Priser for beboerparkeringstillatelse

Tillatelsen er gyldig i ett år fra datoen du betaler. Studenter har gyldig tillatelse for ett semester av gangen. Du kan si opp når du vil.

Hva koster beboerparkeringstillatelse for privatpersoner?

Prisene gjelder for ett år.

Skal du betale for en bensinbil, dieselbil, hybridbil eller ladbar hybridbil, kan du velge å betale hele beløpet samlet eller månedlig delbetaling.

Priser indre by

Indre by er bydel Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Dette er beboerparkeringssone A, B, C, D og E.

 • Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 5700 kroner
 • Elbil: 1920 kroner
 • Motorsykkel og moped: 2850 kroner
 • El-motorsykkel og el-moped: 960 kroner

Priser ytre by

Ytre by er bydel Ullern, Nordre Aker, Alna, Stovner, Bjerke og Vestre Aker. Dette er beboerparkeringssone G, H, I, J og K.

 • Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 3200 kroner
 • El-bil: 1360 kroner
 • Motorsykkel og moped: 1600 kroner
 • El-motorsykkel og el-moped: 680 kroner

Hva koster beboerparkeringstillatelse for næringsdrivende?

Prisene gjelder for ett år.

Bensin- og dieselbil, hybridbil og ladbar hybridbil (for næringsdrivende):

 • En bil: 7670 kroner
 • To biler: 16 610 kroner
 • Tre biler: 26 840 kroner
 • Fire biler: 38 340 kroner
 • Fem biler: 51 120 kroner
 • Flere biler: Økes med 12 780 kroner per bil over fem

Elektrisk personbil (for næringsdrivende):

 • En bil: 1920 kroner
 • To biler: 4160 kroner
 • Tre biler: 6720 kroner
 • Fire biler: 9600 kroner
 • Fem biler: 12 800 kroner
 • Flere biler: Økes med 3200 kroner per bil over fem

Søk om beboerparkering

Relevante lenker

Kontakt oss