Bål og grill

Fra 15. april til 15. september er det bålforbud. I denne perioden er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål eller grill i skog og utmark.

Om bålforbudet

 • Norge har et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark.

Se våre godkjente bål- og grillplasser

Bålforbud i skog, utmark og på strand

 • fra 15. april til 15. september
 • i skog og utmark

Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyene i Oslofjorden. 

Hensikten er å unngå skogbrann. Bålforbudet er et generelt forbud mot all bruk av åpen ild, som for eksempel 

 • bål
 • bålpanne
 • grill
 • engangsgrill

Unntak fra bålforbudet

Du har lov til å tenne bål og grille på godkjente bål- og grillplasser i kommunen.

 • Det er tillatt å tenne bål på steder hvor det ikke kan bli brann. Dette kan for eksempel være på snødekke tidlig om våren, eller etter en periode med svært mye nedbør.
 • Hvis du velger å tenne bål eller grill, er det alltid du selv som står ansvarlig for å vurdere om det er trygt. Det betyr at du kan bli straffet med bøter eller fengsel hvis bålet kommer ut av kontroll.
 • Husk at gnister også kan starte brann.
 • Sjekk faren for skogbrann på Yr.no

Grilling i byparker

Det er lov å grille i byens parker hele året. 

Venner som sitter i parken.

Dette må du passe på:

 • Sett grillen på brannsikkert underlag. Sett aldri grillen rett på bakken. Bøylen som medfølger engansgrill er ikke nok. Bruk stein eller annet ubrennbart materiale for å bygge opp grillen 10-15 cm.
 • Sikre god avstand til brennbart materiale.
 • Hold øye med grillen til enhver tid.
 • Slokk grillen med rikelig med vann. Et godt tips er å slokke den når du er ferdig med å grille, ikke når du skal gå. Da får du sjekket om den er tilstrekkelig slokket.
 • Kast engangsgrillen i en grillcontainer, ikke i vanlige søppelbøtter. Grillcontainere er laget av metall, og er plassert ut i de fleste av byens parker.

Vi oppfordrer til å bruke de fastmonterte grillene i parkene fremfor engangsgrill. Disse grillene er bedre, mindre brannfarlig og mindre forsøplende. De fleste byparkene i Oslo har en eller flere fastmonterte griller. Du må selv ha med grillkull, tennvæske og fyrstikker/lighter. Du kan også låne grill i Sofienbergparken og gassgrill i Stensbergparken.

Primus og kokeapparat

Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud. Du er selv ansvarlig for å vurdere når det er trygt.

Grilling i egen hage

Du har lov til å grille eller bruke bålpanne på steder som ligger langt unna skog og utmark, så lenge du mener det er trygt. Dette kan for eksempel være:

 • i din egen hage
 • friområdene til borettslag og sameier
 • åpne strandsoner som ikke er i nærheten av skog eller annen vegetasjon
 • friluftsområder nær bebyggelse 

Sjekk regelverk og skilting som sier hva du har lov til å gjøre på området.

Brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte

Det er totalforbudt å brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte i Oslo. Les mer om lokal forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i Oslo kommune

Søk om fritak fra bålforbudet

Brann- og redningsetaten kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til å brenne bål, for eksempel under sankthansfeiring. Søk om dispensasjon fra bålforbudet

Følg Brann- og redningsetaten på sosiale medier