Til innhold

Jobbe som brannkonstabel

Faktaboks

 • Vil du jobbe hos oss? Følg med på brannjobb.no

Jobbe som brannkonstabel

Her kan du lese om fjorårets opptaksprosess. Vi har som regel opptak en gang i året. Hvor mange vi skal ansette avhenger av behov. Opptaket vil sannsynligvis foregå på samme tidspunkt i år som i fjor.

Følg med på brannjobb.no for utlysning til årets opptak.

De fysiske kravene er veiledende og teller sammen med søknaden og CV-en din. Selv om du klarer testene, er det ikke garantert at du går videre til neste runde.

Søknad og CV blir vurdert av fire personer som setter hver sin poengsum. Resultatene fra testene gir en ny poengsum, som legges sammen med poengene fra søknad og CV.

De kandidatene som har den høyeste totalsummen går videre til neste opptaksrunde. Opptaket avsluttes med et personlig intervju, hvor personlig egnethet og holdninger blir tungtveiende.

Fjorårets opptaksprosess

 1. Utlysning: Fredag 2. september 2016
 2. Søknadsfrist: 19. september 2016
 3. Testløp på Sognsvann: 11. oktober 2016
 4. Test av kandidater på Lahaugmoen kurs og kompetansesenter (LKKS): Uke 43, 44 og 45 i 2016
 5. Svømmetest: 16. og 17. november (se fysiske opptakskrav lenger ned).
 6. Intervju og kjøreferdighetstest: Uke 47, 48 og 49 i 2016
 7. Tilbud om ansettelse vil bli sendt ut: 2. januar 2017

I 2017 vil det ansettes to kull: 

Kull 1: Ferdigutdannede brannkonstabler, oppstart uke 18, 2017
Kull 2: Aspiranter, oppstart uke 36, 2017
Alle kandidater følger samme opptaksprosess.

Før du søker

Når du klikker på “søk stilling” i stillingsannonsen går du videre inn i jobbsøkersystemet Webcruiter. Her skal du lage CV-en, skrive søknadstekst og laste opp vedlegg. Vi tar ikke i mot søknader per e-post eller post.

Vi mottar veldig mange søknader. For å få oversikt over kvalifiserte søkere, må du svare på 17 spørsmål i Webcruiter. Svarer du ja på et spørsmål, må du huske å laste opp dokumentasjon som viser at du faktisk har den gitte kvalifikasjonen. Dersom du lar være å laste opp dokumentasjon (vitnemål, fagbrev, svennebrev, kurs, sertifikater og attester) vil ikke søknaden din bli vurdert. Ta en titt på  “ spørsmålene” nederst på siden.

Søknadsprosessen er omfattende. Begynn derfor tidlig med å tenke gjennom hva du må ha tilgjengelig i digitalt format før du logger deg inn i Webcruiter:

 1. Lag en kladd av søknadsteksten i et annet program (f.eks. Word) slik at du enkelt kan klippe og lime teksten inn i Webcruiter.
 2. Det samme gjelder for CV-en din. Ha innholdet lett tilgjengelig slik at du kan klippe og lime inn i Webcruiter. Det holder ikke å laste opp CV-en som vedlegg. Du må fylle ut felter i systemet.
 3. Ha all dokumentasjon (for eksempel vitnemål, fagbrev, svennebrev, kurs, sertifikater og attester) tilgjengelig i digitalt format slik at du kan laste dem opp som vedlegg.
 4. Søk i god tid før fristen går ut! Hvert år opplever vi kandidater som ikke rekker søknadsfristen og dessverre ikke blir vurdert.

Generelle krav til deg som søker

Du må kunne dokumentere følgende ved søknadsfrist:

 • Fullført og bestått videregående utdanning. (vitnemål, fagbrev eller svennebrev i et håndverksfag.)
 • Minimum to års arbeidserfaring i 100 prosent stilling.
 • Førerkort klasse B uavbrutt i minimum to år.

