Bål og grill

Fra 15. april til 15. september er det bålforbud. I denne perioden er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål eller grill i skog og utmark.

Kommunens tilrettelagte bålplasser

Bålforbud i skog og utmark

 • Generelt bålforbud gjelder fra 15. april til 15. september
 • Forbudet gjelder i skog og utmark. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder.

Hensikten er å unngå skogbrann. Bålforbudet er et generelt forbud mot all bruk av åpen ild, som for eksempel:

 • bål
 • bålpanne
 • grill
 • engangsgrill

Hva innebærer bålforbudet for deg?

 • Du er alltid ansvarlig for å vurdere når det er trygt å tenne bål og grille. Det betyr at du kan bli straffet med bøter eller fengsel hvis bålet kommer ut av kontroll.
 • Du har lov til å tenne bål og grille på tilrettelagte bål- og grillplasser i kommunen.
 • Du kan grille i parker, grøntområder og i strandsoner som ligger med god avstand fra vegetasjon (med mindre annet er spesifisert på stedet).
 • På øyene i Oslofjorden er det bålforbud hele året. Grilling er kun lov på øyene med tilrettelagte grillplasser. Dette er merket med skilt på øyene.
 • Sjekk faren for skogbrann på Yr.no.

Grilling i byparker

Det er lov å grille i byens parker hele året.

Venner som sitter i parken.
Bilde: Oslo kommune

Dette må du passe på

 • Sett grillen på brannsikkert underlag. Sett aldri grillen rett på bakken. Bøylen som medfølger engansgrill er ikke nok. Bruk stein eller annet ubrennbart materiale for å bygge opp grillen 10-15 cm.
 • Sikre god avstand til brennbart materiale.
 • Hold øye med grillen til enhver tid.
 • Slokk grillen med rikelig med vann. Et godt tips er å slokke den når du er ferdig med å grille, ikke når du skal gå. Da får du sjekket om den er tilstrekkelig slokket.
 • Kast engangsgrillen i en grillcontainer, ikke i vanlige søppelbøtter. Grillcontainere er laget av metall, og er plassert ut i de fleste av byens parker.

Vi oppfordrer til å bruke de fastmonterte grillene i parkene fremfor engangsgrill. Disse grillene er bedre, mindre brannfarlig og mindre forsøplende. De fleste byparkene i Oslo har en eller flere fastmonterte griller. Du må selv ha med grillkull, tennvæske og fyrstikker/lighter. Du kan også låne grill i Sofienbergparken og gassgrill i Stensbergparken.

Primus og kokeapparat

Du kan bruke stormkjøkken, primus og kokeapparat i perioden med bålforbud. Du er selv ansvarlig for å vurdere når det er trygt.

Grilling i egen hage

Du har lov til å grille eller bruke bålpanne på steder som ligger langt unna skog og utmark, så lenge du mener det er trygt. Dette kan for eksempel være:

 • i din egen hage
 • friområdene til borettslag og sameier
 • åpne strandsoner som ikke er i nærheten av skog eller annen vegetasjon
 • friluftsområder nær bebyggelse

Sjekk regelverk og skilting som sier hva du har lov til å gjøre på området.

Brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte

Det er totalforbudt å brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte i Oslo. Les mer om lokal forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i Oslo kommune

Søk om fritak fra bålforbudet

Brann- og redningsetaten kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til å brenne bål, for eksempel under sankthansfeiring. Søk om dispensasjon fra bålforbudet

Følg Brann- og redningsetaten på sosiale medier