Ledergruppen Bymiljøetaten

Ledergruppen

Etatsdirektør

Gerd Robsahm Kjørven

Assisterende etatsdirektør

Per Vidar Nilsen

Direktør Prosjektdivisjonen

Randi M. Tornås

Direktør Byromsdivisjonen

Frederik Martinussen

Direktør Miljødivisjonen

Signe Nyhuus

Direktør Mobilitetsdivisjonen

Rune Gjøs

Direktør Finans, analyse og digitalisering

Torgeir Nilsen

Direktør Økonomi

Thea Sveen

HR-direktør

Marit Lea Sivertsen

Kommunikasjonsdirektør

Arve Rosland