Til innhold
Avfall og gjenvinning

Hvordan kildesortere i Oslo

Kommuner har ulike kildesorteringssystemer. Her kan du lese om hvordan du kan kvitte deg med ulike typer avfall i Oslo.

Søk opp det du vil kaste, og finn ut hvordan du kan bli kvitt det

Vi hjelper deg gjerne hvis du ikke finner svar på det du lurer på! Spør oss på chat, ring oss på 21 80 21 80 eller send oss en e-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Hvor finner du grønne og blå poser?

Grønne og blå poser er gratis, og du finner dem i matbutikken eller på gjenbruksstasjonene. Send oss en e-post dersom butikken er tom for poser. 

Sorteringsmaskinen kjenner igjen de riktige grønne og blå posene. Andre poser enn våre, som også er grønne eller blå, vil bli sortert som restavfall. 

Dette kan du putte i posene under kjøkkenbenken

Last ned sorteringsveilederen

Vår sorteringsveileder (PDF 4MB)

Restavfall, matavfall og plastemballasje

  • Matavfall legges i grønn pose
  • Ren plastemballasje legger du i blå pose
  • Restavfall legges i vanlige handleposer

De tre posene legges i den samme beholderen utenfor boligen din. Oslo kommune har investert i verdens største optiske sorteringsanlegg, slik at de tre posene automatisk blir sortert etter farge der. Alt som legges i avfallsbeholderen må derfor være sortert i poser. Større typer avfall må leveres til nærmeste minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon

Vil du se hvordan systemet fungerer i praksis? Bli med på omvisning.

Beholdere som egner seg til matavfall, plastavfall og restavfall kan du få kjøpt i flere butikker, men beholdere som passer til grønne poser kan du hente ved de vanlige minigjenbruksstasjonene i Oslo (ikke de mobile).

Hva kan du legge i den grønne posen?

Har det vært mat, skal det i grønn pose. Ikke kast blomster i matavfallet, de inneholder sprøytemidler og må enten leveres til et av Oslo kommunes hageavfallsmottak, eller kastes i restavfallet (små mengder). Skall fra egg, frukt og grønt kan også kastes i matavfallet. Du kan også kaste tørkepapiret i matavfallet så lenge det ikke er fullt av såpe.

Innholdet i de grønne posene blir gjenvunnet til biogass og biogjødsel ved Oslo kommunes biogassanlegg på Nes. Stadig flere av Ruters busser kjører på biogass, og en buss kan kjøre 250 meter på mavfallet fra en  grønn pose.

Hva kan legges i den blå posen?

Kun plastemballasje skal i blå pose. Skyll plasten i kaldt vann om den er skitten. Plastflasker til brus og liknende bør pantes. Hardplast, som for eksempel plastesker, oppvaskbørster, plastleker og liknende kan leveres til en minigjenbruksstasjon/gjenbruksstasjon, eventuelt legges i restavfallet (små mengder).

De blå posene blir sendt til Tyskland. Sverige og Finnland, og gjenvunnet til ny plast der.

En del chips- og kaffeposer er laget av plast- og aluminiumsfolie, og kan ikke materialgjenvinnes til ny plast. 

Er du usikker på om det egentlig er cellofan?

Mange kaller knitrende, blank folie for cellofan, selv om det som oftest er plast. For eksempel kan folie rundt blomster sorteres som plastemballasje. Er du i tvil om det er cellofan eller plast, så kan du ta vritest. Åpner vridningen seg igjen er det plast. Åpner den seg ikke, så er det cellofan. Cellofan kastes i restavfallet. Plast går i blå pose.

Nespresso: Alle minigjenbruksstasjonene tar imot brukte kaffekapsler fra Nespresso. Finn oversikt over minigjenbruksstasjonene.

Hva kan du legge i restavfallet?

Det som ikke kan kildesorteres i grønn eller blå pose, papp og papir, eller returpunkt for glass og metall, tøy eller farlig avfall, kan ofte legges i restavfallet. Noe kan også kildesorteres eller leveres til gjenbruk ved en minigjenbruksstasjon, særlig hvis det er for stort for posen.

Bioplastposer blir sortert som restavfall i Oslo.

