Jobbe som brannkonstabel

Vi har som regel opptak en gang i året og da som oftest på høsten. Hvor mange vi skal ansette avhenger av behov.

Følg med på brannjobb.no for utlysning til årets opptak.

Aktuelle søkere blir innkalt til tester hos oss. Resultatene fra disse testene vil bli vurdert sammen med din søknad og CV. Selv om du klarer testene, er det ikke garantert at du går videre til neste runde.

Søknad og CV blir vurdert av personer som setter hver sin poengsum. Resultatene fra testene gir en ny poengsum, som legges sammen med poengene fra søknad og CV.

De kandidatene som har den høyeste totalsummen går videre til neste opptaksrunde. Opptaket avsluttes med et intervju, hvor personlig egnethet og holdninger blir tungtveiende.

Opptak til brannkonstabel

Her finner du mer informasjon om opptaket til brannkonstabel. Der har vi svart ut mange av spørsmålene vi får i forbindelse med opptak til brannkonstabel.

Opptaksprosess

 1. Utlysning
 2. Første seleksjon
 3. Andre seleksjon på Lahaugmoen kurs og kompetansesenter (LKKS)
 4. Intervju og kjøreferdighetstest
 5. Helseundersøkelse hos bedriftshelsetjeneste

Merk! Prosessen kan avvike fra beskrivelsen på denne siden.

Før du søker

Vi mottar veldig mange søknader. For å få oversikt over kvalifiserte søkere, må du svare på 18 spørsmål i Webcruiter. Svarer du ja på et spørsmål, må du huske å laste opp dokumentasjon som viser at du faktisk har den gitte kvalifikasjonen. Dersom du lar være å laste opp dokumentasjon (vitnemål, fagbrev, svennebrev, kurs, sertifikater, attester eller lignende) vil ikke søknaden din bli vurdert.

Søknadsprosessen er omfattende. Begynn derfor tidlig med å tenke gjennom hva du må ha tilgjengelig i digitalt format før du logger deg inn i Webcruiter:

 1. Ha all dokumentasjon (vitnemål, fagbrev, svennebrev, kurs, sertifikater, attester eller lignende) tilgjengelig i digitalt format slik at du kan laste dem opp som vedlegg.
 2. Søk i god tid før fristen går ut! Hvert år opplever vi kandidater som ikke rekker søknadsfristen og dessverre ikke blir vurdert.

Generelle krav til deg som søker

Du må kunne dokumentere følgende ved søknadsfrist:

 • Fullført og bestått videregående utdanning. (vitnemål, fagbrev eller svennebrev i et håndverksfag.)
 • Minimum to års arbeidserfaring i 100 prosent stilling.
 • Førerkort klasse B uavbrutt i minimum to år.

Videre må søkere:

 • Kunne framvise førerkort klasse C og BE, samt båtførerbevis, ved tiltredelse, eller senest seks måneder etter tiltredelse.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ha god helse (må dokumenteres med egenerklæring for helse, se link lenger ned)
 • Være fysisk og psykisk robust
 • Være svømmedyktig
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha gode holdninger
 • Bør ha god lokalkunnskap i Oslo
 • Må kunne fremskaffe uttømmende politiattest

Merk! Søkere som kan bli innkalt til førstegangstjeneste diskvalifiseres.

Søkere uten bestått videregående utdanning kan vurderes på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om hvordan du søker på bakgrunn av realkompetanse.

Vi er spesielt interessert i søkere med:

 • Relevant fagbrev/yrkespraksis
 • Brannkonstabelutdannelse
 • Yrkessjåfører med sertifikat C
 • Redningsdykkersertifikat klasse R
 • Sertifikat for maritim Restricted Operator Certificate (ROC)
 • Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6
 • Teoretisk/teknisk utdannelse som kan tilpasses Brann- og redningsetatens arbeids- og ansvarsområder
 • Flerkulturell forståelse (språk, kultur, kunnskap)

Vi har behov for personer med kompetanse fra flere ulike fagfelt. Vi rekrutterer fra forskjellige yrkesgrupper som faglært brannpersonell, militær bakgrunn, sjåføryrke og omsorgsarbeidere. Vi ønsker både nye aspiranter og ferdigutdannede brannkonstabler fra andre brannkorps.

Fysiske opptakskrav og tester

Dette er et utvalg av de testene vi benytter oss av i løpet av første og andre seleksjon. Hvilke tester som benyttes og innholdet i de varierer fra opptak til opptak.

Utholdenhetstest:

Løpetest avhengig av lokasjon på rundt 3200 meter på under 15 minutter.
Husk å ta med utfylt helsedokumentasjon.

Høyde:

Test av høydetoleranse.

Røykdykkerrelatert test:

Testen har som mål å kartlegge kandidatens romfølelse og evne til å orientere seg.

Klaustrofobi:

Ingen videre informasjon gis.

Tredemølle:

Du utfører testen med en vekt på til sammen 23 kilo som består av utrykningsbukse, utrykningsjakke og 2x4-liters flaskepakke for røykdykkere. Tredemølla går på konstant hastighet på 6,2 km/t med økende stigning på båndet:

 • 0-1. minutt: Stigning 2,5 grader
 • 1.-2. minutt: Stigning 4 grader
 • 2.-8. minutt: Stigning 7 grader

Styrke:

Testen består av tre øvelser, og gjennomføres med samme påkledning som tredemølletesten (23 kilo). Øvelsen med opptrekk utføres uten flaskepakke.

