Informasjon om opptak til brannkonstabel

Hvordan kan jeg forberede meg til å bli brannkonstabel?

Konkurransen om å få jobb hos oss er hard og vi får mange godt kvalifiserte søkere. Vi anbefaler søkere å lese nøye gjennom informasjonen på siden jobbe som brannkonstabel. Her står generelle krav for å søke jobb hos oss, samt kvalifikasjoner som kan gi deg et konkurransefortrinn.

Sørg for å holde deg i god fysisk form og vurder om du vil ta noen kurs eller sertifikater for å øke dine sjanser for jobb i Brann- og redningsetaten.

Jeg har ikke fullt to års arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring, kan jeg allikevel søke?

To års relevant arbeidserfaring er et minimumskrav og oppfyller du ikke dette kravet på tidspunktet søknadsfristen utløper, må du vente til neste anledning.

Kan jeg sende inn søknaden på e-post?

Det kan kun søkes på våre stillinger i tidsrommet de er utlyst. Følg med på brannjobb.no for utlysning av våre stillinger. Søknaden leveres via jobbsøkerportalen til Webcruiter.

Må førerkort klasse BE og C være bestått før man søker jobb?

Har du ikke sertifikatene nå, kan du fortsatt søke. Da forplikter du deg til å ta dem, for egen regning, senest seks måneder etter en eventuell tiltredelse. Husk at du i søknadsprosessen ikke krysser ja for kompetanse du ikke innehar til søknadsfrist.

Har dere noen aldersgrense for å kunne søke jobb?

Vi setter ingen aldersgrense for å søke jobb hos oss. Allikevel blir nedre aldersgrense 20 år fordi man må ha hatt førerkort klasse B i to år uavbrutt.

Må jeg ha gjennomført førstegangstjeneste?

Vi har ingen krav om at søkere må ha gjennomført førstegangstjeneste, men søkere som kan bli innkalt til førstegangstjeneste diskvalifiseres.

Teller førstegangstjeneste som arbeidserfaring?

Nei, førstegangstjeneste teller ikke som arbeidserfaring.

Har dere noen krav til språkkunnskap?

Det er et krav at søkerne behersker norsk muntlig og skriftlig. Alle ordrer gis på norsk, så dette er et sikkerhetskrav. Ettersom Oslos beboere representerer mange ulike språk, vil det være et pluss for søkere som behersker flere språk.

Jeg har noe nedsatt funksjonsevne grunnet lidelse/sykdom, er det noe håp for meg å kunne jobbe som brannkonstabel?

Arbeidstilsynet stiller en rekke helsekrav til røykdykkere. Alle som kommer videre til opptakstester hos oss må medbringe helseattest fra lege. Søkere som blir innstilt til jobben må gjennom endelig helseundersøkelse hos bedriftshelsetjenesten før de får tilbud om jobb.

Er man nødt til å bo i Oslo kommune for å jobbe hos dere?

Vi har ingen krav til avstand, men det må være praktisk mulig å møte opp til vakt klokken 08:00 og 17:00. Dagpendleavstand til Oslo er å anbefale.

Hvordan skal man dokumentere når man har hatt fulltidsstilling i over to år?

Dette kan dokumenteres med kontrakt, lønnslipper, attest, bekreftelse fra arbeidsgiver eller lignende.

Hva diskvalifiserer meg?

  • Gå inn på siden «Jobbe som brannkonstabel» og les om «Generelle krav til deg som søker». Inntil du eventuelt oppfyller disse kravene vil ikke din søknad bli vurdert.
  • Søkere som ikke kan levere uttømmende politiattest og god vandel
  • Søkere som ikke får godkjent helsesertifisering av bedriftshelsetjenesten

Hvordan er prosessen videre om man er så heldig å bli plukket ut til å få være med på opptak?

I 2021 ble rundt 100 søkere invitert til å løpe rundt Sognsvann. Omtrent 80 av deltakerne på Sognsvann ble plukket ut til en mer omfattende testing, hvor det blant annet ble gjennomført: styrketest, tredemølletest, arbeidsrelatert test, klaustrofobitest, høydetest, samhandlingstest og svømmetest.

De som kommer videre herfra må senere gjennom en kjøretest og intervju. Les mer om våre tester på jobbe som brannkonstabel.

Er det samme styrkekrav på opptaksprøven for jenter og gutter?

Vi stiller samme krav til alle søkere på alle tester.

Hva slags tester må man gjennom for å få jobb hos dere?

Vi har en omfattende opptaksprosess hvor aktuelle kandidater må gjennom mange ulike tester. Dette er godt beskrevet på jobbe som brannkonstabel.

Hvordan skaffer jeg politiattest?

De søkere som får tilbud om jobb, må fremvise uttømmende politiattest.

Arbeidstid/skiftplan

Vi har turnus med dagvakter fra 08:00 til 17:00, og kveldsvakter fra 17:00 til 08:00. Mandag, fredag, lørdag og søndag jobber vi 24-timersvakter. Vi har to til tre vakter hver uke og turnusen går over fire uker. Sammensetningen av helg/dag/kveld varierer fra uke til uke. Helgevakt annenhver uke.

Arbeidstid/skiftplan
Uke 1Uke 2Uke 3Uke 4
Mandag – dagvaktOnsdag - dagvaktTirsdag - dagvaktMandag - kveldsvakt
Tirsdag - kveldsvaktFredag – kveldsvaktOnsdag – kveldsvaktTorsdag – dagvakt
Torsdag - kveldsvaktSøndag - døgnvaktFredag - dagvaktLørdag - døgnvakt

Lønn

Lønn i henhold til Oslo Kommunes lønnsregulativ lønnstrinn 11 – 21 kr. 444 950 – 485 950. Vakttillegg vil utgjør ca. kr. 140 000 – 160 000.
(Sist oppdatert: 02.06.2023).

Relevant informasjon

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på e-postadressen vår: brannkonstabel@bre.oslo.kommune.no

Grunnet stor pågang av søkere har vi dessverre ikke kapasitet til å besvare spørsmål på telefon.