Til innhold
Avfall og gjenvinning

Hvordan kildesortere i Oslo

Se hvordan og hvor du kan kvitte deg med avfallet

Bruk søkefeltet underfor å se hvordan avfallet ditt skal sorteres, og se hvilke leveringspunkter som er nærmest deg. 

Vi hjelper deg gjerne hvis du ikke finner svar på det du lurer på! Chat med oss, ring oss på 21 80 21 80 eller send oss en e-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Du finner også en oversikt over de ulike typene avfall i sorteringsveilederen vår.

Sorteringsveileder (PDF 0,6MB)

Matavfall, plastavfall og restavfall

Grønn pose: Matavfall

Regelen er at det skal i grønn pose hvis det har vært mat, inkludert skall og blader. Du kan også kaste tørkepapiret i matavfallet, så lenge det ikke er fullt av såpe.

Blomster og husplanter skal ikke i matavfallet, fordi de inneholder sprøytemidler. Små mengder kan kastes i restavfallet, mens større mengder må leveres til et av hageavfallsmottakene.

Blå pose: Plastavfall

Kun ren plastemballasje skal i den blå posen. Skyll plasten i kaldt vann om den er skitten.

Hardplast, som for eksempel plastesker, oppvaskbørster, plastleker og liknende skal ikke i blå pose. Det kan leveres til en minigjenbruksstasjon/gjenbruksstasjon, eventuelt legges i restavfallet (små mengder). Plastflasker skal pantes.

Blank folie (for eksempel rundt blomster) er som regel plast, og skal i den blå posen. Hvis du er i tvil om det er cellofan eller plast kan du ta vri materialet og se om det åpner seg igjen. Hvis det ikke åpner seg er det cellofan, og skal i restavfallet.

Isopor skal ikke i plastavfallet. Mindre mengder kan leveres i restavfallet, mens større mengder kan leveres på en gjenbruksstasjon.

Bioplastposer skal i restavfallet.

De blå posene blir sendt til Tyskland og gjenvunnet til ny plast der. Les mer om gjenvinning av plastemballasje hos Grøntpunkt.

Restavfall

Mindre mengder som ikke kan kildesorteres som matavfall, plast, papp og papir, glass og metall eller farlig avfall, kan som regel legges i restavfallet. Større ting må du levere til en av gjenbruksstasjonene våre

Restavfallet blir til strøm og fjernvarme for byens befolkning ved Oslo kommune sine anlegg på Haraldrud og Klemetsrud. 

Slik gjør du det

Du legger alle de tre posene i den samme avfallsbeholderen utenfor boligen din. Alt som legges i beholderen må være sortert i poser og posene skal ha dobbel knute.

Posene blir sortert optisk etter farge på sorteringanlegget, og maskinen kjenner igjen de riktige posene. Det vil si at du ikke trenger å være redd for å bruke andre poser som er blå eller grønne. 

Vil du vite mer om hvordan systemet fungerer? Les mer om hva som skjer med avfallet eller bli med på omvisning!

Her får du grønne og blå poser

Grønne og blå poser er gratis, og du finner dem i matbutikken eller på gjenbruksstasjonene. Send oss en e-post om butikken er tom for poser: postmottak@ren.oslo.kommune.no 

Beholdere som egner seg til matavfall, plastavfall og restavfall kan du få kjøpt i flere butikker. Du kan hente beholdere til de grønne posene ved en av minigjenbruksstasjonene i Oslo (ikke de mobile).

Papp, papir og drikkekartong

Alt av papp, papir og drikkekartong skal legges rett i beholderen utenfor boligen din. Ikke bruk poser.

Bøker med myk perm kan kildesorteres som papir, innbundne bøker kan sorteres som papir som du fjerner innbindingen og legger denne i restavfallet. Bøker kan også leveres til ombruk.

Oslo kommune tilbyr ikke sikker makulering av papirdokumenter.

Glass- og metallemballasje

De aller fleste har mindre enn 300 meter til sitt nærmeste returpunkt. Zoom inn på kartet over for å se dinne nærmeste returpunkt. Glass og metall trenger ikke å være rent. 

Aluminiumsformer regnes som metallemballasje.

Keramikk, som kopper eller ildfaste former, skal ikke i glass og metall. Mindre mengder kan legges i restavfallet, eller du kan levere det på en minigjenbruksstasjon/gjenbruksstasjon.

Metall eller glass som er større enn en vanlig flaske (altså for stort for åpningen) må leveres på en gjenbruksstasjon.

Kaffekapsler

Nespressokapsler kan leveres ved de fleste minigjenbruksstasjoner.

Andre kaffekapsler kan deles opp og kildesorteres som metall, matavfall og eventuelt plast. Du kan også legge dem i restavfallet.

Farlig avfall og elektrisk avfall

Farlig avfall (avfall som må håndteres på spesiell måte)

Farlig avfall kan for eksempel være batterier, malingsrester, sprayflasker eller  løsemidler. Hvis du er i tvil om noe er farlig avfall er det best å levere det som farlig avfall. Farlig avfall kan gjøre stor skade og det er veldig viktig at det blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

Farlig avfall kan du levere ved minigjenbruksstasjon/gjenbruksstasjon. 

Batterier kan leveres til vanlige dagligvarebutikker eller andre som selger batterier.

Elektrisk avfall (EE-avfall)

EE-avfall omfatter alle elektriske artikler som bruker strøm eller batteri. Batterier regnes som farlig avfall.

Hovedregelen er at du kan levere elektroniske produkter tilbake til der du kjøpte produktet i utgangspunktet.

Småelektronikk som hårfønere, mobiltelefoner, smålamper og liknende, kan du også levere ved en av våre minigjenbruksstasjoner. Fungerende småelektronikk kan leveres til ombruk samme sted.

Du kan også levere små og store elektriske artikler ved de store gjenbruksstasjonene. 

Gamle klær, sko og tekstiler

Ingen tekstiler skal i restavfallet. Du kan levere alt av tekstiler i UFF- og Fretex-containere i Oslo, eller ved en av våre gjenbruksstasjoner. Dette gjelder også «plasttekstiler» og sko som inneholder plast. Tekstilene må være rene og tørre, men de trenger ikke å være i brukbar stand. Ødelagte tekstiler gjenvinnes til nye tekstiler eller andre materialer. 

Hageavfall

Oslo har flere hageavfallsmottak. Alle plantevekster kan leveres som hageavfall. 

Vi henter juletrær fra husholdningene i Oslo den andre uken i januar. Du kan også levere juletreet selv ved et av hageavfallsmottakene.

Dette kan du levere på en minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon

På de store gjenbruksstasjonene kan du kvitte deg med det meste. På minigjenbruksstasjonene kan du kvitte deg med det meste du kan bære med deg. Du finner en liste over hva du kan kvitte deg med inne på hver av gjenbruksstasjonene. Der finner du også åpningstider og betingelser.