Til innhold
Avfall og gjenvinning

Henting av farlig avfall hos borettslag, sameier og velforeninger

Henting av farlig avfall hos borettslag, sameier og velforeninger

Vi kan hente farlig avfall hos borettslag, sameier og velforeninger i Oslo. Dere kan også be om kasser for småelektriske artikler. 

Slik fungerer det

Vi tilbyr sesongbasert henting av farlig avfall i perioden april til starten av november. Vi har et lite avbrekk i innsamlingen fra juli til slutten av august. Dere velger aktuelle tidspunkt når dere søker om henting. 

Vi setter ut kasser til det farlige avfallet, og henter dem cirka en uke senere. Kassen må stå samme sted som vi satte den, når vi henter den.

Kassen er låst med kodelås, og dere velger selv hvem som skal disponere koden.

Det er styrelederen som må søke på vegne av borettslaget. 

 

 

Dette har dere ansvar for

Farlig avfall kan skade dyr, mennesker og miljø. Når vi henter avfall hos dere har dere ansvar for at dette leveres på en trygg måte. Les mer om farlig avfall (PDF 0,1MB)

 • Alt avfall må leveres i tett emballasje eller beholdere
 • Det må være tydelig hva beholdere inneholder, enten ved at avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at det er tydelig skrevet på
 • Beholderen skal være låst, og dere kan ikke sette avfall utenfor beholderen
 • Dere må tørke opp eventuelt søl i eller rundt beholderen
 • Det er forbudt å levere: 
  • Ekplosiver og fyrverkeri. Ta kontakt med politiet på telefon: 02800
  • Smittefarlig avfall
  • Medisiner og sprøyter. Dette kan leveres på apotek
  • Radioaktivt avfall. Ta kontakt med Institutt for energiteknikk, telefon: 63 80 60 00
 • Vi tar heller ikke imot lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere som er større enn 500 gram i denne ordningen. Dette kan leveres på vanlige gjenbruksstasjoner.

Vi har dessverre erfart at låser og beholdere forsvinner, eller blir utsatt for hærverk. Husk at dere selv er ansvarlige for beholderen.

Renovasjonsetaten vil kunne kreve erstatning fra borettslaget for økonomisk tap eller skader som oppstår i forbindelse med hentingen. Brudd på leveringsbetingelsene kan også føre til at dere ikke får være med på ordningen i framtiden. 

Slik søker du

Send søknad

Knapp: Send søknad

Annen levering av farlig avfall

Utenom låsbare kasser må du du levere farlig avfall ved butikker som selger tilsvarende varer, eller ved en av våre gjenbruksstasjoner.