Brann- og redningsetaten

Kontakt

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 OSLO

Besøksadresse

Arne Garborgs plass 1, 0179 OSLO

Inngang fra Grubbegata

Brann- og redningsetaten

Brann- og redningsetaten arbeider for at Oslo skal være den mest brannsikre byen i landet. Vårt mål er å ha 0 branndøde, 0 storulykker og 0 arbeidsulykker på egne mannskaper.

Beredskap

Oslo skal ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker. Over 50 brannkonstabler, 16 brannbiler og én brannbåt er til en hver tid på vakt i Oslo, klar til å rykke ut for å redde liv og verdier.

Brann- og redningsetaten har syv døgnbemannede brannstasjoner i hele Oslo: Hovedbrannstasjonen i sentrum, Briskeby (under oppussing, midlertidig stasjon på Marienlyst), Smestad, Sagene, Grorud, Bryn (under oppussing, midlertidig stasjon på Eikenga) og Kastellet. I tillegg har vi en havnebrannstasjon på Vippetangen og et kurs- og kompetansesenter på Lahaugmoen.

Døgnbemanning og utrykning

Ved branner, ulykker og katastrofer, er det vår døgnbemannede 110-sentral som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen.

I gjennomsnitt tar det 7 minutter fra en nødtelefon besvares, til den første brannbilen er på stedet. Når det virkelig gjelder, går det ofte enda raskere. I 2020 rykket vi ut på 12 586 hendelser, i gjennomsnitt 1,43 oppdrag i timen.

Forebygging og brannsikkerhet

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i Oslo. Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte gruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede), som statistisk sett har størst risiko for å dø i brann.

God brannsikkerhet i Oslos gamle bygårder, i storindustrien og i utelivsbransjen er også høyt prioritert. Våre feiere kontrollerer piper og ildsted, og informerer daglig byens befolkning om brannsikkerhet.

Ledergruppe

Ledergruppen i Brann- og redningsetaten består av Jon Myroldhaug (brannsjef), Espen Scavenius (sjef beredskapsavdelingen), Hege Hammer (sjef brannforebyggende avdeling), Einar Bakkevig (sjef administrasjonsavdelingen) og Sigurd Folgerø Dalen (kommunikasjonssjef).

Kontakt Brann- og redningsetaten
KontaktpunktTelefonnummerE-post
110-sentralen67 12 88 00Send e-post
Generelle henvendelser21 80 21 80Send e-post
Bekymringsmeldingerbranntips.no
Kundesenter boligtilsyn og feiing23 46 97 70Send e-post
Kundesenter alarmtilkobling21 80 21 80Send e-post
Kurs og opplæring21 80 21 80Send e-post

 

Pressekontakter

Medielinje 110-sentralen

Pågående hendelser (døgnbemannet).

Telefon: 67 12 88 66

E-post:

Pressevakt (ingen SMS)

Brannsikkerhet, større hendelser, generelle spørsmål (hverdager 08:00-16:00).

Mobilnummer: 98 22 59 03

E-post:

Vakthavende stabssjef

Større hendelser (døgnbemannet).

Mobilnummer: 98 22 58 10

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 876 820 102.

Faktura til Oslo kommune.