Søk om dispensasjon fra bålforbudet

Brann- og redningsetaten kan i helt spesielle tilfeller gi tillatelse til åpen brenning.
Eksempel på dette kan være bål i forbindelse med sankthansfeiring.

Dispensasjon til å brenne sankthansbål

Fristen for å søke om dispensasjon til å brenne sankthansbål er 9. juni 2024. Etter denne dato er det ikke mulig å søke om dispensasjon.

Dispensasjon til åpen brenning og brenning av avfall i små ovner

Det gis ikke tillatelse til brenning av hageavfall. Det vil heller ikke bli gitt tillatelse dersom brenningen forurenser, forårsaker helseproblemer, eller øker risikoen for brann.

En søknad om dispensasjon må begrunnes og sendes til postmottak@bre.oslo.kommune.no eller per post til: Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo.