Søk HC-kort

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Krav til søker

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder, organisert aktivitet eller lignende.

Les mer i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og ønsker å søke om ny, bør du gjøre dette i god tid. Vi anbefaler å søke ca. 1 måned før din nåværende parkeringstillatelse utløper.

Slik søker du HC-kort

 1. Vedlegg du må ha med i søknaden

  • Foto i passbildestørrelse
  • Kopi av førerkort dersom du søker som sjåfør
  • Dokumentasjon på behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
  • Legeerklæring
  • Utfylt Legeerklæringsskjema (DOCX) som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde

 2. Send søknad om HC-kort digitalt

 3. Saksbehandlingstid

  Vi besvarer alle henvendelser om HC-kort innen to uker.

  I saker der vi ikke har fått fullstendige opplysninger eller dokumentasjon, vil saksbehandlingstiden bli lenger. I tillegg kommer postgangen både ved innsending til oss og utsending fra oss.

Hvor kan du parkere med HC-kort

 • På offentlige parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.
 • På parkeringsplasser som er skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover kan du stå inntil dobbelt så lenge som skiltet tilsier. Dette gjelder ikke der det er skiltet med tidsbegrensing på parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • I beboerparkeringssoner.

Finn HC-parkeringsplasser med Bil i Oslo

Appen Bil i Oslo har et parkeringskart med et eget filter for HC-parkering.

Last ned Bil i Oslo fra App Store

Last ned Bil i Oslo fra Google Play

​​​​​​​​​​​​​​Slik bruker du appen Bil i Oslo med HC-kort

Har du gyldig HC-kort trenger du ikke å betale parkeringsavgift på kommunale ladeplasser. For å unngå å starte betaling samtidig som en starter en ladeøkt, må alternativet “Betaling på p-automat" velges i appen. Det er ikke nødvendig å finne en parkeringsautomat for å betale eller starte ladingen.

Klage

Du kan klage via:

Husk å signere klagen for hånd dersom du sender per post.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan klage i avslagsbrevet.