Søk om jobb som brannkonstabel på bakgrunn av realkompetanse

Hvis du ikke fyller kravene til fullført og bestått videregående utdanning har du mulighet til å søke på bakgrunn av realkompetanse.

Du må allikevel oppfylle følgende krav:

 • 25 år eller eldre i søknadsåret
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Minimum 5 år relevant praksis (heltid).

Vedlegg til søknaden

Du må skrive en kort begrunnelse for hvorfor din realkompetanse er relevant for stillingen som brannkonstabel. Denne skal sendes inn sammen med søknad.

Relevant praksis:

 • Forsvaret, sivilforsvar, fengselsvesen, tollvesen
 • Helse og sosialtjenesten (f.eks.: ambulansearbeider, hjelpepleier/pleier, miljøterapeut ol.)
 • Skole- og undervisning
 • Private sikkerhetstjenester (f.eks. vektere)
 • Annet arbeid som stiller konkrete krav til kommunikasjon, konflikthåndtering og sosial samhandling.
 • Relevant organisasjonsarbeid
  (f.eks: humanitært arbeid, førstehjelp, forebygging, idrett ol.)
 • Førstegangstjeneste (militæret)

Deltidsstillinger regnes om til heltid ut fra 37,5 t/uke

Praksis som ikke anses som relevant:

 • Salg/serviceyrker
 • arbeid innen næringsmiddelindustri
 • reiseliv
 • renhold
 • førstelinjetjenester (resepsjonist, sentralbord) og lignende

Listen er ikke uttømmende.

Vurdering/rangering

For å bli vurdert som søker må du legge ved en skriftlig begrunnelse for hvorfor din realkompetanse er verdifull i stillingen som brannkonstabel i Oslo Brann- og redningsetat. Dette lastes opp som vedlegg i webcruiter.

Søknader uten godkjent dokumentasjon som kompetansebevis og attester, vil ikke bli vurdert.

Kvalifiserte realkompetansesøkere rangeres på grunnlag av en helhetlig skjønnsmessig vurdering og deltar i konkurransen om ansettelse på grunnlag av dette.