Endre eller si opp beboerparkering

Du er selv ansvarlig for å oppdatere eller si opp din tillatelse hvis du bytter kjøretøy, eller flytter.

Tilbakebetaling i sommer

Hvis du sier opp tillatelsen din i sommer, får du ikke penger tilbake før i august.

Når må du endre?

  • Hvis du får nytt kjøretøy som skal bruke beboerparkeringen
  • Hvis du midlertidig disponerer et annet kjøretøy
  • Hvis du flytter til et annet område med beboerparkering. Ved å endre adressen vil sonen i tillatelsen din oppdateres.

Når må du si opp?

  • Hvis du flytter du til et område uten beboerparkering
  • Hvis du kvitter deg med kjøretøyet
  • Hvis du bytter mellom fossibil og elbil, eller omvendt. Det samme gjelder om du bytter fra bil til MC eller omvendt. Du må da søke om ny tillatelse.

Tilbakebetaling ved oppsigelse

Du får refundert gjenværende beløp over 200 kroner. Det vil ta 3–4 virkedager å få gjenværende beløp på konto.

Vi refunderer ikke ved delbetaling. Du bør derfor si opp mer enn syv dager før ny periode starter. Da slipper du at beløpet trekkes for neste periode. Tillatelsen er gyldig ut perioden du har betalt for.

Hvor mange ganger kan du endre kjøretøy?

I løpet av tillatelsesperioden på ett år kan du gjøre:

  • to permanente bilbytter. For eksempel ved kjøp eller leasing av ny bil.
  • tre midlertidige bilbytter. For eksempel mens bilen er på verksted. Hvert midlertidig bilbytte har en varighet på tre uker. Tillatelsen blir automatisk endret til opprinnelig kjøretøy etter perioden, hvis ikke du endrer tidligere.

Endre kortinformasjon, kontonummer og se betalingshistorikk

Hvis du har valgt delbetaling kan du logge inn og se betalingshistorikk og kommende trekk. Hvis du har fått nytt bankkort, må du logge inn for å registrere det nye kortet/kontonummeret.

Logg inn for å endre eller si opp

Endre eller si opp beboerparkeringen din (logg inn)

Kontakt oss