Videre må søkere:

 • Kunne framvise førerkort klasse C og BE, samt båtførerbevis, ved tiltredelse, eller senest tre måneder etter tiltredelse
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ha god helse (må dokumenteres med helse- og egenerklæring, se link lenger ned)
 • Ha god fysikk
 • Være svømmedyktig
 • Samarbeide godt med andre
 • Ha gode holdninger
 • Bør ha god lokalkunnskap i Oslo
 • Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest

NB! Søkere som kan bli innkalt til førstegangstjeneste diskvalifiseres.

Søkere uten bestått videregående utdanning kan vurderes på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om hvordan du søker på bakgrunn av realkompetanse.

Vi er spesielt interessert i søkere av begge kjønn med:
 

 • Relevant fagbrev/yrkespraksis
 • Brannkonstabelutdannelse
 • Yrkessjåfører med sertifikat C
 • Redningsdykkersertifikat klasse R
 • Sertifikat for maritim Restricted Operator Certificate (ROC)
 • Fritidsbåtskippersertifikat eller sertifikat for større fartøy, samt erfaring som fører av båttypene
 • Teoretisk/teknisk utdannelse som kan tilpasses Brann- og redningsetatens arbeids- og ansvarsområder 
 • Flerkulturell forståelse (språk, kultur, kunnskap)

Vi har behov for personer med kompetanse fra flere ulike fagfelt. Vi rekrutterer fra forskjellige yrkesgrupper som faglært brannpersonell, militær bakgrunn, sjåføryrke og omsorgsarbeidere. Vi ønsker både nye aspiranter og ferdigutdannede brannkonstabler fra andre brannkorps.

Fysiske opptakskrav og tester

Kondisjon:

Sognsvann rundt (3,2 km) på under 15 minutter.
Husk å ta med utfylt helsedokumentasjon.

Høyde:

Gang i høy stige, samt kunne utføre en oppgave i høyden

Røykdykkerrelatert test:

Testen har som mål å kartlegge kandidatens romfølelse og evne til å orientere seg.

Klaustrofobi:

Ingen videre informasjon gis.

Tredemølle:

Du utfører testen med en vekt på til sammen 23 kilo som består av utrykningsbukse, utrykningsjakke og 2x4-liters flaskepakke for røykdykkere. Tredemølla går på konstant hastighet på 6,2 km/t med økende stigning på båndet:

 • 0-1. minutt: Stigning 2,5 grader
 • 1.-2. minutt: Stigning 4 grader
 • 2.-8. minutt: Stigning 7 grader

Styrke:

Testen består av tre øvelser, og gjennomføres med samme påkledning som tredemølletesten (23 kilo). Øvelsen med opptrekk utføres uten flaskepakke.

 • Minimum 7 armhevninger med skulderbreddes avstand mellom hendene.
 • Minimum 15 dype knebøy med tåhev.
 • Minimum 7 horisontale opptrekk med undertak. Skal utføres med rett, horisontal kropp.

Yrkesrelatert styrke:

 • I denne delen prøver vi deg i stressmestring, tungt fysisk arbeid og evnen til å beholde konsentrasjonen.

Teori:

 • Norskkunnskaper
 • Praktisk regning
 • Allmennkunnskaper
 • Lokalkunnskaper (hovedveinettet, områder i Oslo)
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Klasse B teori

Praktisk test:

Praktisk prøve hvor vi tester hvor løsningsorientert du er i møte med utfordringer du kan møte i arbeidet. Oppgavene kan endres fra år til år.

Svømmetest:

 • Svømme 100 meter, fritt valg av svømmeteknikk.
 • Svømme 12 meter under vann.
 • Svømme, dykke for opphenting av dukke, transportere dukken inn til grunn del.
 • Svømme med ansiktet ned i vannet dykkemaske og snorkel, dykke for opphenting av gjenstand.

