Til innhold
Bymiljøetaten

Ledergruppen Bymiljøetaten

Etatsdirektør

Gerd Robsahm Kjørven

Assisterende etatsdirektør

Per Vidar Nilsen

Direktør Prosjektdivisjonen

Siv Rønneberg

Direktør Byromsdivisjonen

Kjetil Storaas Hansen

Direktør Miljødivisjonen

Signe Nyhuus

Direktør Mobilitetsdivisjonen

Rune Gjøs

Direktør Ressurs- og forvaltningsenheten

Hans Horndalsveen

Økonomidirektør

Andreas Seierstad

HR-direktør

Marit Lea Sivertsen

Kommunikasjonsdirektør

Richard Kongsteien