Til innhold

Søk HC-kort

Søk HC-kort

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Krav til søker

For å kunne søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

 • Du må levere en legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Les mer i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt. Da må du sende inn ny søknad, passfoto, kopi av førerkort og en oppdatert legeerklæring.

Hvor kan du parkere med HC-kort

 • Reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • Avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillate makstid
 • Offentlige parkeringsplasser som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid
 • Beboerparkeringssoner

Slik søker du HC-kort

 • 1Last ned og fyll ut søknadsskjema

  Skjema for søknad om HC-kort (pdf, 31 kb)

   

 • 2Vedlegg du må legge ved søknaden:
  1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
  2. Kopi av førerkort dersom du søker som sjåfør
  3. Dokumentasjon på regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
 • 3Send inn søknadsskjema

  Søknaden sendes per post til:
  Bymiljøetaten
  PB 636 Løren
  0507 OSLO

Saksbehandlingstid

Bymiljøetaten har to ukers saksbehandlingstid på alle henvendelser. Svar sendes per post.

Klage

Om du har fått avslag på søknad om parkeringstillatelse kan du klage på avgjørelsen. Informasjon om hvordan du klager fremgår av avslagsbrevet.