Turbusser

Hvor kan turbusser parkere? 

Det er flere parkeringsplasser reservert for turbusser i Oslo. For å kunne parkere på disse lokasjonene må bussene ha gyldig løyve (lisens). Man trenger ikke å bestille plasser på forhånd. 

Parkeringsplasser for turbusser med løyve

Hva koster det å parkere? 

Det koster ikke noe å stå parkert på oppmerkede parkeringsplasser for turbuss med løyve (lisens) . Parkering må foregå i henhold til skilting og tillatt parkeringstid.  

Kjøremønster for turbusser 

Av- og påstigning for turbusser skal skje i Haakon VIIs gate i vest, og lengst sør i Kongens gate i øst. Etter avstigning, må bussene parkeres ved en av oppstillingsplassene vist til i oversikt over lokasjoner for turbussparkering.  

Parkeringsforholdene kan endres som følge av arrangement, arbeider i gaten eller andre uforutsette hendelser. Følg derfor alltid skilting og planlegg kjøreruten.  

Ring 1 stenger 1. juli 2024 

Fra 1 juli 2024 stenger Statens Vegvesen ring 1 mellom Oslo Spektrum og St. Olavsgate for all biltrafikk i tre år. Dette på grunn av ombygging og oppgradering av Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen.

Les mer om stenging av ring 1

Har du noen spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten på postmottak@bym.oslo.kommune.no, merket med «parkering av turbuss i Oslo».