Til innhold

Årsberetninger og årsrapporter

Byrådets årsberetning beskriver hvorvidt sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet er oppnådd.

Kvartals- og tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.

Byrådets årsberetning

Byrådets kvartal- og tertialrapportering

Virksomhetenes årsberetninger

Årsberetningen fra en etat, bydel, eller foretak blir ferdigstilt til ulike tidspunkt. I en bydel skal bydelsdirektørens forslag behandles av bydelsutvalget, i et foretak av foretakets styre, mens i en etat er det direktøren som er siste ledd.

Bydeler

Bydel Alna - Årsberetning 2017 (PDF 2,9MB)

Bydel Bjerke - Årsberetning 2016 (PDF 0,4MB) 

Bydel Frogner - Årsberetning 2017 (PDF 2,6MB)

Bydel Gamle Oslo - Årsberetning 2017 (PDF 1,5MB) 

Bydel Grorud - Årsberetning 2017 (PDF 1MB) 

Bydel Grünerløkka - Årsberetning 2017 (PDF 2,1MB)

Bydel Nordre Aker - Årsberetning 2017 (PDF 3,3MB)

Bydel Nordstrand - Årsberetning 2017 (PDF 2MB)

Bydel Sagene - Årsberetning 2017 (PDF 1,4MB)

Bydel St. Hanshaugen - Årsberetning 2017 (PDF 16MB)

Bydel Stovner - Årsberetning 2017 (PDF 0,1MB)

Bydel Søndre Nordstrand - Årsberetning 2017 (PDF 2MB)

Bydel Ullern - Årsberetning 2017 (PDF 2,4MB)

Bydel Vestre Aker - Årsberetning 2017 (PDF 1,5MB) 

Bydel Østensjø - Årsberetning 2017 (PDF 1,5MB) 

Etater

Barne- og familieetaten - Årsberetning 2017 (PDF 1,3MB) 

Beredskapsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 11MB)

Brann- og redningsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 9,8MB) 

Byantikvaren - Årsberetning 2017 (PDF 12MB) 

Bymiljøetaten - Årsberetning 2017 (PDF 3,2MB) 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten - Årsberetning 2017 (PDF 9,3MB)

Energigjenvinningsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 2,2MB) 

Enhet for mangfold og integrering - Årsberetning 2017 (PDF 15MB)

Fornebubanen - Årsberetning 2017 (PDF 6,5MB)

Gravferdsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 1,2MB) 

Helseetaten - Årsberetning 2017 (PDF 17MB)

Kemnerkontoret - Årsberetning 2017 (PDF 1MB) 

Klimaetaten - Årsberetning 2017 (PDF 1,5MB)

Kommuneadvokaten - Årsberetning 2016 (PDF 0,5MB) 

Kulturetaten - Årsberetning 2017 (PDF 3,8MB)

Munchmuseet - Årsberetning 2016 (PDF 1,6MB)

Næringsetaten - Årsberetning 2016 (PDF 15,9MB) 

Plan- og bygningsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 5,9MB)

Renovasjonsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 0,6MB) 

Rådhusets forvaltningstjeneste - Årsberetning 2017 (PDF 0,5MB) 

Sykehjemsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 1,8MB) 

Sykkelprosjektet - Årsberetning 2015 (PDF 2,5MB) 

Utdanningsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 3,7MB)

Utviklings- og kompetanseetaten - Årsberetning 2017 (PDF 20MB) 

Vann- og avløpsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 15MB) 

Velferdsetaten - Årsberetning 2017 (PDF 0,9MB) 

Foretak

Boligbygg Oslo KF - Årsberetning 2017 (PDF 1,5MB) 

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - Årsberetning 2016 (PDF 18MB)

Omsorgsbygg Oslo KF - Årsberetning 2017 (PDF 2MB)

Oslo havn KF 2016 (PDF 2,6MB)

Undervisningsbygg Oslo KF 2017 (PDF 5MB)