Til innhold
Parkering

Slik betaler du parkeringsbot

Du betaler parkeringsgebyret (parkeringsboten) ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen med parkeringsgebyr som er festet på kjøretøyet.

Beløp

 • Parkeringsgebyr: 900 kroner
  • Feilparkering i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats: 900 kroner
  • Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis) .
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats 600 kroner
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på 600 kroner.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats: 300 kroner
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett).
 • Tilleggsgebyr piggdekk: 750 kroner
  • Dersom du kjører med piggdekk i sesongen uten piggdekkoblat.

Betalingsfrist

Betalingsfrist: 3 uker fra ileggelsesdato

 • Hvis du betaler parkeringsgebyr eller tilleggsgebyr piggdekk for sent, økes beløpet med 50 %. Du må betale selv om du klager.
 • Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du et purregebyr på 70 kroner. Hvis du klager, innfordrer vi ikke kontrollsanksjonen før klagen din er behandlet.   

Kontonummer

 • Kontonummer: 1315 01 01845
 • SWIFT/BIC: DNBANOKK
 • IBAN: NO1713150101845

Benytt alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet ileggelsen.

Kundemottak

Du kan også betale gebyret i Kemnerkontorets kundemottak. 

Klage

Klag på parkeringsgebyr (krever pålogging)

Spørsmål rettes til:

Kemnerkontoret - Kommunal inkasso

Telefon: 23 00 80 00

Postadresse
Postboks 4594 Nydalen, 0404 OSLO