Læringsrapporter Bymiljøetaten

Læringsrapporter med innsikt, læring og resultater fra prosjekter og tiltak gjennomført av Bymiljøetaten.

Rapportene er til bruk for fagpersoner som jobber innen byutvikling, mobilitet, bærekraftige løsninger og bymiljø – innen både offentlig forvaltning, næringsliv, innovasjon og forskning.

Innsikten og erfaringene fra prosjektene er oppsummert i dokumentene under slik at andre prosjekter kan dra nytte av læringen og anbefalingene videre.