Brannvern i barnehagen

Oslo brann- og redningsetat er en del av den nasjonale storsatsingen på brannvernopplæring for barn i barnehagen. Brannbamsen Bjørnis har fått dette viktige oppdraget. Målet er å gi barna grunnleggende kunnskaper og holdninger de har med seg resten av livet.

Undervisning i barnehagen

Undervisningsopplegget er utviklet av representanter fra brann- og redningstjenesten i Trondheim, Bergen og Oslo, i samarbeid med Brannvernforeningen. Materiellet var nytt i august 2018, og erstatter brannvernopplæringen med Eldar og Vanja.

Alle barnehager får én gratis flipover i A2-format til undervisning i barnehagen. Barnehagen må selv bestille undervisningsopplegget. Oslo brann- og redningsetat har dessverre ikke kapasitet til å bidra i undervisningen i barnehagene.

Les mer om Bjørnis i barnehagen.

Bestill undervisningsmateriell til din barnehage.

Barnas brannstasjon

Barnas brannstasjon ligger i tilknytning til Brannmuseet i Grønlandsleiret 32. Tilbudet er primært for førskolebarn, men vi ønsker alle velkommen. Booking kan gjøres direkte med Brannmuseet på mobil: 98 22 58 29 eller e-post: post@brannmuseet.no. For mer informasjon kan du besøke nettsiden til Brannmuseet.

Besøk i barnehagen

Vi får mange henvendelser om å komme på besøk, spesielt i brannvernuka. Oslo har rundt 750 barnehager, og vi har dessverre ikke kapasitet til å besøke dere alle. Mannskapene på den enkelte brannstasjon vurderer kapasiteten på ønsket tidspunkt, og kun noen få vil få besøk.

Andre kommuner har med seg stor Bjørnis-maskot ut på barnehagebesøk. I Oslo bor Bjørnis på Barnas brannstasjon, og det er kun der, og på større arrangementer, barna vil få møte ham. Bjørnis sin hovedoppgave er å forebygge brann, og han vil ikke stille opp i andre sammenhenger hos kommersielle aktører.

Vi tar dessverre ikke imot besøk av barnehager eller skoleklasser på våre brannstasjoner. Dette er av hensyn til barnas sikkerhet.

Hvis dere ønsker besøk av oss, kontakt deres lokale brannstasjon, eller send e-post til postmottak@bre.oslo.kommune.no.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Bjørnis i Oslo og Barnas brannstasjon? Ta kontakt med infoenheten i Brann- og redningsetaten på epost info@bre.oslo.kommune.no.