Parkering

Søk HC-kort

Søk HC-kort

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Krav til søker

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Les mer i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt.

Hvor kan du parkere med HC-kort

 • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillate makstid.
 • På offentlige parkeringsplasser som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid.
 • I beboerparkeringssoner.

 

Slik søker du HC-kort

 • 1Last ned og fyll ut søknadsskjema
 • 2Vedlegg du må legge ved søknaden
  1. Foto i passbildestørrelse med navnet ditt påskrevet på baksiden
  2. Kopi av førerkort dersom du søker som sjåfør
  3. Dokumentasjon på regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
  4. Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde (mal for legeerklæring ligger i søknadsskjemaet).
 • 3Send inn søknadsskjema

  Søknaden sendes per post til:
  Bymiljøetaten
  PB 636 Løren
  0507 OSLO

Saksbehandlingstid

Vi har to ukers saksbehandlingstid for alle henvendelser om HC-kort. I tillegg kommer postgangen både ved innsending til oss og utsending fra oss.

Klage

Får du avslag kan du klage. Du finner informasjon om dette i avslagsbrevet.