Gebyr for tilsyn og feiing

Gebyr for tilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene.

Gebyr

  • Tilsynsgebyret faktureres eier som har registrert fyringsanlegg.
  • Feiegebyret dekker feiing av røykkanalen og fjerning av sot. Dette gebyret tilkommer i etterkant kun dersom feiing er utført.
  • Du må kontrollere at fakturaen er korrekt.

Oslo bystyre har, i møte 13. desember 2023, vedtatt følgende satser for feie- og tilsynsgebyret for 2024. Det betales ikke merverdiavgift (mva) på feie- og tilsynsgebyr.

Tilsyn
Tilsyn av:Gebyr
Ildsted/skorstein272 kroner
Oljefyr/skorstein
272 kroner
Skorstein
Feiing av:Gebyr pr stk
Én skorstein1000 kroner
Flere skorsteiner750 kroner

Les mer om tilsyn og feiing.

Fakturaspørsmål

Har du andre spørsmål angående faktura, se mer informasjon hos innkrevingsetaten.

Regelverk

Forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg i Oslo kommune (lovdata).

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på: