Til innhold

Bål og grill

Vi gjør oppmerksom på at det er innført nye og strengere regler om bruk av ild utendørs, og brenning av avfall i småovner. Hovedregelen er at all brenning utendørs, og all brenning av avfall i småovner, er forbudt.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Oslo kommune.

Veiledningen til forskriften (PDF, 0,3MB)

Det finnes følgende fire unntak

 1. Det er lov å grille:
  Åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser med rent trevirke eller kull og uten at dette er til plage for naboer eller andre som oppholder seg i nærheten.

  Kart over godkjente ildsteder, fastgriller og verneområdet i Oslo

 2. Det er lov å fyre i peisen:
  Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert, overflatebehandlet og malt trevirk.

 3. Bål på tur i skogen om høsten og vinteren er lov:
  Kaffebål med rent trevirke i eller i nærheten av skogmark, minimum 150 meter fra bebyggelse, i perioden 16. september til 14. april.

 4. Bymiljøetaten kan rydde i skogen:
  Brenning av mindre mengder skogsavfall foretas av Bymiljøetaten ved behov.

Følgende er ikke tillatt

 • Brenne små mengder hageavfall eller bråtebrenning
 • Brenne sankthansbål
 • Flatbrenning i skogbruk eller halmbrenning i jordbruk

Søk om dispensasjon fra bålforbudet

Dispensasjon til å brenne sankthansbål

Søknad om tillatelse til brenning av sankthansbål (PDF, 0,2MB)

Dispensasjon til åpen brenning og brenning av avfall i små ovner

Brann- og redningsetaten kan i særlige tilfeller gi tillatelse til åpen brenning og brenning av avfall i små ovner. Ved avgjørelsen om søknaden skal innvilges legges det blant annet vekt på miljø- og helsemessige forhold samt brannsikkerheten.

En søknad om dispensasjon må begrunnes og sendes til postmottak@bre.oslo.kommune.no eller per post til:
Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 OSLO