Til innhold

Bål og grill

Vi gjør oppmerksom på at det er innført nye og strengere regler om bruk av ild utendørs, og brenning av avfall i småovner. Hovedregelen er at all brenning utendørs, og all brenning av avfall i småovner, er forbudt.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Oslo kommune.

Veiledningen til forskriften (PDF, 0,3MB)

Det finnes følgende fire unntak

 1. Det er lov å grille:
  Åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser med rent trevirke eller kull og uten at dette er til plage for naboer eller andre som oppholder seg i nærheten.

  Kart over godkjente ildsteder

 2. Det er lov å fyre i peisen:
  Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert, overflatebehandlet og malt trevirk.

 3. Bål på tur i skogen om høsten og vinteren er lov:
  Kaffebål med rent trevirke i eller i nærheten av skogmark, minimum 150 meter fra bebyggelse, i perioden 16. september til 14. april.

 4. Bymiljøetaten kan rydde i skogen:
  Brenning av mindre mengder skogsavfall foretas av Bymiljøetaten ved behov.

Følgende er ikke tillatt

 • Brenne små mengder hageavfall eller bråtebrenning
 • Brenne sankthansbål
 • Flatbrenning i skogbruk eller halmbrenning i jordbruk

Søk om dispensasjon fra bålforbudet

Dispensasjon til å brenne sankthansbål

Brann- og redningsetaten kan i helt spesielle tilfeller gi tillatelse til åpen brenning. Eksempel på dette kan være bål i forbindelse med sankthansfeiring.

Fristen for å søke om dipensasjon til sankthansbål for 2019 har gått ut.

Dispensasjon til åpen brenning og brenning av avfall i små ovner

Det gis ikke tillatelse til brenning av hageavfall. Det vil heller ikke bli gitt tillatelse dersom brenningen forurenser, forårsaker helseproblemer, eller øker risikoen for brann. 

En søknad om dispensasjon må begrunnes og sendes til postmottak@bre.oslo.kommune.no eller per post til: Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo.