Derfor har Oslo beboerparkering

Beboerparkering skal sikre tilgjengelig offentlige parkeringsplasser til de som bor i Oslo. Ordningen skal redusere arbeidsreiseparkering.

Hvorfor innfører vi beboerparkering?

Målet med innføring av beboerparkeringsområder er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for de som bor i Oslo. Ordningen skal også bidra til å redusere samlet bilbruk i Oslo, og dermed bedre miljøet og luftkvaliteten.

Hva betyr det i praksis å innføre beboerparkering?

Når et område får beboerparkering vil eksisterende gratis offentlig gateparkering avgiftsbelegges. Området skiltes og vi setter ut parkeringsautomater. I tillegg plasseres det også ut P-infoskilt som viser vei til nærmeste automat. Andre parkeringsplasser, for eksempel HC-parkering eller avgiftsparkering, blir i hovedsak ikke endret.

Hvem bestemmer hvor det skal være beboerparkering?

Det er bydelsutvalgene i bydelene som beslutter om bydelen skal ha beboerparkering og i hvilke gater. Generelt følger beboersonene bydelsgrensene. Enkelte bydeler har bestemt at beboerparkering kun skal innføres i gitte områder eller gater.

Mer informasjon om beboerparkering i Oslo

Kontakt oss