Til innhold
Avfall og gjenvinning

Innsamling av farlig avfall fra borettslag, sameier, velforeninger

Innsamling av farlig avfall fra borettslag, sameier, velforeninger

Borettslag, sameier eller velforening kan søke om låsbare kasser for innsamling av farlig avfall. Dere kan også be om kasser for småelektriske artikler. 

Når kan kassene stå ute?

Renovasjonsetaten setter ut og henter inn kassene til avtalte tider, i perioden april til oktober. Kassene står ute i en ukes tid mellom utsetting og henting. 

Hvem disponerer nøkler?

En vaktmester eller kontaktperson disponerer nøkler. 

Slik søker du

Send søknad

Send søknad til farligavfall@ren.oslo.kommune.no. Husk å få med:

  • Ønsket tidspunkt (vi etterkommer ønsket så langt det er mulig)
  • Navn på borettslag, sameie, velforening eller annet
  • Adresse for utplassering
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Antall husstander i borettslaget
  • Om dere ønsker kasse for farlig og/eller småelektrisk avfall

 

Hvordan kan vi ellers levere farlig avfall?

Utenom låsbare kasser må du du levere farlig avfall ved butikker som selger tilsvarende varer, eller ved en av våre gjenbruksstasjoner.

Vi har ingen annen innsamling av farlig avfall, enn gjennom låsbare kasser.