Når du får digital post fra Oslo kommune

Har du fått en sms eller e-post med varsel om post fra Oslo kommune? Da har vi sendt et brev til din offentlige digitale postkasse.

Brevet kan være sendt fra en bydel eller etat, et foretak eller fra Oslo kommune sentralt.

Hvordan leser du posten?

Brev til privatpersoner

Når vi har sendt post til deg henter du posten via Min side for Oslo kommune, Altinn eller din valgte digitale postkasse:

  • Du får varsling på sms eller e-post fra Altinn, e-Boks eller Digipost om at det er sendt brev til deg fra Oslo kommune.
  • Du logger deg inn på Min side, Altinn, Digipost eller e-Boks.
  • Du laster ned brevet (PDF) fra meldingsboksen din.
  • Hvis det går mer enn to dager før du har lastet ned brevet i Altinn, blir det skrevet ut på papir og sendt deg i vanlig post. Hvis du har valgt Digipost eller e-Boks, vil det ikke bli skrevet ut og sendt deg i vanlig post.

Brev til virksomheter eller organisasjoner

Når vi sender post til virksomheter vil det ligge en lenke til brevet i virksomhetens meldingsboks i Altinn i tillegg til MinSide.

  • Virksomheten får varsling på SMS/e-post om at det ligger brev fra Oslo kommune i meldingsboksen. Denne varslingen sendes til kontaktinformasjonen du har registrert i virksomhetens Enhetsprofil i Altinn. I "Enhetsprofilen" kan virksomheten legge til inntil 20 egenopprettede kontakter.
  • Du logger deg inn på Min side eller Altinn som privatperson, og velger å representere virksomheten. For å lese brevet må du ha rollen «post/arkiv». Denne rollen er forhåndstildelt til blant annet daglig leder og styrets leder i virksomheten, men kan også delegeres til andre.
  • Du laster ned brevet (PDF) fra meldingsboksen i Altinn.
  • Du vil kun motta brevet digitalt.

Altinn brukerservice

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice.

Tjenesten leveres av KS og er felles for kommune-Norge.