Meld fra om feilparkerte biler

Du kan melde fra om feilparkerte og uregistrerte kjøretøy til vaktsentralen:

Telefon: 23 48 21 00 (døgnåpen)

Epost: vaktsentralen@bym.oslo.kommune.no (mandag -fredag 07:00-22:30, lørdag 08:00-16:00)