Til innhold
Startsiden

Når du får digital post fra Oslo kommune

Har du fått en sms eller e-post med varsel om post fra en av oss i Oslo kommune? Da har vi sendt et brev til din offentlige digitale postkasse.

Om digital post

 • Når du leser posten digitalt, bidrar du til å redusere kostnader og gjøre kommunikasjonen fra kommunen sikrere, raskere og mer miljøvennlig.
 • Mer informasjon om digitalisering av offentlig sektor finner du på www.norge.no.

Brevet kan være sendt fra en bydel eller etat, et foretak eller fra Oslo kommune sentralt.

Hvordan leser du posten?

Brev til innbyggere og privatpersoner

Når vi har sendt post til deg henter du posten via Min side for Oslo kommune, Altinn eller din valgte digitale postkasse:

 • Du får varsling på sms eller e-post til kontaktinformasjonen som du har registrert i Altinn, eBoks eller Digipost om at det er sendt brev til deg fra Oslo kommune.
   
 • Du logger deg inn på Min side, i Altinn eller din digitale postkasse.
   
 • Du laster ned brevet (PDF) fra meldingsboksen din.
   
 • Hvis det går mer enn to dager før du har lastet ned brevet i Altinn/Min side, blir det skrevet ut på papir og sendt deg i vanlig post. Hvis du har valgt digital postkasse, vil det IKKE bli skrevet ut og sendt deg i vanlig post.

Brev til virksomheter eller organisasjoner

Når vi sender post til virksomheter vil det ligge en lenke til brevet i virksomhetens meldingsboks i Altinn i tillegg til MinSide.

 • Virksomheten får varsling på SMS/e-post om at det ligger brev fra Oslo kommune i meldingsboksen. Denne varslingen sendes til kontaktinformasjonen du har registrert i virksomhetens Enhetsprofil i Altinn. I "Enhetsprofilen" kan virksomheten legge til inntil 20 egenopprettede kontakter.
 • Bruker du Altinn, logger du deg inn og velger å representere virksomheten. For å lese brev fra Oslo kommune må du ha rollen «post/arkiv». Denne rollen er forhåndstildelt til blant annet daglig leder og styrets leder i virksomheten, men kan også delegeres til andre.
 • Du laster ned brevet (PDF) fra meldingsboksen i Altinn.
    
 • Fra 15.01.2018 ettersender ikke Oslo kommune lenger brevet som papirpost. Du vil kun motta brevet digitalt.

Altinn brukerservice

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice.

Tjenesten leveres av KS og er felles for kommune-Norge. 

Kontaktsenter Oslo kommune

Har du spørsmål om Min side eller digital post fra Oslo kommune, ring telefonnummer 21 80 21 81, for å komme direkte til digital veiledning på Oslo kommunes kontaktsenter. 

Når kan du ringe? 

 • Mandag til fredag, kl. 08:00–15:35
 • Stengt lørdager og søndager