Henting av farlig avfall hos borettslag, sameier og velforeninger

Vi kan hente farlig avfall hos borettslag, sameier og velforeninger i Oslo. Dere kan også be om kasser til småelektronikk.

Slik fungerer det

Vi tilbyr sesongbasert henting av farlig avfall i perioden april til starten av november. Vi har et lite avbrekk i innsamlingen fra juli til slutten av august. Dere velger aktuelle tidspunkt når dere søker om henting.

Vi setter ut kasser til det farlige avfallet, og henter dem cirka en uke senere. Kassen må stå samme sted som vi satte den, når vi henter den.

Kassen er låst med kodelås, og dere velger selv hvem som skal kjenne koden.

Det er styrelederen som må søke på vegne av borettslaget.

Dette har dere ansvar for

Farlig avfall kan skade dyr, mennesker og miljø. Når vi henter avfall hos dere har dere ansvar for at dette leveres på en trygg måte.

 • Alt avfall må leveres i tett emballasje eller beholdere
 • Det må være tydelig hva beholdere inneholder, enten ved at avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at det er tydelig skrevet på
 • Beholderen skal være låst, og dere kan ikke sette avfall utenfor beholderen
 • Dere må tørke opp eventuelt søl i eller rundt beholderen
 • Det er forbudt å levere:
  • Eksplosiver og fyrverkeri. Ta kontakt med politiet på telefon: 02800. Fyrverkeri kan også leveres tilbake til forhandlere.
  • Smittefarlig avfall. Sprøyter kan pakkes inn og kastes i restavfall.
  • Medisiner. Dette kan leveres på apotek
  • Radioaktivt avfall. Ta kontakt med Institutt for energiteknikk, telefon: 63 80 60 00
  • Vi tar heller ikke imot lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere som er større enn 500 gram i denne ordningen. Dette kan leveres på vanlige gjenvinningsstasjoner.

Vi har dessverre erfaring med at låser og beholder forsvinner eller blir utsatt for hærverk. Husk at det er dere som er ansvarlig for beholderen mens den er hos dere.

Vi (Renovasjons- og gjenvinningsetaten) kan kreve erstatning for utgifter vi får i forbindelse skadede eller manglende beholdere, eller i form av alvorlige brudd på leveringsbetingelsene. Det konkrete erstatningskravet vil vurderes i hver enkelt sak.

Brudd på leveringsbetingelsene kan også føre til at dere blir utestengt fra å delta i ordningen.

Send oss din søknad

Innsamlingen for 2024 er åpen for bestillinger. Periodene er uke 14 - 25 og 34 - 44.

OBS: Ukene 15 -20 er fullbooket.

Trykk her for å komme til bestillingsskjemaet.

Annen levering av farlig avfall

Utenom låsbare kasser må du du levere farlig avfall ved butikker som selger tilsvarende varer, eller ved en av våre gjenvinningsstasjoner.