Vi søker drivere til Rustadsaga i Østmarka

Oslo kommune ønsker nye leietakere og drivere til Rustadsaga, med oppstart 1. januar 2025. Søknadsfristen er 26. august 2024.

Rustadsaga hytte i månelys
Rustadsaga sportsstue.

Vi søker etter et bestyrerpar med relevant utdanning innenfor kokkefag eller tilsvarende, og med erfaring fra servicevirksomhet. Bestyrerparet må ha lyst og kapasitet til å overta en veldrevet og populær sportsstue (markastue) og videreutvikle den til det beste for brukerne. Nåværende bestyrere har drevet Rustadsaga i ca. 30 år.

Rustadsaga er eid av Oslo kommune og ligger vakkert til rett ved Nøklevann i Østmarka. Rustadsaga er et meget populært turmål for markabrukere i alle sesonger og ligger nær bebyggelsen på Bogerud og Skullerud.

Sportsstuen består av

  • Et delvis innredet storkjøkken
  • Kafeteria på 215 m2 (storkjøkken, ekspedisjon, publikumsareal og to HC-toaletter)
  • Kjellerarealer på 100 m2
  • En boligdel på 115 m2 fordelt på to etasjer med to soverom og loftstue
  • Eksternt sidebygg med toaletter, lagerbygg og kjeller
  • Carport med bod i bakkant
  • Naturlig arrondert tomt
  • Innhegning til eventuelle dyr

De nye bestyrerne må selv skaffe nødvendige bevilgninger for driften. De må være serviceinnstilte og ha evne til å ta seg av publikum på en naturlig og vennlig måte. Det kreves edruelighet og ordenssans.

Oslo kommune ønsker å beholde fast bosetning i Marka. Derfor er det boplikt på Rustadsaga. Leieprisen består av en fastpris på 200 000 kr pr. år og en omsetningsbasert leie på 3% av salgsinntektene.

Tidsfrister

Søknad med CV, attester og forretningsplan sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no innen 26.08.2024.

Nåværende drivere avslutter 31.12.2024, og vi ønsker fortrinnsvis oppstart med nye drivere fra og med 01.01.2025.

Ved eventuelle spørsmål kontakt

Olav Ringdal
Mobil