Alarmtilkobling til 110-sentralen

Hvis en bygning er tilkoblet 110-sentralen, blir brannvesenet automatisk varslet hvis en alarm utløses. Et automatisk alarmanlegg kan varsle om brann, utløst heisalarm, forgiftning av grunnvann og gasslekkasje.

Hva får du?

Automatisk tilkobling til 110-sentralen sikrer rask utrykning hvis uhellet er ute. Før tilkobling undertegner du en kontrakt hvor du får informasjon om blant annet priser, gebyrsatser for unødvendige utrykninger, samt hvilke kvalitetskrav vi har til utstyr og linjer.

Krav til søker

 • Det er kundens ansvar at 110-sentralen har en oppdatert liste over kontaktpersoner på alarmstedet (oppdateres minimum 1 gang pr. år ).
 • Nøkkelsafe på utsiden av bygget som er tilkoblet alarmen via egen inngang på sender.
 • En sender tilkoblet alarmsentralen fra Xsecure eller Addsecure.
 • Orienteringsplan ved siden av sentralen med detektor og soneoversikt, som skal henge lett tilgjengelig for vårt mannskap. Dersom sentralen ikke er plassert ved inngangsdør skal det henge ekstra panel og orienteringsplan ved døren.
 • Godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler, nødutganger med mer.
 • Nøkler og adgangskort til dørene i bygget. Disse skal plasseres i en godkjent nøkkelsafe når bygget godkjennes.

Når alt på listen over er klart, kan du kontakte oss for å sette tilkoblingen i drift. Husk å melde fra til oss hvis du bytter låser, eller om kontaktpersoner og telefonnummer endres. Til det bruker du skjema for oppdatering av kontaktpersoner for 110-sentralen (DOCX 0,1MB).

Priser per alarmtype

(Alle priser er eks. mva.)

Nærings- og forretningsbygg

 • Etableringsgebyr: 8106 kroner (engangsgebyr)
 • Hovedalarm brann: 1130 kroner per måned
 • Tilleggsalarm brann: 608 kroner per måned
 • Uønsket utrykning: 4491 kroner per utrykning

Bygård eller boligblokk

 • Etableringsgebyr: 4626 kroner (engangsgebyr)
 • Hovedalarm brann: 714 kroner per måned
 • Per leilighet: 60 kroner per måned
 • Hovedalarm sprinkler: 7296 kroner per år
 • Tilleggsalarm sprinkler (ved hovedalarm brann): Gratis
 • Næring tilknyttet bygård: 312 kroner per måned
 • Uønsket utrykning 1131 kroner per utrykning
 • Hvis vi skal koble til enkeltleiligheter, må det være montert en detektortype som er tilpasset miljøet den skal stå i.
 • Prisen per leilighet gjelder hvis det er mindre enn 100 leiligheter tilkoblet. Prisen blir lavere hvis det er flere enn 100.
 • Prisen for hovedalarm gjelder per oppgang.

Slik søker du alarmtilkobling til 110-sentralen

 1. Fyll ut elektronisk skjema for bestilling av alarmtilkobling. Sjekk at du oppfyller kravene før du søker.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan du ta kontakt med oss på:

Åpningstider

Mandag til fredag: 08:00 til 15:30.

Avvikende åpningstider ved sommerferie og høytider.

110-sentralen tar ikke imot test av alarmer.

For andre henvendelser i denne perioden send e-post på alarm110@bre.oslo.kommune.no