Brann- og redningsetaten

Om Brann- og redningsetaten

Brann- og redningsetaten arbeider for at Oslo skal være den mest brannsikre byen i landet. Vårt mål er å ha 0 branndøde, 0 storulykker og 0 arbeidsulykker på egne mannskaper.

Beredskap

Oslo skal ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker. Over 50 brannkonstabler, 16 brannbiler og én brannbåt er til en hver tid på vakt i Oslo, klar til å rykke ut for å redde liv og verdier.

Brann- og redningsetaten har syv døgnbemannede brannstasjoner i Oslo. I tillegg drifter etaten felles døgnbemannet nødmeldesentral (110-sentral) for Oslo, Asker og Bærum.

Etatens brannstasjoner er lokalisert på: Briskeby, Smestad, Sagene, Grorud, Bryn (midlertidig stasjon på Eikenga), Sentrum brannstasjon (ny i 2023) og Kastellet. I tillegg har vi en brannbåt og IUA-båt på Vippetangen og et kurs- og kompetansesenter på Lahaugmoen. Den midlertidige brannstasjonen på Marienlyst fungerer som kombinert vaskehall og lager for beredskapsutstyr med mer inntil videre.

Døgnbemanning og utrykning

Ved branner, ulykker og katastrofer, er det vår døgnbemannede 110-sentral som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen.

I gjennomsnitt tar det ca. 7 minutter fra en nødtelefon besvares, til den første brannbilen er på stedet. Når det virkelig gjelder, går det ofte enda raskere. I Oslo har vi i gjennomsnitt ca. 1,5
utrykninger pr time gjennom året.

Forebygging og brannsikkerhet

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i Oslo. Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte gruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede), som statistisk sett har størst risiko for å dø i brann.

God brannsikkerhet i Oslos gamle bygårder, i storindustrien og i utelivsbransjen er også høyt prioritert. Våre feiere kontrollerer piper og ildsted, og informerer daglig byens befolkning om brannsikkerhet.

Ledergruppe

Ledergruppen i Brann- og redningsetaten består av Jon Myroldhaug (brannsjef), Joakim Hagem Lystad (sjef beredskapsavdelingen), Gry Sjølie (sjef brannforebyggende avdeling), Hege Hammer (sjef administrasjonsavdelingen) og Sigurd Folgerø Dalen (kommunikasjonssjef).

Kontakt Brann- og redningsetaten

Pressekontakter

Medielinje 110-sentralen
Pågående hendelser (døgnbemannet).
Telefon
Pressevakt (ingen SMS)
Brannsikkerhet, større hendelser, generelle spørsmål (hverdager 08:00-16:00).
Mobil
Vakthavende stabssjef
Større hendelser (døgnbemannet).
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 876 820 102.

Faktura til Oslo kommune.

Kontakt

E-post
postmottak@bre.oslo.kommune.no
Postadresse:
Brann- og redningsetaten, Østensjøveien 27
0661 Oslo
Besøksadresse:
Østensjøveien 27
0661 Oslo