Idrettsanlegg

Fordeling av tid i de kommunale idrettshallene utføres av Oslo idrettkrets på oppdrag fra Bymiljøetaten.

Du finner mer informasjon på idrettskretsens nettsider.