Lade elbil og hybridbil

Du må lade og betale på kommunale ladeplasser der dette er skiltet. Dette gjelder selv om du har beboerparkering. Du må også betale for å parkere elbil på kommunale parkeringsplasser.

Hvor er ladestasjonene?

App

Med Bil i Oslo-appen kan du finne ladestasjoner, sjekke hvor lenge du kan stå parkert og hva det koster. Du kan også betale for parkering og lading.

Kart over ladestasjoner

Kartet er veiledende og endringer kan forekomme. Sjekk alltid skiltingen i gaten der du parkerer.

Kart over ladestasjoner med priser

Ladeplasser under Akershus festning

Det er 85 ladeplasser for ladbare motorkjøretøy i parkeringsgarasjen. For å komme inn i anlegget, må du først registrere registreringsnummeret på kjøretøyet ditt.

Det er lade- og betalingsplikt for parkering i anlegget. Takstgruppen for parkering under Akershus festning er 3054. Se tabell under. Du kan betale via Bil i Oslo-appen eller på parkeringsautomat på stedet.

Hva koster det og hvor lenge kan du stå?

Det er ladeplikt og betalingsplikt alle dager hele døgnet for elbil og ladbare hybridbiler på kommunale ladeplasser som er skiltet med «Ladbar motorvogn under lading mot avgift».

Takstgrupper og priser for ladeplasser 2022
TakstPrimær avgiftstid (PAT)Sekundær avgiftstid (SAT)Maks tidType lading
3051kl. 09-20
1 time 23 kr
kl. 20-09
1 time 13 kr
3 timer*Semi-hurtig korttid
3052kl. 09-20
1 time 18 kr
kl. 20-09
1 time 13 kr
3 timer*Normal korttid
3053kl. 09-20
1 time 23 kr
kl. 20-09
1 time 13 kr
24Semi-hurtig langtid
3054kl. 09-20
1 time 18 kr
kl. 20-09
1 time 13 kr
24Normal langtid

*Maks tid gjelder bare innenfor primær avgiftstid.

På kommunale ladeplasser som er skiltet med «For ladbar motorvogn» og «For EL-motorvogn» er det gratis å parkere og lade elbil og ladbare hybridbiler.

Priser og betaling for parkering

Du må betale for å parkere elbil på kommunale parkeringsplasser. Se priser og betaling for parkering.

Urskive

Du må bruke urskive på parkeringsplassene som er skiltet med et symbol for urskive. Logg inn for å bestille urskive

Hvordan bruker du ladestasjonene?

For å låse opp ladestasjoner må du bruke en RFID-brikke. Brikken må være registrert hos Fortum Charge & Drive, via deres app. På kommunens ladeplasser brukes RFID-brikken kun til å åpne laderen.

Du må betale for parkering på ladeplassen hele døgnet alle dager uavhengig av om du har beboerparkering. Følg skiltingen på stedet.

Løsningen er under utvikling for å gjøre ladestasjonene enda enklere å bruke.

Hurtigladeplasser og semihurtigladere

Private ladeoperatører drifter hurtigladere og semihurtigladere på kommunale plasser. Du kan ikke lade lengre enn det makstiden på skiltene tillater.

Pris for hurtiglading og semihurtiglading varierer etter ladeoperatørens egne takster. Informasjon om priser er oppgitt på ladestasjonene. Her må alle betale for lading, også de med HC-kort. Dette gjelder for:

  • Neuberggata 9B
  • Stavangergata 44C
  • Drammensveien 161
  • Monrads gate 11

Meld fra om feil på ladestasjonen

Du kan melde fra om feil på ladestasjonen til vaktsentralen: