Priser for beboerparkeringstillatelse

Tillatelsen er gyldig i ett år fra datoen du betaler. Studenter har gyldig tillatelse for ett semester av gangen. Du kan si opp når du vil.

Beboerparkeringstillatelser for privatpersoner i ytre by koster 1 krone fra 1. januar

Beboere i disse områdene må fortsatt søke for å få en gyldig tillatelse. De som har en tillatelse fra før 1. januar 2024, må avslutte tillatelsen og søke på nytt for å få ny pris. Ytre by omfatter bydel Ullern, Nordre Aker, Alna, Stovner, Bjerke og Vestre Aker.

Hva koster beboerparkeringstillatelse for privatpersoner?

Prisene gjelder for ett år.

Skal du betale for en bensinbil, dieselbil, hybridbil eller ladbar hybridbil, kan du velge å betale hele beløpet samlet eller månedlig delbetaling.

Priser indre by

Indre by er bydel Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Dette er beboerparkeringssone A, B, C, D og E.

 • Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 5940 kroner
 • Elbil: 2000 kroner
 • Motorsykkel og moped: 2970 kroner
 • El-motorsykkel og el-moped: 1000 kroner

Priser ytre by

Ytre by er bydel Ullern, Nordre Aker, Alna, Stovner, Bjerke og Vestre Aker. Dette er beboerparkeringssone F, G, H, I, J og K.

 • Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 1 krone
 • El-bil: 1 krone
 • Motorsykkel og moped: 1 krone
 • El-motorsykkel og el-moped: 1 krone

Hva koster beboerparkeringstillatelse for næringsdrivende?

Prisene gjelder for ett år.

Bensin- og dieselkjøretøy, hybridkjøretøy og ladbart hybridkjøretøy (for næringsdrivende):

 • Et kjøretøy: 7990 kroner
 • To kjøretøy: 17 310 kroner
 • Tre kjøretøy: 27 970 kroner
 • Fire kjøretøy: 39 950 kroner
 • Fem kjøretøy: 53 270 kroner
 • Flere kjøretøy: Økes med 13 230 kroner per kjøretøy over fem

Elektrisk personkjøretøy (for næringsdrivende):

 • Et kjøretøy: 2000 kroner
 • To kjøretøy: 4330 kroner
 • Tre kjøretøy: 7000 kroner
 • Fire kjøretøy: 10 000 kroner
 • Fem kjøretøy: 13 340 kroner
 • Flere kjøretøy: Økes med 3330 kroner per kjøretøy over fem

Søk om beboerparkering

Relevante lenker

Kontakt oss