Tilsyn og feiing

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Under tilsynet sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing.

Når kommer vi på besøk?

Tidligere kom vi på tilsyn minst hvert fjerde år. «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette fører til at noen boliger får tilsyn oftere enn andre. Det vil si, selv om du ser at feieren er på besøk hos naboen din, er det ikke sikkert vi skal besøke deg.

Slik foregår tilsynet

Tilsynet vil bli varslet god tid i forveien. Feieren vil sende deg en SMS om besøk fra telefonnummer 59 44 00 92. Dette er ikke feierens eget telefonnummer, men et telefonnummer tilknyttet varslingstjenesten som benyttes.

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan gi oss tilgang til boligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Finn frem det du har av dokumentasjon på ildsted/skorstein. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, vil vi kontrollere at feilene er utbedret.

Dette sjekker vi:

 • at ildstedet og skorstein har synlige feil eller mangler
 • om ildsted er montert riktig i henhold til monteringsveiledningen
 • om avstandskrav er ivaretatt for hele fyringsanlegget
 • at det er tilrettelagt for sikker og god adkomst for kontroll og feiing
 • om det er behov for feiing

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.

Feiing av skorstein

 • husk å stenge alle spjeld og ventiler
 • har du åpen peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen
 • ikke bruk ildstedet denne dagen

Feiing fra tak

 • det skal være montert godkjent sklisikring til adkomststigen og fastmonterte stigetrinn på taket fram til skorsteinen
 • er det flere skorsteiner, skal det være montert gangbro mellom dem eller fastmonterte stigetrinn til alle skorsteiner
 • hvis skorsteinen er høyere enn 120 centimeter over tak, skal den ha feieluke eller plattform
 • sklisikring, plattform og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen

Feiing fra feieluke på loftet

 • feieluken kan noen steder være innelåst, så sørg for å ha nøkler tilgjengelig
 • brennbart materiale skal aldri være plassert nærmere enn 30 centimeter fra feieluken

Uttak av sot

 • for at vi skal få fjernet soten må vi ha tilgang til sotluken
 • sotluken er som oftest plassert i kjelleren
 • brennbart materiale skal aldri være plassert nærmere enn 30 centimeter fra sotluken
 • sotluken kan noen steder være innelåst da må du sørge for å ha nøkler tilgjengelig

Hva koster det?

Gebyr for tilsyn og feiing.

Unngå pipebrann – fyr riktig

Se video av hvordan du fyrer riktig.

Regelverk

Forskrift om brannforebygging (lovdata).

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på: