Til innhold

Brannvern i barnehagen

Oslo brann- og redningsetat er en del av den nasjonale storsatsingen på brannvernopplæring for barn i barnehagen. Brannbamsen Bjørnis har fått dette viktige oppdraget. Målet er å gi barna grunnleggende kunnskaper og holdninger de har med seg resten av livet.

Undervisning i barnehagen

Undervisningsopplegget er utviklet av representanter fra brann- og redningstjenesten i Trondheim, Bergen og Oslo, i samarbeid med Brannvernforeningen. Materiellet er helt nytt i august 2018, og erstatter brannvernopplæringen med Eldar og Vanja.

Alle barnehager får én gratis flipover i A2-format til undervisning i barnehagen. Barnehagen må selv bestille undervisningsopplegget. Oslo brann- og redningsetat har dessverre ikke kapasitet til å bidra i undervisningen i barnehagene.

Les mer om Bjørnis i barnehagen

Bestill undervisningsmateriell til din barnehage.

Barnas brannstasjon

Barnas brannstasjon ligger i tilknytning til Brannmuseet i Grønlandsleiret 32. Her skal barna lære gjennom lek. Alle førskolebarn i Oslo kan besøke Barnas brannstasjon. Tilbudet følger den røde tråden i brannvernopplæringen med Bjørnis som barnehagene gjør selv i forkant av besøket.

Besøket er todelt, og består av besøk på Barnas brannstasjon og omvisning på Brannmuseet. Vi kan ha to grupper med ti barn samtidig. Besøket tar cirka en time totalt.

Brannmuseet og Barnas brannstasjon har åpent onsdager, og barnehagen må bestille tid. 

Siste besøk før jul var 12. desember. Barnas brannstasjon vil være stengt i starten av 2019, for å få på plass noen nye elementer. Vi åpner igjen når den strengeste vinterkulda har gitt seg, da med nytt bookingsystem. 

Du kan registrere deg om du ønsker du å bli varslet når de nye tidene legges ut.
Kontaktskjema for Barnas brannstasjon.

Du kan ikke forhåndsbestillinge, men ha følgende informasjon på plass når vi legger ut nye tider dere kan bestille:

  • Navn på barnehage
  • Navn på kontaktperson
  • Telefonnummer og e-post-adresse
  • Antall førskolebarn (merk at dette tilbudet er for førskolebarna)
  • Ønsket dato og alternativ(e) dato
  • Har dere gjennomført (eller skal dere i nærmeste framtid gjennomføre) undervisningsopplegget med Bjørnis i barnehagen?

Besøk i barnehagen

Vi får mange henvendelser om å komme på besøk, spesielt i brannvernuka. Oslo har rundt 750 barnehager, og vi har dessverre ikke kapasitet til å besøke dere alle. Mannskapene på den enkelte brannstasjon vurderer kapasiteten på ønsket tidspunkt, og kun noen få vil få besøk.

Andre kommuner har med seg stor Bjørnis-maskot ut på barnehagebesøk. I Oslo bor Bjørnis på Barnas brannstasjon, og det er kun der, og på større arrangementer, barna vil få møte ham. Bjørnis sin hovedoppgave er å forebygge brann, og han vil ikke stille opp i andre sammenhenger hos kommersielle aktører.

Vi tar dessverre ikke imot besøk av barnehager eller skoleklasser på våre brannstasjoner. Dette er av hensyn til barnas sikkerhet.

Hvis dere ønsker besøk av oss, kontakt deres lokale brannstasjon, eller send e-post til postmottak@bre.oslo.kommune.no.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Bjørnis i Oslo og Barnas brannstasjon? Ta kontakt med prosjektleder June Bjørkli på e-post june.bjorkli@bre.oslo.kommune.no