 • Minimum 7 armhevninger med skulderbreddes avstand mellom hendene.
 • Minimum 15 dype knebøy med tåhev.
 • Minimum 7 horisontale opptrekk med undertak. Skal utføres med rett, horisontal kropp.

Yrkesrelatert styrke:

I denne delen prøver vi deg i stressmestring, tungt fysisk arbeid og evnen til å beholde konsentrasjonen.

Praktisk test:

Praktisk prøve hvor vi tester hvor løsningsorientert du er i møte med utfordringer du kan møte i arbeidet. Oppgavene kan endres fra år til år.

Samhandlingstest:

Testen har til hensikt å teste blant annet

 • Samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Holdninger og verdier
 • Rolleforståelse

Svømmetest:

 • Svømme 400 meter, fritt valg av svømmeteknikk.
 • Svømme 12 meter under vann.
 • Svømme, dykke for opphenting av dukke, transportere dukken inn til grunn del.
 • Svømme med ansiktet ned i vannet med dykkemaske og snorkel.

Helseundersøkelse:

Før eventuell ansettelse, sendes du til Brann- og redningsetatens bedriftshelsetjeneste for en målrettet helseundersøkelse. Arbeidstilsynets veiledning for helsemessige krav som settes til røyk- og kjemikaliedykkere for at de skal kunne anses å være helsemessig skikket til arbeidet finner du på Arbeidstilsynets nettsider.

Hva skjer videre?

Etter ansettelse må du innen seks måneder:

 • Ta førerkort klasse C og BE for egen regning (om du ikke har dette)
 • Gjennomføre Brann- og redningsetatens interne kurs

Alle nye brannkonstabler får tildelt en veileder. Nødvendig opplæring får du gjennom et opplæringsprogram.

Aspirantkurs eller introkurs for ferdigutdannede

Din første oppgave som brannkonstabel er å delta på aspirant- eller introkurs. Her lærer du om bruk av utstyr, vaktsystem, roller, kultur og holdninger.

Røykdykkerkurs

Etter aspirantkurset og en periode på vakt vil du delta på vårt interne røykdykkerkurs.

Utrykningskjøring

Kode 160-kurs (utrykningskjøring) for dem som ikke har dette. De som allerede har dette kurset, må igjennom et kortere internt kurs med oppkjøring.

Grunnkurs

Du lærer grunnleggende ferdigheter innen brannslokking og redningsteknikk. Ved fullført grunnkurs er du ferdig utdannet brannkonstabel, røyk- og kjemikaliedykker.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på brannkonstabel@bre.oslo.kommune.no.

Dokumentasjon du må legge ved i søknaden

Når du har logget deg inn i Webcruiter, og har fylt inn CV-en, vil du bli bedt om å svare “Ja” eller” Nei” på spørsmålene under. I de tilfellene du svarer “Ja”, må du huske å laste opp dokumentasjon.

Les gjennom listen under for å se hva slags dokumentasjon du må sikre at du har tilgjengelig digitalt når du begynner søkeprosessen i Webcruiter.

 1. Jeg har mer enn 2 års arbeidserfaring innen søknadsfrist. (Skolegang, læretid og førstegangstjeneste regnes ikke som arbeidserfaring.)
 2. Jeg har hatt førerkort klasse B uavbrutt i to år og legger ved kopi av førerkort.
 3. Jeg har bestått videregående utdanning og legger ved vitnemål eller fagbrev/svennebrev i min søknad. NB! Må være lastet opp innen søknadsfrist for at søknaden skal bli vurdert.
 4. Jeg har ikke bestått videregående utdanning og søker på bakgrunn av realkompetanse og legger ved dokumentasjon på dette. NB! Må være lastet opp innen søknadsfrist for at søknaden skal bli vurdert!
 5. Jeg har førerkort kl. BE innen søknadsfrist og legger ved dokumentasjon på dette.
 6. Jeg har førerkort kl. C innen søknadsfrist og legger ved dokumentasjon på dette.
 7. Jeg har førerkort kl. CE innen søknadsfrist og legger ved dokumentasjon på dette.
 8. Jeg har kode 160 i mitt førerkort innen søknadsfrist og legger ved dokumentasjon på dette.
 9. Jeg har Nettbasert kurs i brannvern innen søknadsfrist og legger ved dokumentasjon på dette.
 10. Jeg har sportsdykkersertifikat innen søknadsfrist og legger ved dokumentasjon på dette.
 11. Jeg har yrkesdykkersertifikat innen søknadsfrist og legger ved dokumentasjon på dette.
 12. Jeg har båtførerprøven innen søknadsfrist og legger ved dokumentasjon på dette.
 13. Jeg har D6 sertifikat innen søknadsfrist, og legger ved dokumentasjon på dette.
 14. Jeg har ROC sertifikat innen søknadsfrist, og legger ved dokumentasjon på dette.
 15. Jeg har grunnkurs heltid fra Norges Brannskole innen søknadsfrist, og legger ved dokumentasjon på dette.
 16. Jeg har grunnkurs deltid fra Norges Brannskole innen søknadsfrist, og legger ved dokumentasjon på dette.
 17. Jeg har 250-timers BRP utdanning gjennom forsvaret innen søknadsfrist, og legger ved dokumentasjon på dette.
 18. Jeg kan svømme 400 meter på under 12 minutter og løpe 3200 meter på under 15 minutter.