Områder med beboerparkering

Det er bydelsutvalgene i bydelene som beslutter om bydelen skal ha beboerparkering og i hvilke gater.