Årsberetninger og årsrapporter

Byrådets årsberetning beskriver hvorvidt sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet er oppnådd.

Byrådets årsberetning

Byrådets kvartal- og tertialrapportering

Kvartals- og tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.

Virksomhetenes årsberetninger

Årsberetningen fra en etat, bydel, eller foretak blir ferdigstilt til ulike tidspunkt. I en bydel skal bydelsdirektørens forslag behandles av bydelsutvalget, i et foretak av foretakets styre, mens i en etat er det direktøren som er siste ledd.

Bydeler

Bydel Alna - Årsberetning 2023(PDF)

Bydel Bjerke - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Frogner - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Gamle Oslo - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Grorud - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Grünerløkka - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Nordre Aker - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Nordstrand - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Sagene - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel St. Hanshaugen - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Stovner - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Søndre Nordstrand - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Ullern - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Vestre Aker - Årsberetning 2023 (PDF)

Bydel Østensjø - Årsberetning 2023 (PDF)

Etater

Barne- og familieetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Beredskapsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Brann- og redningsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Byantikvaren - Årsberetning 2023 (PDF)

Bymiljøetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Deichman - Årsberetning 2023 (PDF)

Eiendoms- og byfornyelsesetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Fornebubanen - Årsberetning 2023 (PDF)

Gravplassetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Helseetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Innkrevingsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Klimaetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Kommuneadvokaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Kulturetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Munchmuseet - Årsberetning 2023 (PDF)

Næringsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag - Årsberetning 2023 (PDF)

Oslo Origo - Årsberetning 2023 (PDF)

Plan- og bygningsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Rådhusets forvaltningstjeneste - Årsberetning 2022 (PDF)

Sykehjemsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Utdanningsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Utviklings- og kompetanseetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Vann- og avløpsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Velferdsetaten - Årsberetning 2023 (PDF)

Foretak

Boligbygg Oslo KF - Årsberetning 2023 (PDF)

Oslobygg KF - Årsberetning 2023 (PDF)

Oslo havn KF 2023 (PDF)