Brannvern, ildsted og feiing

Hvordan kan jeg forberede meg til å bli brannkonstabel?

Konkurransen om å få jobb hos oss er hard og vi får mange godt kvalifiserte søkere. Vi anbefaler søkere å lese nøye gjennom siden: «Jobbe som brannkonstabel». Her står generelle krav for å søke jobb hos oss, samt kvalifikasjoner som kan gi deg et konkurransefortrinn. 

Sørg for å holde deg i god fysisk form og vurder om du vil ta noen kurs eller sertifikater for å øke dine sjanser for jobb i Brann- og redningsetaten.

Jeg har ikke fullt to års arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring, kan jeg allikevel søke?

To års relevant arbeidserfaring er et minimumskrav og oppfyller du ikke dette kravet på tidspunktet søknadsfristen utløper, må du vente til neste anledning.

Kan jeg sende inn søknaden på e-post?

Det kan kun søkes på våre stillinger i tidsrommet de er utlyst. Følg med på brannjobb.no for utlysning av våre stillinger. Alle søknader må registreres og innleveres via jobbsøkerportalen til webcruiter (Klikk «Søk på stillingen» i annonsen). Søknader sendt på e-post eller per brev blir ikke behandlet.

Må førerkort klasse BE og C være bestått før man søker jobb?

Har du ikke sertifikatene nå, kan du fortsatt søke. Da forplikter du deg til å ta dem, for egen regning, senest tre måneder etter en eventuell tiltredelse. Husk at du i søknadsprosessen ikke krysser ja for kompetanse du ikke innehar til søknadsfrist.

Har dere noen aldersgrense for å kunne søke jobb?

Vi setter ingen aldersgrense for å søke jobb hos oss. Allikevel blir nedre aldersgrense 20 år (må ha hatt førerkort klasse B i 2 år), og øvre aldersgrense for å jobbe som brannkonstabel er av DSB satt til 60 år.

Må jeg ha gjennomført førstegangstjeneste?

Vi har ingen krav om at søkere må ha gjennomført førstegangstjeneste, men søkere som kan bli innkalt til førstegangstjeneste diskvalifiseres.

Teller førstegangstjeneste som arbeidserfaring?

Nei, førstegangstjeneste teller ikke som arbeidserfaring.

Har dere noen krav til språkkunnskap?

Det er et krav at søkerne behersker norsk muntlig og skriftlig. Alle ordre gis på norsk, så dette er et sikkerhetskrav. Ettersom Oslos beboere representerer mange ulike språk, vil det være et pluss for søkere som behersker flere språk.

Jeg har noe nedsatt funksjonsevne grunnet lidelse/sykdom, er det noe håp for meg å kunne jobbe som brannmann?

Arbeidstilsynet stiller en rekke helsekrav til røykdykkere. Alle som kommer videre til opptakstester hos oss må medbringe helseattest fra lege. Søkere som blir innstilt til jobben må gjennom endelig helsesjekk før de får tilbud om jobb.

Er man nødt til å bo i Oslo kommune for å jobbe hos dere?

Vi har ingen krav til avstand, men det må være praktisk mulig å møte opp til vakt klokken 0800 og 1700. Dagpendleavstand til Oslo er å anbefale.

Hvordan skal man dokumentere når man har hatt fulltidsstilling i over 2 år?

Dette kan dokumenteres med kontrakt, lønnslipper, attest, bekreftelse fra arbeidsgiver eller lignende.

Hva diskvalifiserer meg?

Gå inn på siden «Jobbe som brannkonstabel» og les om «Generelle krav til deg som søker». Inntil du eventuelt oppfyller disse kravene vil ikke din søknad bli vurdert.
Søkere som ikke kan levere tilfredsstillende politiattest kan ikke bli ansatt hos oss.

Det stilles en rekke helsekrav til røykdykkere, og det er en forutsetning at du ved et eventuelt jobbtilbud hos oss godkjennes i en helsesjekk hos vår bedriftslege.

Hvordan er prosessen videre om man er så heldig å bli plukket ut til å få være med på opptak?

Sognsvannsløpet er første del av vår seleksjon av aktuelle kandidater. I 2018 ble rundt 100 søkere invitert til å løpe rundt Sognsvann. Omtrent 60 av deltakerne på Sognsvann ble plukket ut til en mer omfattende testing, hvor det blant annet ble gjennomført: styrketest, tredemølletest, arbeidsrelatert test, klaustrofobitest, høydetest, teoritest.

De som kommer videre herfra må senere gjennom en kjøretest og en svømmetest før det eventuelt blir intervju. Les mer om våre tester på jobbe som brannkonstabel.

Er det samme styrkekrav på opptaksprøven for jenter og gutter?

Vi stiller samme krav til alle søkere på alle tester.

Hva slags tester må man gjennom for å få jobb hos dere?

Vi har en omfattende opptaksprosess hvor aktuelle kandidater må gjennom mange ulike tester. Dette er godt beskrevet på jobbe som brannkonstabel.

Hvor gammel kan helseattesten være?

Alle søkere som kommer videre til tester må levere helseattest før oppstart på Sognsvannsløpet. Helseattesten kan være maksimalt tre måneder gammel på datoen for Sognsvannsløpet.

Hvordan skaffer jeg politiattest?

De søkere som får tilbud om jobb, må fremvise tilfredsstillende politiattest. Dette får aktuelle kandidater nærmere beskjed om underveis i opptaksprosessen.

Arbeidstid/skiftplan

Vi har turnus med dagvakter fra 0800 til 1700, og kveldsvakter fra 1700 til 0800. Lørdag og søndag jobber vi 24-timersvakter. Vi har tre vakter hver uke og turnusen går over fire uker. Sammensetningen av helg/dag/kveld varierer fra uke til uke. Helgevakt annenhver uke.

Arbeidstid/skiftplan
Uke 1Uke 2Uke 3Uke 4
Mandag – dagvaktOnsdag - dagvaktTirsdag - dagvaktMandag - kveldsvakt
Tirsdag - kveldsvaktFredag – kveldsvaktOnsdag – kveldsvaktTorsdag – dagvakt
Torsdag - kveldsvaktSøndag - døgnvaktFredag - dagvaktLørdag - døgnvakt

Lønn

Lønn i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ lønnstrinn 11 – 21 (Kr 360 650,- kr 401 650,-) For turnusarbeid tilkommer vakttillegg som vil utgjøre 80.000 - 100.000 kr per år.
(Sist oppdatert 30.08.2018)


Jeg kom ikke videre fra Sognsvann. Kan jeg forvente en konstruktiv tilbakemelding fra dere?

Vi har erfaringsmessig et stort antall søkere, og vi ønsker å gi så gode tilbakemeldinger vi kan. Søkere som ikke kommer videre til Sognsvann får et avslagsbrev med informasjon om antall søkere og generelle tips for å forbedre dine sjanser til neste gang.

Søkere som kommer til Sognsvann og eventuelt videre i prosessen vil på forespørsel få en konkret tilbakemelding på resultat og forslag til hva som kan forbedres.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi tilbakemeldinger før ansettelsesprosessen er ferdig.

Finner du ikke svar på ditt spørsmål på denne siden, les siden «Jobbe som brannkonstabel» eller på facebook-gruppen «opptak av brannkonstabler i OBRE» kan du kontakte oss på e-post: brannkonstabel@bre.oslo.kommune.no  eller på facebook.
Grunnet stor pågang av søkere har vi dessverre ikke kapasitet til å besvare spørsmål på telefon.