Hvordan kildesortere i Oslo

Mat- og plastemballasje kildesorteres i egne poser. Glass- og metallemballasje, og tekstiler i egne containere. Gjenvinningsstasjonene tar imot større avfall.

Glass- og metallemballasje

Hvor kan jeg kaste glass- og metallemballasje?

Finn containere der du kan kaste glass og metall

De fleste har mindre enn 300 meter å gå til det nærmeste returpunktet sitt.

Hva skal i returpunktene for glass- og metallemballasje?

 • Glassemballasje er glass som har pakket inn et produkt, som tomme syltetøyglass eller brusflasker i glass
 • Metallemballasje er metall som har pakket inn et produkt, som hermetikkbokser og metalltuber, aluminiumsformer og -folie, bokser uten pant, telysholdere i aluminium uten stearin og veke

Kjeler, gryter, drikkeglass og andre glass- og metallprodukter som ikke er emballasje må leveres til en gjenvinningsstasjon, eventuelt til en Jernia-butikk. Mindre mengder glass kan legges i posen til restavfallet, men må pakkes inn for eksempel avispapir.

Matavfall, plastemballasje og restavfall

Vi kildesorterer matavfall i grønne poser, plastemballasje i lilla poser, og restavfall i vanlige handleposer eller avfallsposer på rull som du kan kjøpe i butikken. Bruker du poser på rull, må de være solide nok.

De grønne og lilla posene får du i vanlige dagligvarebutikker.

De tre posene kastes i samme beholder utenfor boligen. Alle posene må ha dobbelt knute.

Hva skal i grønn pose?

Matavfall er alt avfall etter matlaging og måltider. Du kan kaste

 • skall, skrell, kjerner og skrotter
 • rester og bein av kjøtt, fisk og skalldyr
 • tilgriset tørkepapir med mat og fett
 • teposer og kaffefilter med grut

Blomster og potteplanter skal ikke kastes sammen med matavfallet. De kan inneholde plantevernmidler som ikke skal være med i gjødselproduksjonen.

Hvis du er usikker på om noe er matavfall kan du søke det opp i databasen til sortere.no.

Hva skal i lilla pose?

Det er kun plast som er brukt som emballasje som skal kastes i lilla pose. Det vil si plast som har vært rundt et produkt (matvarer, hygieneartikler, leker og andre produkter). Du kan også kaste såkalt hardplast i lilla pose, så lenge det har blitt brukt som emballasje.

Plastemballasjen skal være drypptørr og tom for synlige rester. Skyll plasten i kaldt vann om den er skitten, eller fjern rester med litt tørkepapir. Du kan kaste

 • plastposer og - folie
 • plastbegre, tuber og flasker fra mat, drikke og andre produkter
 • plastflasker og tuber fra vaskemidler og hygieneprodukter
 • snusbokser
 • blomsterpotter av plast

Vanlige gjenstander av plast skal ikke i lilla pose. Eksempler er oppvaskbørster, tannbørster og plastleker. Dette kan kastes i restavfallet eller leveres til en gjenvinningsstasjon.

Isopor skal heller ikke i lilla pose. Mindre mengder kan kastes i restavfallet, mens større mengder kan leveres på en gjenvinningsstasjon.

Hvis du er usikker på om noe er plastavfall kan du søke det opp i databasen til sortere.no.

Hva skal i restavfallet?

Restavfall er avfallet som ikke kan sorteres andre steder. Vi deler ikke ut egne restavfallsposer. Du kan i stedet bruke en vanlig handlepose eller plastpose på rull, men det er viktig at den er solid. Du kan ikke bruke sekker eller andre poser som er større enn en handlepose.

Eksempler på restavfall er

 • bleier, bind, tamponger, kondomer, våtservietter og andre hygieneprodukter.
 • små mengder blomster og potteplanter. Større mengder kan du levere til et hageavfallsmottak.
 • plastleker, tannbørster, oppvaskbørster og annen plast som ikke er emballasje.
 • gavepapir og gavebånd.
 • sigarettsneiper og snus.
 • produkter som er merket «nedbrytbare» eller «komposterbare».
 • emballasje av blandingsmateriale, som kaffe og snacksposer med sølvfilm inni.

Hvis du er usikker på om noe er restavfall kan du søke det opp i databasen til sortere.no.

Batterier

Hver uke brenner det i avfallsanlegg og renovasjonsbiler på grunn av batterier som er kastet i restavfallet eller papiravfallet. Batterier har alltid litt energi i seg, selv om de virker tomme. Det gjør at de kan skape en eksplosiv brann og antenne annet avfall når de komprimeres.

Derfor er det viktig å sortere dem riktig. Alle batterier kan leveres tilbake til en butikk som selger samme type batterier. De kan også leveres til alle gjenvinningsstasjonene våre. Sett gjerne en teipbit på hver pol på batteriet, slik at polene ikke kan gnisse mot andre batterier eller overflater.

