Priser for beboerparkeringstillatelse

Tillatelsen er gyldig i ett år fra datoen du betaler. Studenter har gyldig tillatelse for ett semester av gangen. Du kan si opp når du vil.

Hva koster beboerparkeringstillatelse for privatpersoner?

Prisene gjelder for ett år.

 • Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 5 400 kroner
 • Motorsykkel og moped: 2 700 kroner
 • El-bil: 1 620 kroner
 • El-motorsykkel og el-moped: 810 kroner

Skal du betale for en bensinbil, dieselbil, hybridbil eller ladbar hybridbil, kan du velge å betale hele beløpet samlet eller månedlig delbetaling.

Søk om beboerparkering for privatpersoner

Hva koster beboerparkeringstillatelse for næringsdrivende?

Prisene gjelder for ett år.

Bensin- og dieselbil, hybridbil og ladbar hybridbil (for næringsdrivende):

 • En bil: 7 200 kroner
 • To biler: 15 600 kroner
 • Tre biler: 25 000 kroner
 • Fire biler: 36 000 kroner
 • Fem biler: 48 000 kroner
 • Flere biler: Økes med 12 000 kroner per bil over fem

Elektrisk personbil (for næringsdrivende):

 • En bil: 1 620 kroner
 • To biler: 3 510 kroner
 • Tre biler: 5 670 kroner
 • Fire biler: 8 100 kroner
 • Fem biler: 10 800 kroner
 • Flere biler: Økes med 2 700 kroner per bil over fem

Søk om beboerparkering for næringsdrivende

Mer informasjon om beboerparkering

Kontakt oss