lading
30511 time 23 kr1 time 13 kr3 timer*Semi-hurtig korttid
30521 time 20 kr1 time 13 kr3 timer*Normal korttid
30531 time 23 kr1 time 13 kr24 timerSemi-hurtig langtid
30541 time 20 kr1 time 13 kr24 timerNormal langtid

*Maks tid gjelder bare mellom kl. 09-20.

På kommunale ladeplasser som er skiltet med «For ladbar motorvogn» og «For EL-motorvogn» er det gratis å parkere og lade elbil og ladbare hybridbiler.

Priser og betaling for parkering

Du må betale for å parkere elbil på kommunale parkeringsplasser. Se priser og betaling for parkering.

Urskive

Du må bruke urskive på parkeringsplassene som er skiltet med et symbol for urskive. Logg inn for å bestille urskive

Hvordan bruker du ladestasjonene?

For å låse opp ladestasjonene må du i en overgangsfase fra 5. juni til 1. juli 2023 enten bruke RFID-brikke fra Fortum eller Bil i Oslo-appen for å starte å lade. Hvilket alternativ som benyttes vil variere fra ladepunkt til ladepunkt frem til alle ladepunktene kun kan åpnes med Bil i Oslo. Fra 1. juli vil det dessverre ikke lenger være mulig å bruke RFID-brikkene.

Du må betale for parkering på ladeplassen hele døgnet alle dager uavhengig av om du har beboerparkering. Følg skiltingen på stedet.

Ladeeffekter

Ulike ladere tilbyr forskjellige ladeeffekter. Ladestolpene er merket med den maksimale ladeeffekten hvert uttak kan tilby. De kommunale ladestolpene tilbyr i hovedsak inntil 3,6 kW, 7,2 kW, 11 kW eller 22 kW.

Hvor mye effekt du kan få når du lader er også avhengig av hvilken type elbil du har. Enkelte elbilmodeller kan bare ta imot inntil 3,6 kW, mens andre kan ta imot inntil 22 kW. Hvor mye effekt din elbil kan ta imot kan du få vite ved å ta kontakt med din elbilleverandør.

På enkelte ladestasjoner er det innført lastbalansering. Dette betyr at ladeeffekten påvirkes av hvor mange andre som lader på samme lokasjon. Dette gjøres blant annet på steder der det ikke nok strøm tilgjengelig til at alle ladepunktene kan gi maksimal effekt samtidig.

Hurtigladeplasser og semihurtigladere

Private ladeoperatører drifter hurtigladere og semihurtigladere på kommunale plasser. Du kan ikke lade lengre enn det makstiden på skiltene tillater.

Pris for hurtiglading og semihurtiglading varierer etter ladeoperatørens egne takster. Informasjon om priser er oppgitt på ladestasjonene. Her må alle betale for lading, også de med HC-kort. Dette gjelder for:

  • Neuberggata 9B
  • Stavangergata 44C
  • Drammensveien 161
  • Monrads gate 11
  • Filipstadveien 5/Filipstad p-plass
  • Dælenenggata 12

Meld fra om feil på ladestasjonen

Du kan melde fra om feil på ladestasjonen til vaktsentralen: