Til innhold
Budsjett, regnskap og rapportering

Årsberetninger og årsrapporter

Byrådets årsberetning beskriver hvorvidt sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet er oppnådd.

Kvartals- og tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.

Byrådets årsberetning

Byrådets kvartal- og tertialrapportering

Virksomhetenes årsberetninger

Årsberetningen fra en etat, bydel, eller foretak blir ferdigstilt til ulike tidspunkt. I en bydel skal bydelsdirektørens forslag behandles av bydelsutvalget, i et foretak av foretakets styre, mens i en etat er det direktøren som er siste ledd.

Bydeler

Bydel Alna - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel Bjerke - Årsberetning 2018 (PDF) 

Bydel Frogner - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel Gamle Oslo - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel Grorud - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel Grünerløkka - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel Nordre Aker - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel Nordstrand - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel Sagene - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel St. Hanshaugen - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel Stovner - Årsberetning 2018 (PDF)

Bydel Søndre Nordstrand - Årsberetning 2017 (PDF)

Bydel Ullern - Årsberetning 2019 (PDF)

Bydel Vestre Aker - Årsberetning 2018 (PDF) 

Bydel Østensjø - Årsberetning 2019 (PDF) 

Etater

Barne- og familieetaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Beredskapsetaten - Årsberetning 2019 (PDF)

Brann- og redningsetaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Byantikvaren - Årsberetning 2019 (PDF 9MB) 

Bymiljøetaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Deichman bibliotek - Årsberetning 2018 (PDF)

Eiendoms- og byfornyelsesetaten - Årsberetning 2019 (PDF)

Energigjenvinningsetaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Enhet for mangfold og integrering - Årsberetning 2018 (PDF 13,5MB)

Fornebubanen - Årsberetning 2019 (PDF)

Gravferdsetaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Helseetaten - Årsberetning 2019 (PDF)

Kemnerkontoret - Årsberetning 2018 (PDF) 

Klimaetaten - Årsberetning 2019 (PDF )

Kommuneadvokaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Kulturetaten - Årsberetning 2019 (PDF)

Munchmuseet - Årsberetning 2018 (PDF)

Næringsetaten - Årsberetning 2019 (PDF 13,6MB) 

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag - Årsberetning 2019 (PDF)

Plan- og bygningsetaten - Årsberetning 2019 (PDF 27MB)

Renovasjonsetaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Rådhusets forvaltningstjeneste - Årsberetning 2018 (PDF) 

Sykehjemsetaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Utdanningsetaten - Årsberetning 2019 (PDF)

Utviklings- og kompetanseetaten - Årsberetning 2019 (PDF 14MB) 

Vann- og avløpsetaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Velferdsetaten - Årsberetning 2019 (PDF) 

Foretak

Boligbygg Oslo KF - Årsberetning 2019 (PDF) 

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - Årsberetning 2019 (PDF)

Omsorgsbygg Oslo KF - Årsberetning 2018 (PDF)

Oslo havn KF 2019 (PDF)

Undervisningsbygg Oslo KF 2019 (PDF)