Restavfallet blir energigjenvunnet (brent) ved Oslo kommune sine anlegg på Haraldrud og Klemetsrud. Restavfallet blir til strøm og fjernvarme for byens befolkning.

Papp, papir og drikkekartong

  • Papp, papir og drikkekartong (inkludert eggekartonger) legges i egen beholder.
  • Bøker med myk perm, som for eksempel pocketbøker, skal kildesorteres som papir. Innbundne bøker går som restavfall. Fjerner man innbindingen (og kaster denne i restavfallet) kan innmaten sorteres som papir. 

Papp- og papirbeholderen står plassert sammen med beholderen der du legger de tre posene.

Oslo er med i Returkartonglotteriet, skyll brett og stapp, og du kan vinne opptil 100 000 kroner.

Sensitive dokumenter

Oslo kommune tilbyr ikke sikker makulering av papirdokumenter.

Avfall du må levere ved returpunkter og gjenbruksstasjoner

Glass- og metallemballasje

De aller fleste har maks 300 meter til sitt nærmeste returpunkt. Det du kaster i dunken trenger ikke være rent. Søker du på "glass" i søket på toppen av siden vil du få opp returpunkter for glass og metall i kartet.

Hvis glasset eller metallet er større enn en vanlig glassflaske må du levere det ved en minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon.

Nespressokapsler

Kan leveres ved de fleste minigjenbruksstasjoner. Finn oversikt over hvor Nespressokapsler kan leveres.

Farlig avfall (avfall som må håndteres på spesiell måte)

Farlig avfall kan du levere ved miljøstasjoner minigjenbruksstasjoner, eller ved en gjenbruksstasjon. Finn din nærmeste gjenbruksstasjon.

Farlig avfall kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø, og må kildesorteres på forsvarlig måte. Det kan være brennbart, etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner, og kan gjøre stor skade hvis det blir lagt i plastavfallet, matavfallet eller restavfallet. Vanlige eksempler på farlig avfall er batterier, medisiner, sparepærer og maling.

Hageavfall

Oslo har flere hageavfallsmottak. Alle plantevekster kan leveres som hageavfall, med unntak av frukt og grønt som du kan sortere i den grønne matavfallsposen. Les mer om leveringsbetingelsene på våre mottak for hageavfall. Den andre uken i januar hvert år, henter Oslo kommune inn juletrær fra husholdningene i Oslo. Dersom du ønsker å levere juletreet selv, kan dette gjøres ved et av våre hageavfallsmottak.

Enkelte beboere på Risløkka og Røa kan sommeren 2019 abonnere på henting av hageavfall. Alle aktuelle beboere har mottatt en e-post om dette. Les mer om ordningen her

Elektrisk avfall (EE-avfall)

EE-avfall omfatter alle elektriske artikler som bruker strøm eller batteri. Batterier i seg selv regnes som farlig avfall.

Hovedregelen er at du kan levere defekte elektroniske produkter tilbake til der du kjøpte produktet i utgangspunktet. Batterier kan leveres til vanlige dagligvarebutikker, mens hvitevarer og andre elektriske artikler kan leveres til butikker som selger dem. Småelektronikk (hårfønere, mobiltelefoner, smålamper og liknende) kan du levere ved en av våre minigjenbruksstasjoner. Du kan også levere elektriske artikler ved våre store gjenbruksstasjoner. Finn gjenbruksstasjon som tar imot hvitevarer og større elektroniske apparater.

Gamle klær, sko og tekstiler

Tekstiler skal ikke i restavfallet. Alt av tekstiler og sko kan leveres til UFF- og Fretex-containere i Oslo, eller ved en av våre gjenbruksstasjoner. Dette gjelder uavhengig av om skoene er laget av plast eller ikke. Det må være rent og tørt, men trenger ikke være i god stand. Ødelagte tekstiler gjenvinnes til nye tekstiler.

Skal du kvitte deg med noe annet/store ting?

Da må du på en gjenbruksstasjon. Får det plass i mindre bæreposer kan du som regel levere det til en minigjenbruksstasjon. Er det større må du til en av de store gjenbruksstasjonene. Der kan du kvitte deg med det meste.

Sjekk leveringsbetingelsene på stasjonen du drar til, før du drar, så slipper du bomtur. Leveringsbetingelsene står på sidene til hver enkelt stasjon.