Medisinsk test:

Før eventuell ansettelse, sendes du til Brann- og redningsetatens bedriftshelsetjeneste for en målrettet helseundersøkelse.

Hva skjer videre?

Etter ansettelse må du innen tre måneder:

 • Ta førerkort klasse C og BE for egen regning (om du ikke har dette)
 • Gjennomføre Brann- og redningsetatens interne kurs

Alle nye konstabler får tildelt en veileder. Nødvendig opplæring får du gjennom et toårig opplæringsprogram fordelt på tre moduler.

Modul 1 (Aspirantkurs eller introkurs for ferdigutdannede)

Din første oppgave som brannkonstabel er å delta på aspirant- eller introkurs. Her lærer du om bruk av utstyr, vaktsystem, roller, kultur og holdninger.

Modul 2 (Utrykningskjøring)

Kode 160-kurs (utrykningskjøring) for dem som ikke har dette. De som allerede har dette kurset, må igjennom et kortere internt kurs med oppkjøring.

Modul 3 (Grunnkurs)

Du lærer grunnleggende ferdigheter innen brannslokking og redningsteknikk. Ved fullført grunnkurs er du ferdig utdannet brannkonstabel, røyk- og kjemikaliedykker.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på brannkonstabel@bre.oslo.kommune.no.

Dokumentasjon du må legge ved i søknaden

Når du har logget deg inn i Webcruiter, og har fylt inn CV-en, vil du bli bedt om å svare “Ja” eller” Nei” på spørsmålene under. I de tilfellene du svarer “Ja”, må du huske å laste opp dokumentasjon. Les gjennom listen under for å se hva slags dokumentasjon du må sikre at du har tilgjengelig digitalt når du begynner søkeprosessen i Webcruiter.

 1. Jeg har mer enn 2 års arbeidserfaring i heltidsstilling per 19.09.2016.( Skolegang og læretid regnes ikke som arbeidserfaring.)
 2. Jeg har hatt førerkort klasse B uavbrutt siden 19.09.2014 og legger ved kopi av førerkort.
 3. Jeg har bestått videregående utdanning og legger ved vitnemål eller fagbrev/svennebrev i min søknad. NB! Må være lastet opp innen 19.09.2016 for at søknaden skal bli vurdert.
 4. Jeg har ikke bestått videregående utdanning og søker på bakgrunn av realkompetanse og legger ved dokumentasjon på dette. NB! Må være lastet opp innen 19.09.2016 for at søknaden skal bli vurdert!
 5. Jeg har førerkort kl. BE per 19.09.2016 og legger ved dokumentasjon på dette.
 6. Jeg har førerkort kl. C per 19.09.2016 og legger ved dokumentasjon på dette.
 7. Jeg har førerkort kl. CE per 19.09.2016 og legger ved dokumentasjon på dette.
 8. Jeg har kode 160 i mitt førerkort per 19.09.2016 og legger ved dokumentasjon på dette.
 9. Jeg har Nettbasert kurs i brannvern per 19.09.2016 og legger ved dokumentasjon på dette.
 10. Jeg har sportsdykkersertifikat per 19.09.2016 og legger ved dokumentasjon på dette.
 11. Jeg har yrkesdykkersertifikat per 19.09.2016 og legger ved dokumentasjon på dette.
 12. Jeg har båtførerprøven per 19.09.2016 og legger ved dokumentasjon på dette.
 13. Jeg har D5L sertifikat per 19.09.2016, og legger ved dokumentasjon på dette.
 14. Jeg har ROC sertifikat per 19.09.2016, og legger ved dokumentasjon på dette.
 15. Jeg har grunnkurs heltid fra Norges Brannskole per 19.09.2016, og legger ved dokumentasjon på dette.
 16. Jeg har grunnkurs deltid fra Norges Brannskole per 19.09.2016, og legger ved dokumentasjon på dette.
 17. Jeg har 250-timers BRP utdanning gjennom forsvaret per 19.09.2016, og legger ved dokumentasjon på dette.