Slik betaler du parkeringsbot

Du betaler parkeringsboten ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen som er festet på kjøretøyet.

Beløp

 • Parkeringsgebyr: 900 kroner.
  • Feilparkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats: 990 kroner.
  • Hvis du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis).
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats 660 kroner.
  • Hvis du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking, vil du få en kontrollsanksjon på 660 kroner.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats: 330 kroner.
  • Hvis du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett).
 • Tilleggsgebyr piggdekk: 750 kroner.
  • Hvis du kjører med piggdekk i sesongen uten piggdekkoblat.

Betalingsfrist

Betalingsfrist: 3 uker fra ileggelsesdato.

 • Hvis du betaler parkeringsgebyr eller tilleggsgebyr piggdekk for sent, økes beløpet med 50 prosent. Du må betale selv om du klager.
 • Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du et purregebyr på 35 kroner. Hvis du klager, innfordrer vi ikke kontrollsanksjonen før klagen din er behandlet.

Kontonummer

 • Kontonummer: 1315 01 01845
 • SWIFT/BIC: DNBANOKK
 • IBAN: NO1713150101845

Benytt alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet ileggelsen.

Klage

Klag på parkeringsgebyr (krever pålogging)