Åpne datasett

Hensikten med å publisere budsjett og regnskap som åpne data er at informasjonen skal kunne bearbeides og analyseres av eksterne brukere ut fra deres behov.

Datasettene er gjort tilgjengelige under Norsk lisens for offentlige data NLOD v1.0.