Farlig avfall

Farlig avfall er en samlebetegnelse for avfall som kan være skadelig for mennesker, dyr og miljø hvis det ikke behandles riktig. Du kan levere farlig avfall til gjenvinningsstasjonene våre, eller til selvbetjente miljøstasjoner som står rundt i byen. Dette er låste containere som ofte står ved en bensinstasjon, og du får nøkkelen av de ansatte på stasjonen. Du finner en oversikt over miljøstasjonene i kartet til sortere.no.

Vær oppmerksom på at noen stasjoner ikke kan ta imot alle typer farlig avfall.

Vi tilbyr også gratis henting av farlig avfall hos borettslag, sameier og velforeninger.

Eksempler på farlig avfall er

 • maling, beis, lakk, lim, kjemikalier og motorolje
 • sprayflasker, trykkbeholdere, gass og propanbeholdere
 • impregnert trevirke
 • lyspærer (de kan også leveres tilbake til en butikk som selger lyspærer)

Lystgassbeholdere

De siste årene har det vært en stor økning i lystgassbeholdere som ligger rundt i byen. Dette er industriell gass som enkelte bruker som rusmiddel. Hvis du oppdager slike flasker, kan du registrere dem hos Bymelding. Da blir flaskene hentet av Bymiljøetaten eller bydelen så fort de har mulighet. Du kan også levere dem til de store gjenvinningsstasjonene våre.

Det er viktig at gassbeholderne aldri kastes i vanlige avfallsbeholdere hjemme eller i offentlige beholdere i parker og andre steder byen. Da havner de til slutt i store gjenvinningsanlegg hvor de fører til eksplosjoner og brannfare.

Elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk og elektronisk avfall er alt fra kabler og mobiltelefoner til kjøleskap og andre hvitevarer. Disse produktene er bokstavelig talt gullgruver som inneholder masse metaller og mineraler som vi både kan og må bruke om igjen.

Mobiltelefonen din inneholder opptil 60 ulike metaller: gull, sølv, kobber, nikkel, aluminium, wolfram, silisium, for å nevne noen. Dette er ikke-fornybare ressurser – det vil si at jorda til slutt går tom for dem.

Ved å levere EE-avfall til gjenvinning, kan vi i stedet bruke alle de verdifulle stoffene om og om igjen. Du kan levere det til alle stasjonene våre, og til alle butikker som selger samme type vare. De er forpliktet til å ha et retursystem for det de selger.

Klær, sko og andre tekstiler

I Oslo kan du levere både brukbare og ødelagte klær og tekstiler i tekstilboksene som står rundt omkring i byen – så lenge boksen står sammen med et returpunkt for glass- og metallemballasje.

Sko, vesker, belter og annet tilbehør skal i restavfallet hvis det er ødelagt. Alt du leverer skal være rent (vasket) og tørt, og i en pose eller sekk med dobbelt knute.

Våte/fuktige/sølete klær og tekstiler (for eksempel klær med malingsøl) er restavfall. Hvis de leveres sammen med klær og tekstiler, kan fukten ødelegge kvaliteten på de tørre, slik at alt ender med å bli kastet.

Papp, papir og drikkekartong

Alle boliger har en egen beholder til papp- og papiravfall. Alt av papp, papir og drikkekartong skal legges rett i beholderen, uten poser. Papp må brettes før det kastes.

Oslo er med i Returkartonglotteriet. Skriv navn og telefonnummer på kartongen, og kast dem sammen med papp- og papiravfallet. Da er du med i trekningen om 100.000 kroner.

Oslo kommune tilbyr ikke sikker makulering av papirdokumenter.

Medisiner og medinsk utstyr

Utgåtte medisiner eller medisiner du ikke trenger lenger, skal leveres til et apotek for trygg behandling. Mange medisiner inneholder stoffer som er skadelig for miljøet, og skal ikke slippes ut via luft (forbrenning) eller vann (hvis man heller medisinene i avløpet).

Medisinsk utstyr regnes stort sett som restavfall. Dersom utstyret er elektronisk (pumper o.l.), så leveres de som elektrisk/elektronisk avfall til en gjenvinningsstasjon.

Sorteringsguide og sortere.no

Dersom du vil ha en oversikt over ulike typer avfall, og hvor det kan leveres, kan du bruke sorteringsguiden vår. Hos sortere.no kan du også søke opp enkelte ting du ønsker å levere, og finne ut hvordan det kan kildesorteres.

Sorteringsguide (PDF 5,8MB)

Ja, takk - nei, takk (plakat til å henge i avfallsrom)

Forenklet sorteringsguide (plakat til å henge i avfallsrom)

Recycling guide - English version