Søk om beboerparkering for næringsdrivende

Tillatelsen er elektronisk. Du trenger ikke synlig bevis i kjøretøyet. Tillatelsen er gyldig i ett år fra den datoen du betaler. Du kan si opp når du vil.

Hvem kan søke?

Næringsdrivende og kommunale virksomheter med registrert adresse i en bydel som har fått permanent beboerparkering og med behov for biloppstillingsplasser for egne kjøretøy, kan søke om beboerparkering. Virksomheten må også være registrert som eier av kjøretøyet.

Hvis du er ansatt og bruker firmabil skal du ikke søke om beboerparkering for næringsdrivende, men søke om beboerparkering for privatpersoner. Hvis du driver et enkeltpersonforetak som er registrert på din private bostedsadresse, kan du også søke om beboerparkering for privatpersoner. Legg ved bekreftelse på bruk av firmabil i søknaden.

Du kan ikke søke for å dekke kunders eller ansattes behov for parkering.

Har du hydrogenbil, el-varebil eller HC-kort trenger du ikke beboerparkeringstillatelse. Da er det vanlige parkeringsbestemmelser som gjelder. ​Forskrift om beboerparkering i Oslo

Sjekk om virksomheten er registrert i en sone med beboerparkering

Skriv inn og klikk på riktig adresse.

Hva koster det?

Slik søker du

For å søke trenger du:

  • organisasjonsnummeret til virksomheten
  • registreringsnummeret på kjøretøyet
  • begrunnelse for behov for parkering i sonen
  • bilder av bilen med synlig skilt
  • signert leasingkontrakt med navn på leietaker og registreringsnummer hvis bilen er leaset

Send søknad

Søk beboerparkering (logg på)

Hva skjer etter at du har søkt?

Søknader behandles fortløpende og du vil motta et svar i løpet av tre uker.

Når søknaden er innvilget kan du parkere virksomhetens bil på parkeringsplassene merket med beboerparkering i sonen virksomheten er registrert i. Du kan parkere uten tidsbegrensning.

Klage på avslag

Hvis du har fått avslag på søknaden og ønsker å klage, sender du klage med begrunnelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Forny eller endre din beboerparkering

Kontakt oss