Områder med beboerparkering

Det er bydelsutvalgene i bydelene som beslutter om bydelen skal ha beboerparkering og i hvilke gater.

Utvidet beboerparkering

Etter vedtak i bydelene skal Bymiljøetaten i løpet av høsten utvide beboerparkering i visse områder i bydelene Ullern, Vestre Aker, Bjerke og Alna.

Sjekk om gaten har beboerparkering

Skriv inn og klikk på adressen din.

Bydeler med beboerparkering

Beboerparkering er innført i bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Stovner. Det er også innført på enkelte gatestrekninger i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna, Bjerke og Vestre Aker.

Mer informasjon om beboerparkering

Kontakt oss