Brannvern, ildsted og feiing

Bål og grill

I Norge har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Bålforbudet er et generelt forbud mot å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark, bortsett fra på godkjente bål- og grillplasser i kommunen.

Om bålforbudet

 • Norge har et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark.

Her kan du grille når det er bålforbud

Selv om det er bålforbud er det fortsatt mulig å grille. Du kan grille så lenge du ikke utsetter andre for røykforurensning og det åpenbart ikke er fare for brann. Før du fyrer opp grillen bør du sjekke om det er regler eller bestemmelser, for eksempel fra grunneier, borettslag og sameier, skilt i parker eller lignende, som sier noe om hva som er lov å gjøre.

Eksempel på dette kan være

 • private hager, borettslag og sameier,
 • byparker
 • strandområder som ikke er i nærheten av skog eller annen vegetasjon
 • friluftsområder nær bebyggelse

Godkjente bål- og grillplasser

I skog og utmark er det primært godkjente bål- og grillplasser som skal benyttes under perioden med bålforbud.

Se våre godkjente bål- og grillplasser.

Det er til syvende og sist du som står ansvarlig for å vurdere om det er trygt å grille eller lage kaffebål. Er det tørt ute, bør det være en rettesnor for at du bør begrense bruken av åpen ild.

Engangsgrill og grilling i byparker

Venner som sitter i parken.

Når kan du bruke engangsgrill?

Du kan bruke engangsgrill i perioden 15. april til 15. september.

Dette må du passe på

 • Sette grillen på et brannsikkert underlag. Sett aldri grillen rett på bakken.
 • Sikre god avstand til annet brennbart materiale.
 • Holde oppsyn med grillen til enhver tid.
 • Slokke grillen med rikelig med vann.
 • Kaste grillen i egnet grillcontainer, og ikke i en avfallsbeholder. En engangsgrill kan inneholde glør og varme i opptil 24 timer etter bruk, selv om du har forsøkt å slokke den med vann.

Vi oppfordre deg til å bruke grillene i parkene fremfor engangsgrill. Disse grillene er bedre, mindre brannfarlig og mindre forsøplende.

Griller i byparkene

De fleste byparkene i Oslo har én eller flere fastmonterte griller. Du må selv ha med grillkull, tennvæske og fyrstikker/lighter. 

Du kan også låne grill i Sofienbergparken og gassgrill i Stensbergparken.

Oversikt over grillkasser

 • Lutvann
 • Sognsvann
 • Badedammen, Grorud
 • Trollvann, Grefsenkollen
 • Lutvann
 • Ulsrudvann
 • Sarabråten
 • Nøklevann, Bråten
 • Nøklevann, Dammen
 • Frognerparken
 • Huk
 • Fristranda
 • Frysja
 • Hvervenbukta
 • Ingierstrand
 • Ekeberg
 • Stensrudtjern
 • Katten
 • Nordstrand sjøbad
 • Grunerhagen
 • Kampen Park
 • Nedre Foss
 • Ola Narr, Tøyen kulturpark
 • St. Hanshaugen
 • Stålverksparken
 • Tiedemannsparken og turvei D2
 • Torshovdalen

Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for grillkassene. De tømmes ukentlig av en komprimatorbil. De tømmes også i påsken.

Primus og kokeapparater

Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man selv er ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.

Når det er høy skogbrannfare

I perioder med høy skogbrannfare, anbefaler vi at du ikke tenner kaffebål eller griller i skog og utmark, inkludert på de godkjente bålplassene. En god huskeregel, i tillegg til å bruke sunn fornuft, er alltid å sjekke skogbrannindeksen på yr.no før du skal på tur.

  Kaffebål i skog, utmark og kystlinjen

  Du kan lage kaffebål i perioden 16. september til 14. april der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Utover dette er det et generelt forbud mot kaffebål i skog og mark.

  Med skog og utmark mener vi

  • skogen
  • marka
  • kystlinjen
  • øyene i Oslofjorden (kun engangsgrill på tilrettelagte grillplasser)

  På disse stedene er det i perioden med bålforbud ansett som uaktsomt å benytte seg av åpen varme, fordi det øker faren for gress, lyng og skogbranner i områder som er svært sårbare. Du kan grille i strandområder som ikke er i nærheten av skog eller annen vegetasjon og der det åpenbart ikke medfører brannfare.

  Ved uaktsom handling kan du risikere bøter eller fengsel, i tillegg til den potensielle skaden du utsetter omgivelsene for.

  Fritak fra bålforbudet i skog og utmark

  Det generelle bålforbudet er laget for å hindre større branner, lik de vi ser rundt oss i Norge i perioden april-september. Rent juridisk kan forbudet fravikes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann.

  Eksempler på dette kan være etter en lengre periode med mye nedbør, at du befinner deg på et større område med ubrennbar vegetasjon, eller at du befinner deg på et snødekt område i skogen tidlig på våren. Forbudet kan likevel ikke fravikes der det allerede er fattet et vedtak fra grunneier om at det er forbudt å gjøre opp ild eller grille på området.

  Søk om dispensasjon fra bålforbudet.

  Brenning av hageavfall, bråtebrenning og urent trevirke

  Fra 2016 ble det innført en lokal forskrift i Oslo kommune som gjelder hele året. Vi er opptatt av at du som innbygger ikke skal hindres i å ta fornuftige valg, samtidig som vi ønsker å sikre best mulig luftmiljø i kommunen.

  Det innebærer blant annet totalforbud mot brenning av hageavfall, bråtebrenning og brenning av urent trevirke eller lignende. Les mer om lokal forskrift for Oslo kommune.

  Lenke til Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

  Følg Brann- og redningsetaten på sosiale medier