Søk HC-kort

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Krav til søker

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Les mer i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt.

Hvor kan du parkere med HC-kort

 • På offentlige parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.
 • På parkeringsplasser som er skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover kan du stå inntil dobbelt så lenge som skiltet tilsier. Dette gjelder ikke der det er skiltet med tidsbegrensing på parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • I beboerparkeringssoner.

Slik søker du HC-kort

 1. Vedlegg du må ha med i søknaden

  • Foto i passbildestørrelse
  • Kopi av førerkort dersom du søker som sjåfør
  • Dokumentasjon på regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
  • Legeerklæring
  • Utfylt Legeerklæringsskjema (DOCX) som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde

 2. Send søknad om HC-kort digitalt

Saksbehandlingstid

Vi har to ukers saksbehandlingstid for alle henvendelser om HC-kort. I tillegg kommer postgangen både ved innsending til oss og utsending fra oss.

Klage

Du kan klage via:

Du finner mer informasjon om klage i avslagsbrevet.