Tilleggshøring - forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune

Oslo kommune sendte på høring et forslag til ny forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune 25. april 2024. I det vedlagte høringsnotatet under fremkommer det ett ytterligere forslag til endring i ny forskrift. Høringsfrist er 2. august 2024.

Høringssvar merkes med saksnummer 24/90045 og sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Høringsdokumenter

Høringsnotat - Tilleggshøring ny forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune (PDF)